A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XII. évf. 119. szám, 2008 július

 

„A Betegek Apostoli Mozgalma

„Krisztussal együtt keresztre szegeztettem” (Gal. 2, 19)

Kedves Testvérem!

Betegségeddel és szenvedéseiddel Istennek munkatársává válhatsz nagy tervei és céljai magvalósításában! Gondolj erre, beteg Testvérem, és csatlakozzál azokhoz a betegekhez, akik XI. Piusz pápa jóváhagyásával világszerte sok ezren betegségük szenvedésével apostolkodnak.

Egyetlen álmatlan éjszakád, egyetlen szenvedésed sem vész kárba, sőt nagy-értékűvé válik, ha az apostolság szellemében

1. Betegséged keresztjét Isten kezéből megadással fogadod,

2. szenvedésedet egyesíted az Úr Jézus szenvedésével és keresztáldozatával, s türelemmel viseled,

3. fájdalmaidat felajánlod a Fájdalmas Szűzanya által Krisztus országának terjesztéséért és a lelkek megmentéséért, 4. naponta a déli 12 órától délután 3 óráig tartó időben minden szenvedésedet , fájdalmadat, sőt pihenésedet is felajánlod szenvedő betegtársaidért.

Felajánló ima

Én Uram és én Istenem!

Szenvedésem mélységéből kiáltok Hozzád, ahogy egyszülött Fiad fohászkodott az Olajfák hegyén: Uram, vedd el tőlem e kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Csak Te tudod, miért kell ennyit tűrnöm, de belenyugszom a Te rendelkezésedbe, mert tudom, hogy a Szeretet Istene vagy és csak azért bocsátod rám a szenvedést, hogy közelebb ölelj magadhoz. Ha úgy akarod, Atyám, hogy tovább szenvedjek, gyermeki alázattal és engedelmességgel elfogadok mindent Szent Kezedből és elviselem bűneim engesztelésére. Csak segíts engem Atyám, hogy Szent Fiad szenvedésével egyesíthessem fájdalmamat.

Uram Jézus! Te számtalanszor megújítod áldozatodat a szentmisében. Engedd, hogy én is egyesítsem szenvedésemet a Te áldozatoddal. Felajánlom tehát magamat minden szenvedésemmel együtt. Áldozatul hozom életemet, halálomat teljesen és visszavonhatatlanul Neked! Feláldozom hálából, hogy értem szenvedtél és meghaltál. Ha semmit sem tehetek isteni Királyságod földi terjesztéséért, könyörgöm, add, hogy szenvedésemmel apostoloddá lehessek!

Ezen szenvedéseimre kérlek, áldd meg Anyaszentegyházadat, családomat, ellenségeimet, az egész emberiséget! Igen, Uram, Jézus Krisztus, Téged akarlak dicsőíteni szenvedéseimmel, hogy általuk Benned megdicsőüljek. Ó Uram engedd, hogy egy legyek Veled a Kereszt hordozásában!

Ó Atya Isten! Lásd, nyújtom kezemet, hogy a szenvedést, mint adományodat átvegyem!

Jöjjön el a Te országod!

Ó Fiú Isten! Nézd, összekulcsolom kezemet, hogy szenvedésemet Veled vállvetve viseljem!

Jöjjön el a Te országod!

Ó Szentlélek Isten! Felemelem kezemet, hogy minden szenvedésemet Neked ajánljam!

Jöjjön el a Te országod!

Ó Szentháromság Isten! Jézusért, Jézusban váljon minden szenvedésem a Te tiszteletedre és

dicsőségedre. Ámen.

Ó Mária, Apostolok Királynéja, Te előttem jártál a szenvedés útján!

Ó Mária, Vértanúk Királynéja, add rám anyai áldásodat!”

(A Gyulafehérvári Egyházmegyei Hatóság 1947/140. sz. engedélyével. Felelős kiadó Ébner Jenő / akit a cig á nyok meggyilkoltak 1989 Karácsonyán/, M-Ciuc – Csíkszereda, Szent Vince kórház / ma Régi Kórház)

 

Szent Kamill napra, egyházi elöljáróink bíztatásából:

***    +! Kedves Hajnalka! Köszönöm a júniusi üzenetet. Nagyon szépen dolgoznak, ISTENnek legyen hála! Ő vezesse Magát és Munkatársait a Rájuk-bízottakkal együtt. Tisztelettel és sok szeretettel  +Jakubinyi György érsek  = Gyuri atya, Gyulafehérvár,

*** Kedves Maria, köszönöm az információkat és az értékes munkát! Neked és minden munkatársadnak minden jót kívánok az Úrban. P. Renato Salvatore, Kamilliánus Rendfőnök, Róma,

*** Kedves Maria, Köszönet a kedves, tartalmas és szép hírleveledért, sok üdvözlettel, P. Jesùs Maria Ruiz, Kamilliánus Vikárius, Róma,

***   +! Kedves Hajnalka! Nagy örömmel olvastam a Tíz éves a csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenetet. Tíz év az örökkévalóságban még egy pillanat sem, de a Zsoltáros szerint 70-80 éves emberöltőben nagy határkő. Éppen ezért szeretném megköszönni Dr. Hajnalkának a Főegyház–megyében és különösen Csíkszeredában kifejtett kamilliánus és vele hasonlatos betegellátó lelkipásztori szolgálatát. Ide kell számítani a már több kiadást megért és több kötetet számláló Betegek Imakönyvét. Szeretném a Kamilliánus Családnak, de értelmi hazai szerzőjének, Dr. Bakó Hajnalka lelkipásztori kisegítőnek kifejezni hálámat, hogy Főegyházmegyénkben - a Székelyföld szívében, Csíksomlyó tövében - meghonosította Lelliszi Szent Kamill lelkiségét, a betegek önzetlen keresztény szolgálatát. Függetlenül Szent Kamilltól, ez egyszerűen a megélt Evangélium. Kegyelemteljes Karácsonyt és Áldott boldog Új Esztendőt kívánok Kedves Hajnalkának, Munkatársainak, Gondozott–jainak,  tisztelettel és sok szeretettel  +Jakubinyi György érsek, Főpásztorotok, 2007 Karácsony.

 

Hírek:

* Július 12-én Bucchianico-ban, Szent Kamill szülővárosában 7, 30-tól a Szent Kamill szentélyből az olasz Mária Rádió közvetíti rózsafüzért és július 13-án a Rai 1 TV egyenes adásban a déli 12,50 órától (nálunk) kezdődő ünnepi szentmisét, amit Renato Salvatore Generális atya celebrál,

* Július 14-én Csíkszeredában este 7-órától közös szentmise a kamilliánusokkal a Szent Ágoston templomban, utána szerény agape és beszélgetés a szokott helyen, lakásunkban,

*Jún. 26-27 Sylvie és Martin Hauser Borel, evangélikus teológiai tanárok meglátogattak bennünket otthonunkban, tanítványaikkal együtt. A katolikus kórházlelkészi asszisztensi szolgálatról beszélgettünk, valamint a Szent Kamill-i betegápoló lelkiségről. Meglátogattuk a Millenniumi templomot és a Kegytemplomot. Barátságukat, szeretetüket, júságukat szívből köszönjük.

* Július 10-én, csütörtökön a csíkszeredai Szent Ágoston templom alagsorában, a Caritas gondozásában „Nappali Foglalkoztató Központot“ szentelt fel Tamás József segédpüspökünk fogyatékkal élők számára, 13 órától ünnepélyes szentmise keretében. Jelen volt a Caritas gyulafehérvári és csíkszeredai képviselete, az egyházi méltóságok, a város Polgármesteri Hivatalának és Megyei Tanácsának képviselete és a fogyatékkal élők nagy családja. A felavatást ünnepi agape követte. A Központ, egyelőre két gyógypedagógussal, egy pedagógussal és öntésekkel fog működni.

* Július 26: tíz évesek a csíkszentdomokosi Világi Kamilliánus Családok. Jelenleg 88 tagja van. Július 20-án, Szent Illés, a község fogadalmi napján, 11- órától, az ünnepi szentmise keretében megemlékezünk róluk, a Jóságos Isten áldását kérve további munkájukra ,

* Köszönjük a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthonnak, hogy megtisztelik Üzenetünket azzal, hogy kifüggesztik faliújságjukra Üzenetünket,

* Július 25: Lelkiségi nap a kórházi Betegekkel a Nagykórházban, 16 órától.

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2008 augusztusi ÜZENET

2008 júniusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda