A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XII. évf. 117. szám, 2008. május

Húsz éves a római Nemzetközi Betegpasztorációs Teológiai Intézet, a „Camillianum”

Idén, május 15-16 között ünnepelte fennállásának húszadik évfordulóját a római Camillianum. A Nemzetközi Betegpasztorációs Teológiai Intézetet, 1987 április 28-án avatták fel.

II. János Pál pápa, az 1981 május 13-án ellene elkövetett merénylet után hosszas kórházi ápolásra szorult. Ez az idő érlelte meg a betegek lelki ápolásának sürgető gondolatát, a Katolikus Egyházban.
A Kamilliánus Rend megtisztelő feladata lett elindítani azt a speciális képzést, amit a betegek pasztorációja megkövetel. Szent Kamill, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentjéről nevezték el az új intézményt, méltóképpen a nagy alapítóhoz, Szent Kamillhoz, aki „a Szeretet új iskoláját” életével, szolgálatával elindította. Az intézetet a Teresianum védnöksége alá helyezték.
Húsz év alatt sok növendék sajátította el a betegek lelki ápolásának „művészetét”, akik a világ minden tájáról jöttek ide tanulni, és a tanultakat saját hazájukban, vagy misszióban gyümölcsöztetik a szenvedők, betegek, szenvedők és segítségre szorulók között.
Az ünnepet kétnapos előadássorozat tette gazdaggá és színessé. Az előadások az Egészség/Üdvösség, mint a betegpasztorációs teológia tengelye téma köré épültek fel.
Bevezető köszöntőt a Kamilliánus Rend Generálisa, az intézet általános moderátora, Renato Salvatore mondott. Kiemelte, hogy Szent Kamill, „a Szeretet új iskolájának elindítója” személyes szolgálata és regulája alapján „egyházdoktor” volt: testet, lelket, szellemet, társadalmat ápolt.
Ezt követte az intézet elnöke, Luciano Sandrin bevezetője a témába. Kiemelte, hogy az Úr Jézus meggyógyított tíz leprást, de csak egy nyert közülük üdvösséges életet, az, aki hálás volt érte.
Marco Salvati kibontotta a konferencia témáját, Egészség/Üdvösség, mint a betegpasztorációs teológia tengelye a Szentháromság szemszögéből. Ugyanakkor felvetette a kérdést, hogy miért nem teszik kötelező tantárggyá a betegpasztorációs teológia tanítását a papnevelő intézetekben?
Bruno Moriconi biblikus értelemben dolgozta fel a témát, Isten a terapeuta: pártfogás és üdvösség címmel. A gyógyítás biblikus értelemben: isteni szolgálat, az ember részéről a közreműködés a vallásosság nyelvén pedig: a hit.
Massimo Petrini bemutatta, hogy miként jelenik meg az egészség és halhatatlanság a kultúrákban, a nagy világvallások gyakorlatában.
Mario Bizzotto filozófiai szempontból tárta fel a témát: Túl a határon: az eldeformálódott test, mint a társadalom szétesése és annak következményei, ami felismerhetetlenné teszi az életet.
Eugenio Sapori az egészség és üdvösség szentségeit mutatta be az egyházatyákkal kezdve.
Francisco Alvarez az egészség teológiáját mutatta be a kezdetektől napjainkig az Egyházban. Kiemelte, hogy az egészség mindig alá van rendelve az üdvösségnek, mert Jézus hozza el az új egészséget gyógyításai által, amennyiben az ember engedi magát Általa diagnosztizálni.
Antonio Puca az élet minőségének keresztény perspektíváit mutatta be bioetikai szempontból.
Luciano Sandrin az Egyház gyógyító közösségét szemléltette, annak bio-pszicho-szocio-spiritualis dimenzióiban, ami a betegpasztoráció mintaképe.
Arnaldo Pangrazzi a megbékélés, amely gyógyít témakörben vezetett végig a megbocsátástól a megbékélésig és az újrakezdésig, hangsúlyozta a kapott sebek átalakítását együttérzéssé.
José Carlos Bermejo az üdvösség kérdése, amely a kellemetlenségből származik kimerítő témakörét mutatta be, kérdéseinket, amelyeket felvetünk a személyes érlelődésünk útján.
Hét év óta is jól esett meghallgatni hajdani tanáraimat, érezni iskolám vendégszeretetét, találkozni a régi nagyokkal, akikre mindig felnézhettem, ezért szeretettel és hálával köszönöm meg mindenkinek, aki valamilyen módon hozzásegített római tanulmányaim lebonyolításához, és azóta is fenntartja bennem a tovább fejlődés lehetőségét.

A magam részéről a következő gondolatokkal fejezném be a témát:

Embernek lenni!

Csak-embernek, semmi egyébnek,

De annak egésznek, épnek,

Föld-szülte földnek

És Isten-lehelte szépnek!

(Sík Sándor, Ember)

„Az első levelemet, amidőn a nénének írtam, huszonhét esztendős voltam, eztet pedig hatvankilencedikben írom. Ebből ki veszek 17 esztendőt, a többit a haszontalan bujdosásban töltöttem. A haszontalant nem kellett volna mondanom, mert az Isten rendelésiben nincs haszontalanság; mert ő mindent a maga dicsőségére rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, és úgy minden irántunk való rendelése üdvösségünkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az Isten akaratjánál. Kérjük az üdvösséges életet, a jó halált és az üdvösséget. És azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a telhetetlen kívánságtól. Ámen.”

(Mikes Kelemen, Törökországi levelek: http://terebess.hu/keletkultinfo/mikes4.html)

Hírek:

* Május, a Szűzanya hónapja, égi Édesanyánknak kijáró tisztelettel hódolunk neki.
* Szeretettel köszöntjük Tamás József püspök atyánkat 40 éves papi jubileuma alkalmából. A Jó Isten tartsa meg őt még sokáig nekünk!
* Emilkénk a mesemondó verseny I. helyezettje lett. Gratulálunk neki és kérjük, folytassa így tovább!
* Pünkösd szombatján idén is a több százezres zarándoksereg ellepte Csíksomlyót, hála Istennek!
* Pünkösd vasárnapján, május 11-én kettős ünnepre került sor Nagy-Gyímesben: a felújított régi vámház avatása az ezer éves határnál és a dévai Gyermekek új házának avatása,
* Harmadik kötet Imakönyvünket, Az Ének Hatalmát átadtam a római Camillianum könyvtárának, valamint a Kamilliánus Rend anyaházának. Szeretettel és hálával köszönöm a római Szent Kamill plébánia és a Kamilliánus anyaház vendégszeretetét, Isten fizesse meg jóságukat!
Sajnos most tudtam csak meg, hogy székely testvérünk, a zetelaki Márton Hugó premontrei atya, aki életének javát Rómában élte le, hazaköltözött az örök hazába.
Ugyanígy Jesus Castellano Cervera karmelita atya, disszertációm vezetője is elhagyta a földi hont, váratlanul elköltözött a földi létből. Mindkettőre szeretettel emlékezünk.
* Köszönjük a Corvina Könyvház újabb könyv-adományait, a pszichiátria osztályán helyeztük el,
* Ugyanígy köszönjük a Gizi/Gabi turkálónak újabb adományait,
* Május 25 vasárnap: Szent Kamill születésének (1550), és a háromszáz kamilliánus vértanúnak van az ünnepe. Szentmise a Nagykórház VI. emeleti gyűléstermében, 16 órától.

Kis munkatársainkat, Editkét és ikertestvérét Jocót szeretettel köszöntjük elsőáldozásuk napján!


<< 2008 júniusi ÜZENET

2008 áprilisi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda