A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XII. évf. 118. szám, 2008. június

Június: Jézus Szent Szíve hónapja

Jézus Szíve tiszteletének egyik módja az ún. kilenc szeretetszolgálat. Erre az áhítatgyakorlatra céloz Alacoque Szent Margit önéletrajzában, mikor a Szent Szívet lángtrónuson szemléli szeráfoktól övezetten, kik dicsőítik, magasztalják a Szent Szívet, és Szent Margitot is meghívják, tartson velük a Szent Szív dicséretében és magasztalásában.

A szeretetszolgálatok is ugyanezt célozzák. Az angyali karok egyikével egyesülten vállalnak a tagok -- kilenc-kilencen -- egy-egy szeretetszolgálatot, melyet havonként felcserélnek. A szeretetszolgálatokat végzők tisztségük minősége szerint a következők: az imádó, a szerető, az engesztelő, a szolga, a tanítvány, az áldozat, a könyörgő, a közvetítő a buzgólkodó. E tisztségek megfelelnek a Jézus Szíve-tisztelet gyakorlatainak (imádás, viszontszeretet, engesztelés) és ezek hármas megnyilvánulásának (egyesülés, követés, terjesztés), amint ezt alantabb táblázatunk is feltünteti. Ezek a szeretetszolgálatok szépen beilleszthetők a Jézus Szíve-Szövetség csoportszervezetébe is. Minden csoport a vezetővel együtt kilences egységet alkot.

A kilenc szeretetszolgálat áttekintő táblázata:

Imádás Szeretet Engesztelés

Egyesülés I. Imádó II. Szerető III. Engesztelő

Követés IV. Szolga V. Tanítvány VI. Áldozat

Terjesztés VII. Könyörgő VIII. Közvetítő IX. Buzgólkodó

(Csávossy Elemér, http://penta.hcbc.hu/ppek/k216.htm)

A kilenc „szeretetszolgálat”, a francia eredeti szerint, amit ha hittel végez és él meg az imádság végzője, egyesíti a Jézus Szíve tisztelőjének imáit az angyalok valamelyik rendjével:

  • szeretetszolgálat: a Promotor, Elősegítő, egyesül a mennyei Trónokkal,
  • szeretetszolgálat: a Reparator, Jóvátevő, egyesül a mennyei Hatalmasságokkal,
  • szeretetszolgálat: az Adorator, Imádó, egyesül a mennyei Uralkodásokkal,
  • szeretetszolgálat: a Devotus, Önfelajánló, egyesül az égi Szeráfokkal,
  • szeretetszolgálat: a Discipulus, Tanítvány, egyesül az égi Kerubokkal,
  • szeretetszolgálat: a Victima, Áldozat, egyesül az égi Erényekkel,
  • szeretetszolgálat: a Servitor, Szolga, egyesül a szent Arkangyalokkal,
  • szeretetszolgálat: a Supplicans, Könyörgő, egyesül az Angyalok rendjével,
  • szeretetszolgálat: a Zelator, Buzgolkodó, egyesül a mennyei Fejedelemségekkel.

 

Jézusnak irántunk való szeretettől lángoló Szent Szíve, keltsd az én szívemet, kelts minden szívet Hozzád méltó szeretetre!
Szűz Mária szeplőtelen Szíve, gerjeszd fel bennünk a Jézus Szent Szíve iránt való szeretetet! (Denis A. SJ, nyomán, Kalocsa 1911)

A Bolzano/Bozen Déltirol-i „Szent Rafael” Vakok Intézetének lelkigyakorlata

Idén, június 12-16 között tartotta évi lelkigyakorlatát a Dél Tirolban lévő Bolzano-i „Szent Rafael” Vakok Intézetének német nyelvű Kamilliánus Családja. Ezt a családot 25 évvel ezelőtt, 1983-ban P. Paul Haschek alapította, az akkori ausztriai kamilliánus provinciális atya, aki Latin Amerikából elhozta Európába ezt a családmodellt, és létrehozta az első Családot Mariedl F. Pircherrel, az Intézet alapítónőjével. Paul atya, sajnos idén nem tudott részt venni a lelkigyakorlaton, mert kórházba került.

A lelkigyakorlatnak az Alto Adige-i Egyházmegye adott otthont, mint az elmúlt évben, a Lichtenburg-i tanulmányi Házában. Lichtenburg kb. 13 km-re fekszik Bolzanotól, Merano irányában, az alma és szőlőültetvények paradicsomában. A lelkigyakorlatra 40 résztvevő érkezett, az Egyházmegye különböző helyiségeiből, Ausztriából és Németországból, többnyire nem látók, de voltak tolókocsis mozgássérültek, vagy két mankóval járó családtagok, Frankfurt, Gtraz, Altenhaus, Bécs, Innsbruch-ból. A lelkigyakorlatot a horvátországi Pavao Madzarevic tartotta, német nyelven.

A lelkigyakorlat témája a Szentlélek működése volt a keresztény ember életében. A napi program reggeli áhítattal kezdődött, és esti szentmisével zárult, ahol maguk a résztvevők szolgáltak. Bensőséges családiasságban figyelhettük az atya előadását, amely végigvezetett a Szentlélek kilétének, megjelenésének és működésének teológiai és gyakorlati megnyilvánulásain, amit kiscsoportos beszélgetésekben mélyítettünk el. Megható volt tapasztalni a sok emberi gazdagságot, az egymásra figyelést, előzékenységet, gyöngédséget és türelmet egymás iránt, a megértést és elfogadást. A Szentlélek munkájának egyik legszebb gyümölcse, bérmálkozásunk emlékének felújítása volt, szents égimádás keretében. Mindenki vendégszeretetét és jóságát szívből köszönöm!

Hírek:

* Június 7-én országos kamilliánus találkozó volt a Csíkszentimre-i plébánián. A találkozón 29-en vettünk részt Marosszentgyörgyről, Gyergyószentmiklósról, Csíkszentdomokosról, Csíkszeredából és Csíkszentimréről. Kovászna elküldte beszámolóját, Kolozsvár távol maradt. A találkozón az elmúlt év legfontosabb eseményei hangzottak el, valamint az elkövetkező év tervei,

* Jún. 8: Caritas gyűjtés az ázsiai természeti katasztrófa sújtotta országok megsegítésére,

* „Imádkozzunk hivatásokért!” címmel 195 oldalas, kis formátumú (11x15 cm) imakönyvet adtak ki. A könyv fűzött formában, gyakori használatra készült. Minden fejezet előtt (összesen 9) Simon András magyarországi művész színes grafikája áll. A fejezetcímek egyben jelzik a könyv tartalmát: 1. Ima hivatásokért; 2. Litániák (hivatástémákkal); 3. Elmélkedések (Ó- és Újszövetség alapján), 4 Keresztút; 5. Rózsafüzér imádkozása hivatásokért; 6. Fohászok; 7. Versek; 8. Történetek; 9. Énekek.,

* Megrendülten tudatjuk, hogy Brumă/Orbán Éva történelem és hittan tanárnő egyetlen fia brutális gyilkosságának áldozata lett június 18-án hajnalban. Lelkéért az engesztelő szentmisét jún. 25-én mutatja be Pénzes József esperes a csíkszeredai Szent Ágoston templomban 17,30-tól,

* A Caritas védnöksége alatt a csíkszeredai Kájoni János és Márton Á ron líceumok diákjaiból önkéntes meseolvasók csoportja állt össze, akik bejárnak a kórház gyermek osztályára (I és V emelet) mesét olvasni, játszani a kicsikkel és nem ritkán azok szüleivel. Önzetlen munkájukat köszönjük,

* Tomasina Gheduzzi, a „Betegek Szólgálóleányai” Kongregációjának generálisa idén május 25-én átadta a vezetést utódjának, a brazil Juliana Fracasso nővérnek, az addigi tanácsosának. Tomazina nővért 1995 május 25-én ismetem meg Rómában, éppen Sznet Kamill ünnepén, azóta hosszú, szép barátság tartott össze bennünket, aminek folytatásáról most is biztosít imáiban,

* Tubika, a két és fél éve családtagnak számító galambunk idén is hazahozta fiókáját, most egy gyönyörű leány galambot. Megengedte bepillantani az anyaság szépségébe, abba a gyöngédségbe és bizalomba, amit el sem tudtam volna képzelni. Ezután együtt engedtük el saját útjára a fiatal madarat,

* Jún. 25 délután 16,00-től: kamilliánus lelki nap a Nagykórházban a betegekkel. E napon lesz nyolc éves a Bucchianico-i (Szent Kamill szülővárosa) Kamilliánus Család. Szeretettel köszöntjük őket!

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2008 július ÜZENET

2008 májusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda