A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 105. szám, 2007 május

Kommunikációs Világnap

(Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy május 20–án, a vasárnapi szentmisék hirdetési keretében olvassák fel a mellékelt körlevelet és a beszédekben is hangsúlyozzák a média fontosságát)

Jézus Krisztus, a testet öltött Isten határozott küldetéssel érkezett az emberek körébe: egy hírt, mégpedig a legjelentősebbet: az örömhírt hozta. Küldetése volt rövid földi életében ezt a hírt minél többekkel és minél teljesebb mértékben közölni. És ő ezt kiváló kommunikátorként meg is tette: üzenetét nem csak szavakkal, de tetteivel, egész életével közvetítette.

Krisztus nyomán minden kereszténynek határozott és jól körvonalazott küldetése ezt az örömhírt továbbadni, magatartásával, szavaival, életével közvetíteni.

Mai világunkat át meg átszövi a sokszor jelentéktelen, de tömegesen áradó információk, hírek sokasága. Ezek között kell elboldogulnia a mai embernek, kiszűrnie, mi az, ami őt valóban és mélyen érinti. Sokszor és sokfelé , egyre fokozottabb mértékben tapasztaljuk, hogy a mai ember elveszíti, szem elől téveszti a lényeget, mert nem tud válogatni a rárohanó információk közül. A mai kereszténység pedig szomorúan állapítja meg, hogy örömhíre nem érinti meg kellőképpen a tömegeket.

Mindezek tudatában ajánlja Egyházunk, hogy a keresztények figyeljenek jobban oda Jézus Krisztus egyedi üzenetének hatékonyabb tolmácsolására mindazokkal az eszközökkel, amelyeket a kor technikai fejlődése kínál. Ma a média jelentős szerepet kap a társadalmi élet legkülönbözőbb szintjein, és eszköz a legkülönfélébb üzenetek tolmácsolására. Ezért keresztény üzenetünk kommunikálásában minden korábbinál nagyobb szerepet kap. Máté evangéliumában olvassuk: „Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, hirdessétek a háztetőkről.” (Mt 10,27) Ennek nyomán II. János Pál pápa ajánlotta: „A mai világban a háztetőkön szinte mindenütt antennák és leadók erdeje található, amelyek küldik és veszik a legkülönfélébb üzeneteket a világ minden részéről. Életbevágóan fontos megbizonyosodnunk arról, hogy az üzenetek e sokféleségében Isten szava is hallatszik. A hitet a háztetőkről hirdetni ma azt jelenti, hogy Jézus szavát a kommunikáció dinamikus világában, annak eszközeivel kell továbbadni.” (II. János Pál üzenete a kommunikáció világnapjára, 2001)

A katolikus Egyház 1967 óta külön alkalmat szentel arra, hogy a média világára, a kommunikáció fontosságára figyeljen s erre a hívek figyelmét is felhívja. Évről évre megünnepli a világegyház a kommunikáció világnapját. Külön témát választ a Szentatya minden egyes alkalomra, majd üzenetet fogalmaz, amelyet az újságírók védőszentjének tekintett Szalézi Szent Ferenc napján tesz közzé január 24-én, s a kommunikációs világnap időpontját pünkösd ünnepéhez igazítja: előtte egy héttel ünnepli, ez ebben az évben május 20–a. Az idei világnap témája: A gyermekek és a média. Kihívás a nevelésben.

A világegyházzal összhangban, a kommunikáció fontosságának tudatában, az e téren való hátrányunk kiküszöbölése érdekében hívom fel a Paptestvérek s minden világi krisztustövis figyelmét a média s a kommunikációs eszközök okos és helyes használatára. Helyzetünkből, de meghívottságunkból adódóan sem engedhetjük meg magunknak, hogy e csodálatos eszközöket ne próbáljuk meg Isten Igéjének hirdetésére felhasználni.

Biztatom a Paptestvéreket és a híveket arra, hogy olvassák katolikus kiadványainkat, támogatásukat elsősorban saját, helyi kiadványainknak nyújtva! Hiszen ezek a körünkben szerkesztett és kiadott kiadványok, a Vasárnap, Krisztus Világossága, Keresztény Szó, a helyi plébánia lapjai tükrözik elsősorban a mi életünket, a mi itteni gondjainkat–örömeinket! Minden közösség életének eseményei egyformán fontosak: juttassák el a plébánia életének eseményeiről szóló híradásokat a szerkesztőségekbe. Ne elégedjenek meg azzal, amit a világi lapok rólunk, katolikusokról írnak: e szerkesztőségekbe is juttassák el az erdélyi katolikus élet sokszínűségéről szóló híradásokat, adjanak hangot keresztény megalapozottságú véleményüknek.

Istenünk számonkérésére csak így tudjuk majd azt felelni: mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Te szavad minden fórumon hallható legyen.

Ehhez kérem Szalézi Szent Ferencnek, a sajtó védőszentjének közbenjárását, s az Úr áldását. Gyulafehérvár, 2007. május 6. György s.k. érsek

 

Májusi ének: Néked ajánljuk

Néked ajánljuk Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát,

Ezer nép híven zengi ma, óh üdvözlégy Mária!

Énekli tiszta gyermekajk, s kik érzik a sok földi bajt,

Esengve száll szívünk dala, óh üdvözlégy Mária!

Hallja a bűnös és zokog, hogy elhagyta a hajlokot,

Melyben a legszentebb ima: óh üdvözlégy Mária!

Óh tudjuk május estelén, az égben is több lesz a fény,

S zengőbb az angyalok dala, óh üdvözlégy Mária!

Híreink:

* Május, a Szűzanya hónapja, elsőáldozások és bérmálások vannak egyházközségeinkben,

* köszönöm a Gizi&Gabi turkálónak, akik ruhaneművel ajándékozták meg kórházi betegeinket,

* Munkácsy kiállítás nyílt Csíkszeredában, egészen júliusig a Mikóvárban,

* május 10: Betegápolók napja, európai melanóma nap,

* május 12: kamilliánus találkozóra került sor 14 személy részvételével Gyergyószentmiklóson a plébánián, Portik Hegyi Kelemen házigazdával. A találkozót az erdélyi Kamilliánus Családok elnöke, Baricz Lajos, marosszentgyörgyi plébános szervezte. Beszélgettünk a Családok tevékenységéről, a kórházpasztorációról, a június 16-án sorra kerülő György Alfréd, csíkszentdomokosi kamilliánus szerzetes pappá szenteléséről, a 24-i csíkszentdomokosi első miséjéről, és a Leonhard Gregots, osztrák kamilliánus provinciális atya erdélyi látogatásáról.

* május 13: hetven éve kezdődtek a Fatima-i jelenések (1917)

* május 17-18: tanulmányi napok a római Camillianumban. Téma: Isten szeretet, de tud szenvedni?

* május 20: Kommunikációs Világnap

* május 25: Szent Kamill születésnapja (1550), a Bucchianico-i Kamilliánus Család alapítása: 2000

* május 26 Pünkösd-szombatja, a nagy zarándoklat napja, idén id több százezer zarándok érkezik,

* megjelent a Csíksomlyó üzenete első száma a kegytemplom ferences közösségének gondozásában. A kórházi betegekről is szó van benne,

* minden kedden hangszalagra veszem a keddi búcsúkat a csíksomlyói kegytemplomban, amit betegeimmel visszahallgatunk a különböző osztályokon.

* Szeretettel üdvözöljük a Kamilliánus Rend új Generálisát, Renato Salvatore atyát!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2007 júniusi ÜZENET

2007 április ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda