A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 104. szám, 2007 április

Húsvét

Keresztény hitünk alapvető tétele, Jézus Krisztus föltámadása, és annak liturgikus megünneplése Húsvétkor. A kereszténység már kezdettől fogva zsidó és pogány eredettől befolyásoltan megosztva ünnepelte a húsvétot. Indok: az Egyház, az Utolsó Vacsorát, amelyen a mi Urunk Jézus Krisztus az Oltáriszentséget/Eukarisztiát és az egyházi rendet/a papságot alapította, a korabeli zsidó húsvét szerint ünnepelte. De ugyanakkor a pogányságból megtért keresztények nem tartották magukat a zsidó hagyományokhoz és Kis-Ázsiában már a szombat helyett az Úr Feltámadása napját, a vasárnapot ülték meg. Ehhez hozzájárult később a római Egyház naptárreformja (Gergely-naptár), amely 1582-ben helyreigazította a naptáreltolódást. Ezt a Protestáns Egyházak 1700-tól és a Keleti Keresztény (Ortodox) Egyházak csak 1923-tól fogadták el (Dr. Jakubinyi György érsekünk húsvéti körleveléből) .

 

Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő

Föltámadás a földi tájakon,

Mezők smaragdja, nap tüzében égő,

Te zsendülő és zendülő pagony!

Köszönt e vers, élet, örökkön élő,

Fogadd könnyektől harmatos dalom:

Szivemnek már a gyász is röpke álom,

S az élet: győzelem az elmuláson.

 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,

Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,

Öröm: neked ma ablakom kitárom,

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!

Virágot áraszt a vérverte árok,

Fanyar tavasz, hadd énekellek én.

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van

Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

 

Egy régi húsvét fényénél borongott

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.

E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.

Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!


A Zarándok-Szűzanya szobra Csíkszentgyörgyön

Március 24-én este rendkívüli eseményben lehetett részünk Csíkszentgyörgyön. A község kapott ajándékba egy szép Rosa Mystica szobrot. A plébános meghívta a híveket minden hónap elseje és tizenharmadika között szentmisére a templomba minden estére, hogy a Zarándok Szűzanyával együtt mutassa be a szentmisét engesztelésül. Tizenharmadikától a következő hónap elsejéig viszont az engesztelő csoporttal, amely már 1990 óta működik a faluban, elindulhatnak felkeresni a családokat.

Így került sor arra, hogy engem is meghívjanak egy ilyen estére. Vargyas Irénkének jutott eszébe, hogy meghívjon erre a rendkívüli családi eseményre. Irénkét a kórházban ismertem meg 2006-ban, amikor kislányát, Ibolya Máriát várta. Problémás „várakozása” és szülése volt, sok időt töltött a kórházban, úgy szülés előtt, mint azután. Ő volt az az orvosait ámulatba ejtő édesanya, aki császármetszése alatt végig a rózsafüzért imádkozta. A kis Ibolya már nyolc hónapos, fivére, Lacika pedig másodikos. A házigazda, az édesapa volt ma este a baba-pásztor.

Este hétkor jött a „zarándok” csapat. A Szűzanya szobrát fehér abroszba takarták, a csoportvezető ölében hozta, a csoport tagjai énekelve követték. A szobor három napig marad egy családnál, utána továbbviszik egy következő családhoz, aki meghívja. Egy nagy csokor szegfű is érkezett, amiről kiderült, hogy minden család, amikor hozzá érkezik a Zarándok Szűzanya szobra, három szál szegfűvel köszönti, amit hozzáad a már meglévő csokorhoz. Ezért marad olyan sok virág a következő zarándokútra is, mert csak azt veszik ki a csokorból, ami közben elhervad.

Irénkéék lakása megtelt zarándokkal, 33-an gyűltünk össze, mind nők. Voltak idősek, középkorúak, fiatalok és gyerekek. Mindenki köszöntött mindenkit.

A zarándok-csoportban több kórházi betegemmel is találkoztam, és mindannyian örültünk a találkozásnak, hiszen a kórházi betegek nagy családjának tagjai láthatták most viszont egymást. Megható volt számomra látni azt, hogy az érkezők kezében ott voltak a kamilliánusoknak és betegeknek készült imakönyveink. A zarándokok otthonosan mozogtak bennük, ismerték, hogy mit hol kell keresni, tudták az oldalszámokat is hozzá.

A közös imádat két órát vett igénybe, este héttől kilencig. Ide sok minden belefért, kersztúttól a rózsafüzérig, engesztelő könyörgés, ének, személyes ima. Istennek hála mindenért!

 

Híreink:

 

* Hálás szívvel köszönöm jótevő adományozóinknak, közöttük imádkozó kórházi betegeimnek, hogy idén is megszervezhetjük a húsvéti ajándékozást a gyerek-osztályon. 20 darab színesen festett fatojással, és 200 darab csokoládé-tojással tudjuk megörvendeztetni kis betegeinket.

* Ha valaki támogatni szeretné adója 2%-val munkánkat, megteheti a következő címen: AS. KEKNEFELEJCS, adóazonosítási szám (cod fiscal): 144 030 97, bankszámla (cod IBAN): RO08RNCB2900000068340001, Bank: Csíkszeredai Kereskedelmi Bank, Kossuth Lajos út, 2.

* Március 16-18 között csendes lelkigyakorlaton vehettem részt a csíkszentdomokosi Segítő Nővéreknél 11 résztvevővel „csendes hétvége” témakörben, Bereczki Silvia szervezésében. A lelkigyakorlat alapállása a csend, a hallgatás, az Istenre figyelés lehetőségének megteremtése volt. Mindez segít kiemelkedni a hétköznapok szürkeségéből, a fáradt lélek megpihenhet az isteni szeretet ölelésében és fellélegezhet, hogy utána tovább folytathassa útját az Úr Jézus oldalán.

A nővérek szíve és házuk nyitott minden Isten-kereső ember számára: helpers.bv@rdslink.ro

* Április 2: II. János Pál pápánk égi születésnapja. Emlékezzünk rá szeretettel.

* Minden kedves olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2007 májusi ÜZENET

2007 márciusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda