A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 102. szám, 2007 február

Betegek XV Világnapja - Seoul, Korea – 2007. Február 11

Ebben az évben is február 11-én tartjuk a Betegek Világnapját, a Boldogságos Szűzanya lourdes-i megjelenéseinek emléknapján, immár tizenötödik alkalommal.

E napon különös szeretettel és figyelemmel köszöntjük beteg és fogyatékos testvéreinket, akik sajátos helyzetük miatt a közösségi életből kimaradnak, és a szenvedés próbatételét viselik.

Fedezzük fel beteg és szenvedő testvéreinkben a kegyelmi forrás nagy lehetőségét. Békésen viselt keresztjükkel és életáldozatukkal Isten végtelen kegyelmét tudják kiérdemelni a mindennapi gondokkal és feladatok teljesítésével elfoglaltak számára is. Hívjuk fel figyelmüket a MÁRIA Rádió adására, ahol fogható. A MÁRIA Rádió adása segíti öregeinket és betegeinket az imádságban, szenvedéseik krisztusi értelmezésében. Kórházainkba betegeink magukkal hozzák a rádiót, együtt hallgatják a bátorító erősítő beszédeket, együtt imádkozzák a rozsfüzért, együtt vesznek részt az éter hullámain keresztül sugárzott szentmiséken.

Ne csak február 11-én, hanem az év minden napján övezzük szeretetünkkel – beteg, idős és szenvedő testvéreinket. Ismerjük fel Isten ajándékozó szeretetének nagy lehetőségét, amely áldozataikon keresztül mindannyiunknak adva van.

Idén a Távol Kelet egyik országa, Korea ad helyet a rangos eseménynek. Közöljük a római Betegpasztorációs Pápai Tanács honlapján található témát az idei Betegek Világnapjáról:

 

Téma: A gyógyíthatatlan betegek pasztorációs és lelki gondozása

Program:

Február 9: Teológiai nap

1. A krónikus betegségek ténye Ázsiában, és a Katolikus Egyház pasztorációs hozzáállása manapság (különösen Koreában)

2. Isten Szavának fényénél

3. Pasztorációs tervezetek Ázsia (különösen Korea számára)

Február 10: Pasztorációs nap

1. Mi a Betegpasztoráció?

2. A Betegpasztoráció helyzete Ázsiában (különösen Koreában)

3. Pasztorációs irányvonalak Ázsiában (különösen Koreában)

Február 11: Liturgikus nap

1. A speciális pápai Követ fogadása

2. A szentmiseáldozat bemutatása

3. Betegek kenete

Ugyanebből az alkalomból az Apostoli Penitenciárius, James Francis S.R.E. Stafford kardinális, teljes búcsút engedélyez minden beteg és szenvedőnek, a Katolikus Egyházban ismert feltételek szerint, 2007. február 9-11. között.

A Betegek Lourdes-i imája

 

Mindenható örök Isten, híveid örök üdvössége, hallgass meg minket, akik beteg szolgáid és szolgálóid számára irgalmadért esedezünk, hogy visszanyerve egészségüket, szent egyházadban hálát adhassunk Neked, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Hatalmas Isten, gyarlóságunk erős gyámolítója, életünk határait Te szabod meg, azért könyörgünk Felségedhez, beteg szolgáidért: vigasztald, bátorítsd őket, és erősítsd, hogy zúgolódás nélkül vegyék, és csendesen fogadják látogatásodat. Gyógyítsd és mentsd meg őket a reájuk mért csapástól, hogy megismerjék jóságodat, hálát adjanak irgalmadért, és atyai látogatásod által szeretetben növekedjenek.

Áldott Jézus, Aki legyőzted a halál fullánkját, légy beteg szolgáid segítségére, Aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

 

Uram, imádunk Téged! Uram, remélünk Tebenned! Uram, szeretünk Téged!

Hozsanna, hozsanna Dávid Fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön!

Te vagy Krisztus, az élő isten Fia! Te vagy az én Uram, Istenem!

Mindörökké imádunk Téged, nagy Szentség! Uram, hiszünk Tebenned és erősítsd hitünket!

Te vagy a feltámadás és az élet! Ments meg minket, Jézus, mert elveszünk!

Uram, ha Te akarod, meggyógyíthatsz engem! Uram, csak egy szóval mondd, és meggyógyulok!

Jézus, Mária Fia, könyörülj rajtunk! Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!

Irgalmazz, Uram irgalmazz népednek! Uram, ne haragudj örökre ránk!

Jöjj, Uram, és segíts rajtunk! Jézus, sietve jöjj segítségünkre!

Uram, akit szeretsz, beteg! Uram, tedd, hogy lássak! Uram, tedd, hogy járjak!

Uram, tedd, hogy halljak! Isten Báránya, Urunk Jézus, irgalmazz nekünk!

Ó Jézus, ments meg minket! Ó Jézus, irgalmazz nekünk!

Betegek gyógyítója, könyörögj érettünk! Üdvözítőnk Anyja, könyörögj érettünk!

Mutasd meg, hogy Anyánk vagy! Ámen.

 

(TÜZKÖ Lajos (szerk.), Lourdes-i imafüzet, Szent Maximilián Lap és Könyvkiadó, Miskolc 1998, 33-35 old. Vö. Bakó M.H., Imakönyv kamilliánusok és betegek számára, Státus Kiadó 2003, 131-32)

 

Híreink:

 

* Marianne Reifers svájci református lelkipásztor elvitte Zürich-i Központi Könyvtár részére a két Imakönyv kötetet, az ott lakó magyar olvasótábor számára. Közöljük a Könyvtár válaszát: „Sehr geehrte Frau Bakó, Sie haben Frau Reifers freundlicherweise Ihre beiden Publikationen „Imakönyv“ und “Zarándokúton“ für die Zentralbibliothek Zürich gegeben. Wir danken Ihnen recht herzlich, dass Sie an uns gedacht haben. Mit den besten Grüssen, Anne Marie Wells, Zentralbibliothek Zürich, Leitung Akad. Tausch und Geschenk”,

* Januárban megfogant a III. Kötet Imakönyv, Isten segítségével szeretném az idén befejezni,

* Imre Emilkénk, akiről már sokszor tudósítottunk, jelenleg Koreában mérkőzik, éppen a Betegek Világnapja színhelyén. Üzenetünk évek óta rendszeresen elmegy Koreába is, Jose Sandoval (a mexikói Guadalupe-i Szűzanya misszionáriusa, a római Camillianum volt hallgatója) kórházlelkészhez, aki megígérte, hogy felkeresi Emilkét,

* Február 11-én a Megyei Nagykórházban az ünnepi szentmisét Tamás József segédpüspök úr mutatja be délután 4 órától a VI. emeleti gyűlésteremben,

* Február 25, vasárnap: kamilliánus találkozó a Régi Kórházban, a betegek szentmiséjén.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2007 márciusI ÜZENET

2007 januári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda