A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 111. szám, 2007 november

www.status.com.ro

Az olaszországi Mária Rádió üzenete a novemberi ünnepekre :

„Kedves Barátaim,

Belépünk abba a hétbe, amikor az Egyház minden szentjét és minden elhuny hívét, ünnepli. Elmondhatjuk, hogy a keresztény hit szívében vagyunk, amely a halál fölötti győzelmet és az örök életet hirdeti. A fizikai rossz, annak záloga, a halál, az a malomkő, amelynek terhe alatt az emberiség nyög, és nem is fogja tudni soha, a saját erejéből elmozdítani azt. Hiába a különféle vallások, ideológiák, amelyek megpróbáltak. Minden ember csődöt mondott, kivéve egyet.

Jézus Krisztus az egyetlen, aki győzött, feltámadva győzedelmesen az örök életre. Ő él, kegyelemmel és igazsággal teljes. Ő az emberiség egyetlen reménysége. Reá tekintve láthatjuk eljövendő életünket. Nem szemlélhetjük saját jövőbeni reményünket úgy, ahogy sok kortársunk teszi, beletörődve a halálba, mint az állatok. Az utolsó szót nem egy lapátnyi föld mondja el. Ha így lenne, az életnek nem volna semmi értéke. Mi keresztények úgy nézünk az életre, mint az öröklét felé tartó utazásra. Az Ég az a cél, amely felé tartunk. Ott várnak ránk mindazok, akik már győzelmesen átlépték ennek a megesett világnak a határait. Mi félelem nélkül nézünk a halálra, mert az a véget nem érő éltbe való belépés kapuja.

A feltámadt és dicsőséges Krisztus a mi bizonyságunk és a Mennybe Felvett, de jelenései által közöttünk lévő Szűz Mária, feltárja számunkra a fényes és örömteli jövőt.

A November ünnepei arra emlékeztetnek, hogy halhatatlanok vagyunk, és hogy az élet ideje alatt döntünk az örökkévalóságról.

Livio atyátok” (a Mária Rádió elindítója, szerk.)

 

Ima a halottakért

Édes jó Istenem, szabadítsd ki a szenvedő lelkeket a kínok helyéről, megrövidítvén a szenvedés idejét, amit igazságos ítéleteddel kiszabtál!

Igazságod van, Uram, midőn büntetsz. De Szent Fiadnak Vérére kérünk, irgalmazz a szegény, szenvedő lelkeknek, mert Te nemcsak Igazságos vagy, hanem Irgalmas is!

Óh, Drága Jézus, aki annyi jelét adtad önfeláldozó Szeretetednek, enyhítsd meg a tisztítóhelyen szenvedők kínjait, s vedd fel őket Uram Magadhoz az angyalok országába! Add, hogy minél hamarább megláthassák Színedet meghalt közelebb-valóim.

Boldogságos Szűz Anya, nyújtsd ki értünk Szent Kezedet. Vedd pártfogásodba a tisztítóhelyen szenvedő lelkeket. Ámen. Miatyánk...

(Zarándokúton, Imakönyv kamilliánusok és betegek számára, Státus Kiadó, Csíkszereda 2005, 247)

 

Hírek:

* Szent Erzsébet és Szent Imre év gazdag termése az „iker imakönyvek”, l á sd a III. kötet borítóját,

* Köszönjük Dr. Jakubinyi György Érsek úr üdvözletét az elért eredményekért,

* November 19-én, hétfőn, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén, tartja a csíkszeredai Kamilliánus Család szokásos megemlékezését a Család halottairól, az esti 6 órás szentmise keretében a Szent Ágoston templomban, utána szerény agapéval. Mindenkit szeretettel várunk!

* P. Jesús Ma. Ruiz, a Kamilliánus Rend vikáriusa imáiról, szeretetéről biztosít, és örömmel veszi tudomásul a sok év munkáját, amiért kifejezi elismerését, és áldását adja Szent Kamillban. Köszönjük!

* November 24-én tartja a Bolzano-i Kamilliánus Család, ez évi kiértékelő találkozóját,

* Emilkénk, 16 gyerek közt negyedik lett az olaszországi Bormio-ban, a gyorskorcsolya versenyen,

* Köszönjük a Gizi&Gabi turkáló legújabb adományait a kisebb kórházi pacienseink számára,

* Tíz éve, 1997 novemberében kezdődött a csíkszentdomokosi kamilliánus missziónk.

 


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2007 novemberi ÜZENET

2007 októberi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda