A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XI. évf. 110. szám, 2007 október

Kiadóban vannak a kamilliánusok és betegek legújabb Imakönyvei, az „ikrek”:

Az Ének Hatalma és az Életminta

 

Istennek legyen hála, elkészültek a kamilliánusok és betegek legújabb Imakönyvei, a harmadik és negyedik kötetek. Ikrek lettek, mert az anyag, amit a betegágyon könnyűszerrel forgathat a beteg, nem fért bele egy könyvbe. Talán így gondolta el ezt Árpádházi Szent Erzsébetünk (1207-1231) és Szent Imre hercegünk (1007-1031), akiknek jubileumi évét ültük 2007-ben.

A harmadik kötet címe: Az Ének Hatalma, a negyediké: Életminta. Mindkettőt a gyakorlat és a szükség szülte, a kórházi betegek lelki ápolása közben.

 

Az Ének Hatalma , ötlete egy vasárnapi szentmise előtt született a Régi Kórházban, amikor egy idős beteg nénivel elkezdtünk énekelni, és néhány másodperc alatt benépesedett a hely.

A könyv öt részből áll:

Az első tárgyalja a kórházi betegek Kamilliánus Családjának teológiai és gyakorlati szempontjait, bemutatja az imaóra felépítését és annak lefolyását.

A második rész napi gondolatokat kínál a reggeli, napközi és esti töltekezéshez, lelki áldozásra hangoló fohászokkal.

A harmadik elkalauzol hétfőtől vasárnap estig a kórházban, a Szentírás segítségével.

A negyedik rész a szenvedés és betegség iskolájába hív meg, hittant tanulni.

Az utolsó, a könyv címét is viselő fejezet, az Ének Hatalma pedig feltárja népi vallásos énekeink kincsestárának egy részét, az énekek szövegének és dallamának szerzőivel.

 

Az Életminta, az emberi személy alapvető identitására ad tájékoztatást. Szintén öt részre oszlik.

Az első rész a gyulafehérvári római katolikus falinaptár névünnepeit mutatja be, a mozgó ünnepeket 2021-ig, valamint a csíksomlyói kegytemplom ünnepeit és liturgikus rendjét.

A második ízelítőt nyújt a régi magyar nevekből, az Árpádkorral kezdődően. Ennek a két fejezetnek gondolata, a szülészeten jött létre, néha gond a születendő gyermek nevének kiválasztása.

A harmadik rész bibliaórára hív meg, röviden bemutatja a négy Evangéliumot, az Apostolok cselekedeteit, a Szent Pál leveleit, a Katolikus leveleket és a Jelenések könyvét, majd röviden bemutatja az Apokrif iratokat is.

A negyedik rész a liturgikus év szépségeibe kalauzol el.

Az ötödik, utolsó rész pedig bemutatja az 1998 július 14-re kiadott erdélyi Világi Kamilliánus Családok Életmintáját és működési módját.

 

Az Imakönyvek művészi díszítése a csíkszeredai fametszet-készítő művész, Imets László munkái.

 

Ezúton mondok hálás köszönetet az Imakönyvek megjelenését erkölcsileg, szakmailag és anyagilag támogató kedves Barátaimnak, Isten fizesse meg mindannyiuk hozzájárulását.

EGYHÁZKÖZSÉGI APOSTOL, Csíkszereda 1948 (Vízkereszt, 1. szám)

 

Jézus Szent Neve ünnepén, Antal József, csíkszeredai plébános az Egyházközségi Apostol első számában új rózsafüzér titkokat közöl: „Egy régi igény valóráváltását jelenti az örvendetes és fájdalmas rózsafüzér közé beiktatott új sorozat, amely Jézus Krisztus életének titkait foglalja magában.

Az új titkok a következők:

  1. Akit Szent János a Jordánnál megkeresztelt
  2. Aki tanítványaival részt vett a kánai mennyegzőn
  3. Aki segítve, gyógyítva, jót cselekedve járt körül a földön
  4. Aki nekünk a mennyei örömhírt hirdette
  5. Aki nekünk az Oltáriszentséget szerezte.”

Az új rózsafüzér-titkok bevezetésére, a plébános atya lelki imahét sorozatot szervezett a város különböző részeiben, felosztva az utcákat a hozzájuk kapcsolódó plébániatemplomhoz, római Katolikus Főgimnáziumhoz és kórházkápolnákhoz. Ebből a kiadványból azt is megtudjuk, hogy a három belvárosi kórháznak működő kápolnája volt: A mai Régi Kórház a Szent Vince, vagy Szanatórium nevet viselte, a mai Fül-orr-gége kórház volt a Szülőotthon. Ezen kívül volt még a Közkórház, ami ma zeneiskola és adminisztratív épület, lerobbant állapotban.

(Vö. http://www.hhrf.org/szentkereszt/1948/48-1/1948-1.htm )

 

Az édesanyai hivatás: Gyöngyike és kislánya Renáta

 

Az óvatosság szigorú feltételeit megélve naponta, öt hónap kórházi tartózkodás után, Istennek legyen hála, mindkettőjük életét sikerült megmenteni. Az édesanyáét csak hajszálon, de sikerült. A kicsit hívják Renátának, de az édesanya született újra a műtéteket követő komplikációk után.

Mindenek előtt az orvosoknak köszönet és hála a két életért, nemcsak a hosszú „advent” során, hanem a döntő pillanatokban, mert hősies magatartásuk, ami túlmutat az orvosi kompetencián, bizonyított.

Az életért folytatott hosszú, gyötrelmes küzdelemből magaslik ki az édesanyai hivatás, a saját élete feláldozása árán is, ami előtt a magasztos tisztelet meghajlásra késztet. Tisztelettel nézünk fel az édesapára, aki feleségéhez méltóan állt ki végig a család védelmében. A Szűzanya védje őket!

 

Hírek:

 

* Október, a rózsafüzér hónapja, imádkozzunk a felelős apaság kegyelméért, mert szaporodnak az olyan családanyák, akiktől pontosan a férjeik követelik az abortuszt.

* Az olaszországi Velence Lido-i Kamilliánus Család köszöni „a keresztény szeretet csodálatos tanúságtételeit, amit megosztunk másokkal. Szent Kamill példája összeköt bennünket a Föld minden pontján, ahol létezünk, egységes testet formálva belőlünk egy hatalmas lüktető szívvel.”

* Jesus Arteaga, Madrid-Tres Cantosban élő kamilliánus házfőnök atya, a költészet igényességével versben tükrözi az Evangélium tanítását, annak belső, misztikus szépségét.

* Köszönjük Pietro Magliozzi (orvos és pap egyszemélyben) olasz kamilliánus atya Chile szegényei között végzett missziójának legújabb beszámolóját. A Szűzanya vezesse és segítse nemes feladatában!

* Emilkénk újabb bronzérmet szerzett a Danubius kupa csíkszeredai és budapesti versenyén, a nálánál idősebb versenyzőkkel,

* Köszönjük a Gizi&Gabi turkálónak újabb adományaikat, kórházi gyermekeink számára,

* Köszönjük az Erika turkálónak, hogy felpártolják szeretetszolgálatunkat,

* Október 25: kamilliánus találkozó a kórházi betegekkel a Régi Kórházban, fél négytől.

 


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2007 novemberi ÜZENET

2007 szeptemberi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda