A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

X. évf. 95. szám, 2006 – július

Petrozsényi beszámoló a 2005/2006-os tanév végén


Kedves Munkatársak!


Hála legyen Istennek, a Jézus Szent Szívéről elnevezett iskolánk immár egy tanévet lezár. A legelsőt! Visszatekintve, tavaly ilyenkor nem tudom már, hogyan láttam a dolgokat, de egy biztos: álmomban sem képzeltem, hogy ilyen sokan veszik igénybe majd segítségünket. Kezdetben is már hatalmas létszám alakult, ami már évvégére fölrúgott a 168-ra. Ez a nagy létszám azt jelenti, hogy ennyi gyermek van hivatalosan, kéréssel, keresztlevéllel beírva iskolánkba, óvodánkba. A 168-ból 131-en nálunk ebédelnek, tanulnak, 84-en bent is alusznak rendszeresen, a többi napközis, kint lakó diák, óvodás.

Tudnotok kell, hogy, minden házunk annak a vidéknek az igényeit szolgálja, ahol létesül. Ez azt is jelenti, hogy egy bizonyos jellegzetességgel bír. Petrozsény vidéki jellegzetessége az, hogy mivel a távolságok nagyon rövidek a települések között, hát szívesen hazamegy egynegyede (a helybeliek) a gyermekeknek. Ha akarnám sem tudnám meggyőzni ezeket a szegény embereket, hogy ne vigyék gyerekeiket haza hétvégére. Ez nem is rossz. De az a baj, hogy nem hozzák vissza a szülők időben a gyerekeiket, talán ez a legnagyobb gondunk. Ügyes, egészséges lurkóink vannak, még egy csont sem tört el, senki nem volt kórházban. A tanulással nem dicsekszünk ugyan, de van nekünk minden osztályban I. II. III. évfolyamos tanulónk is, és ami legfontosabb: a saját színvonalához képest minden egyes gyermek óriásit fejlődött. Nekem ez legalább annyit jelent, mint másnak a mesteri diploma.

Azzal, hogy itt Petrozsényben iskola nyílt, fellendült a magyar kultúrélet. Itt szórványban az is kultúrélet, ha kéthetenként eljön valaki valahonnan valamit magyarul előadni. Eljött ide színjátszó csoport, néptáncosok, orvosok, de volt nálunk sok kiránduló is, meg vendég, és mindenki hozott valami szépet, jót a gyermekeinknek. Máskor meg mi magunk produkáltuk ki a mulatnivalót önmagunkból. Volt itt karácsonyi ünnepély, farsang, március 15-én szavalóverseny, mesemondó verseny meg mi minden más, ami nem is jut eszembe. Olyan jól esett, amikor egy román iskola egypár diákja két tanárnő vezetésével meglepett minket június elsején egy szép előadással! És kaptunk tőlük elismerő oklevelet a munkánkért, amit õk nemesnek és áldozatosnak tartanak!

Örvendek továbbá, hogy minden munkatársam vállalni akarja továbbra is ezt a munkát, senki nem mondta, hogy belefáradt. Áldja meg őket a Jó Isten! Egész jó a csapatunk s ide beleértem a tanári kart és az óvó néniket is, mert egyik a másik nélkül nem tud eredményesen dolgozni. Milyen feladat vár ránk a nyár folyamán: 1. Elrendezni az engedélyeket, hogy óvoda, iskola egy és ugyanazon tanügyi intézményhez tartozzon. 2. Megszerezni a tűzoltói működési engedélyt (ugyanis a többi megvan). 3. Megindítani és befejezni az akkreditálási bonyolult folyamatot. Jelenleg, mint szociális bentlakás működünk, szeretnénk gyermekvédelmi elhelyező központ lenni, mert akkor a költségeink egy részét átvállalja az állam, akárcsak Déván, vagy Szászvároson. 4. Meglátogatni az összes olyan családot, aki kérte, hogy a gyerekét fogadjuk be.
5. Anyanyelvi és más tantárgy tábort megszervezni gyermekeinknek, akiket e célra behívtunk júliusban. 6. Beilleszkedési tábort szervezni a vulkáni gyerekeknek, ha ott nem sikerül a napközi otthont beindítani. 7. A szentesi tábort felkínálták, ha ennek más akadálya nincs, háztól kikerül az a pár útleveles gyerek, aki megérdemli a tábort, mindez június 23. körül lenne. 8. Augusztus végén esedékes a linzi egy hetes tábor 11gyereknek.

HIRDETÉS! Szívesen látom bármelyik munkatársamat nagycsaládostul vakációzni! Június 19 körül a munkatársaim retyezáti kiruccanást szerveznek felnőtteknek. Gyertek ti is! Én jún. 17-31 illetve aug 1-15-ig szeretnék szabadságon lenni. Ezeken az időszakokon kívül megtalálhattok Petrozsényben, tel. 0740294029 vagy e-mail: acseva_67@yahoo.com

Jó szájízzel zárom ezt a tanévet, remélem ti is.

Szeretettel, Éva + nagycsapat (Ács Éva)

 

Szent Kamill (1550-1614)

Július 14-én emlékezünk a nagy rendalapító, a Betegek Szolgáinak Rendje (kamilliánusok), a „Szeretet új Iskolájának” megvalósítója égi születésnapjára. Egy fontos eseményt szeretnék közölni ez alkalommal a Szent életéből, akinek életében és szolgálatában Krisztus foglalta el az első helyet.

Hősies helytállását látva a betegek szeretetszolgálatában, a pápa szeretett volna találkozni vele személyesen, ezért felkereste őt a római Szentlélek Kórházban. A pápai követ bejelentette a Szentatyát: „Jézus Krisztus Urunk Helytartója eljött hozzád, szeretne veled beszélni”- mondta.

Szentünk éppen egy beteget ápolt és a következőképpen válaszolt: „Én most az Úr Jézussal vagyok elfoglalva, mondjátok meg a „helyettesének”, hogy egy kicsit várjon…” és folytatta munkáját, amíg be nem fejezte azt.

Ez a történet tanúságtétel arról, hogy a keresztény ember életében lehet Krisztus az első helyen, gondolok itt pontosan a betegápolásra. Szent Kamill minden betegében magát Jézus Krisztust ápolta. Nem véletlen, hogy a „haldokló Krisztussal az ölében” ábrázolják Szentünket, mint a Szűzanyát (Pieta), akitől ezt a „szent szolgálatot” tanulta. Szent Kamill ugyanis azt kérte követőitől, hogy kérjenek az Istentől mindenek előtt egy Édesanyai szívet a betegápoláshoz.

 

Híreink:

* Szeretettel köszöntöm nagy családom nevében is, Dr. Veress Andrást (volt tanáromat), a szombathelyi egyházmegye új püspökét (2006 jún. 20). Isten áldja meg apostoli munkájában!

* július elsején az „Ezer székely leány Találkozójának 75-ik évfordulóján tartotta „A Napba öltözött leány” ősbemutatóját a csíksomlyói Nyeregben. Rendezte Koltay Gábor.

* Köszönjük a madridi Kamilliánus Család Hírlevelét a sok értékes információval!

* A háromszéki Kamilliánus Család beszámolóját hamarosan közölni fogjuk.

* A 2006-os Foci VB. imái a kórházi faliújságokon olvashatóak.

* Csíkszeredában 26. ik alkalommal szervezik meg a Régizene fesztivált júl. 9-16 között.

* Mindenkinek hálásan köszönjük, aki imádkozott kis betegünkért, Atanázért, állapota javult.

* Bíró Mónika Anita: új jótevővel gazdagodtunk. A 9 éves kislány a legnagyobb odaadással adta át játékait és segített személyesen elrendezni a gyermekosztály ebédlőjében azokat, beteg testvérkéi számára. Nagylelkűségét neki és édesanyjának is hálásan köszönjük!

* kamilliánus találkozók: 14-én, pénteken 16.30-tól a Nagykórházban, 25-én kedden 16,30-tól a szemészeten emlékezünk meg a Szeretet új Iskolájának megalapítójáról.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


 


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda