A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

X. évf. 94. szám, 2006 – június

Beszámoló a Szent Ferenc Alapítvány Szovátán, és vidékén végzett tevékenységéről II.

Tevékenységünk másik szintjét a napközi otthonok, ún. szeretet-szigetek képviselik. Szegénycsaládokat látogatva, ruhacsomagok élelmiszercsomagok kiosztása közben észleltük, hogy ezen gyerekek elmaradnak a tanulásban, tanéveket ismételnek, (sajnos nálunk van egy olyan tanügyi törvény, hogy egy gyerek, ha két évvel meghaladja iskoláztatási korát, kimarad az oktatási programból). Gyakran a szülők munkára fogják, emiatt nem járnak iskolába, a másnapi felkészülésről, házi feladatok elkészítéséről szó sincs. A napközi-oktatás-fogalkoztatás célja, a hátrányos helyzetű de jó képességű gyerekeknek olyan környezetet és feltételeket biztosítani, ahol tanulni tud, de ez a cél magába foglalja a tanulmányaiban lemaradt gyerekek felzárkóztatását is. A napközik hétfőtől péntekig működnek, 14.00 órától 20.00 óráig, ahol első osztálytól nyolc osztályig minden korcsoporttal foglalkozunk egy-két nevelő vagy pedagógus segítségével. Minden délután ugyanitt uzsonnát (tej, kenyér, margarin, lekvár, édesség) kapnak a gyerekek és próbáljuk a mindennapi lelki, szellemi, fizikai, erkölcsi, higiéniai gondjaikat is urusolni. Több napköziben kapnak már a gyerekek főtt ételt is napi egy alkalommal. 2004-2005-ben öt helyen, Sóváradon, Kibéden, Vármezőben, Illyésmezőben és Nyárádszeredában működött napközi otthon, ettől a tanévtől kezdve ez a lánc is egyre bővült, így jelenleg a következő helységekben működik délutáni foglalkoztató tevékenység: Szováta (7 gyerek), Illyésmező (25 gyerek), a Nyárád mentén: Vármező (28 gyerek), Nyárádremete (35 gyerek), Nyárádköszvényes (23 gyerek), Mikháza (20 gyerek), Nyárádszereda (40 gyerek), a Küküllő mentén: Sóvárad (34 gyerek), Kibéd (26 gyerek), Makfalva (30 gyerek), Szolokma (22 gyerek), Hármasfalú (42 gyerek), Szentdemeter (24 gyerek), Székelyvécke (23 gyerek), Bordos (27 gyerek), Hargita megyében: Parajd (27), Alsósófalva (20), Máréfalva (20), Siménfalva (20) és Szentkeresztbánya (20). Ezekben a helységekben közel hatszáz gyermek van, aki bekerült a napközi-lánc rendszerébe. Előnye a napközi otthonoknak az, hogy a gyereket úgy lehet támogatni, segíteni, hogy közben nem szakad el családjától. A 2004-2005-ös iskolaév utolsó heteiben az iskola-pedagógusok véleményét megkérdezve és a saját tapasztalataink alapján megerősítést nyertünk abban, hogy szükségesek ezek a délutáni felzárkóztató tanítások mivel sokuk tanulmányi előmenetele jelentősen javult. Harmadik szintje gyermekvédelmi tevékenységünknek abban áll, hogy olyan gyerekeket fogadunk be otthonainkba, akiknek szülőfalujukban nincsen továbbtanulási lehetőségük, így mi ingyenes bentlakást biztosítunk szovátai otthonunkban. Utolsósorban olyan gyerekek kerülnek be szovátai gyermekvédelmi központunkba, szociális családokba, akik elvesztették szüleiket és hozzátartozóik nagyon súlyos egészségi, szociális, anyagi gondokkal küszködnek. Az évek során, kitartó türelemmel, szeretettel csodálatosan kibontakoznak, fejlődnek gyerekeink. Az a kislány, aki előző tanévben a vonaton tökmagot árulva tartotta el dédnagymamáját, és hébe-hóba járhatott csak az iskolába, ebben a tanévben a harmadik osztály egyik éltanulója lett. Egy kisfiú került a közösségünkbe, aki nem tudta kinyitni jobb kezét, mert kiskorában leforrázta magát, plasztikai műtét segítségével kis kezét most használni tudja és gyönyörű betűket rajzol. Tanév végén boldogan hozták ragyogó szemekkel a jeles bizonyítványokat. A dongalábbal született kislány már bicegés nélkül a karjainkba szalad az ortopéd cipőnek köszönhetően, alig látszanak a műtét nyomai. Most öt éves kislányunk szavalóverseny trófeájával örvendeztette meg szíveinket. Szilveszterkor árván maradt, közel két éves kisfiú úgy került hozzánk, hogy még sem járni, sem beszélni nem tudott. Pár hónap múlva, most már egyedül szaladgál, elkezdte kiejteni az első szavakat, sokat mosolyog, míg idekerülésekor nem lehetett jókedvre deríteni. Azok a félárva kislányok, akik a tavaly még a falu cégérei, szégyenei, koldusai voltak, akik három napban egyszer, ha étkeztek, a tanév elején a pad alá bújva kukorékoltak, hogy magukra vonják a figyelmet, mostanra elismeréssel beszélnek törekvéseikről a nevelőik, tanáraik. Nagy családunk Szent József oltalma alatt működik, akinek példájára szívünkbe zárjuk valamennyi rászoruló gyermekünket, még ha nem vérszerinti kötelékek is tartanak össze bennünket. Hivatottak vagyunk mindannyian a gyerekek védelmére, mint ahogy Szent József is tette ezt az Úr Jézus nevelésében a legnagyobb szeretet jegyében.

Pál Mária, a szovátai Szent József gyermekvédelmi központ vezetője. Szováta, 2006. április 28.

Ima az evangélium terjedéséért: Mindenható Istenünk, te azt akartad, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Tekints a sok aratnivalóra, mindazokra, akik szomjazzák evangéliumod tanítását, és küldj munkásokat aratásodba, hogy minden emberhez eljusson az örömhír! Add nekem, Uram, Szentlelked erejét, és küldj engem is, hogy az evangélium lelkes hirdetője legyek! Erősítsd bennem, Istenem, a hivatástudatot, hogy az én feladatom is az emberek üdvösségének szolgálata. Táplálj minket, Urunk, Igéddel és Szent Testeddel! Gyűjtsön össze és formáljon minket egy közösséggé az igazság tanítása és támogasson bennünket a szentségek ereje, hogy előbbre jussunk az üdvösség és a szeretet útján. Add, hogy az evangélium hirdetése megteremje gyümölcsét, és általa megdicsőüljön a te neved a világon. Ámen.

Híreink:

* Május 24-28 között tartotta a déltiroli Nalles-ben évi lelkigyakorlatát a Bolzano-i „Szent Raphael” Vakok Központjának Kamilliánus Családja, P. Pavao horvátországi atya vezetésével „Isten az én óázisom” témával. Vendéglátásukat és szeretetüket hálás szívvel köszönöm.

* Pünkösd szombatja a magyarság nagy nemzeti zarándoklata Csíksomlyóra. 1567 óta a lelki megújulás ünnepe, idén különösen is nagy jelentőséggel bír a nemzeti imaévben, amikor a magyar nemzet lelki megújulásáért imádkozunk. Rendkívüli megtiszteltetésnek tartom, hogy vendégül fogadhattam Báró, Dr. Podmaniczky Erzsébetet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat aktuális Kancellárját (aki az első női kancellár a Magyar Lovagrend történelmében) és családját a pünkösdi ünnepek alatt.. Vasárnap, Pünkösd napján a reggeli szentmise után Gyímesbükkre mentünk, az ezer éves határhoz. A Deáky Panziónál pihentünk meg, ahol a házigazda, Deáky András nagy szeretettel fogadott bennünket.

* A Világi Kamilliánus Családok éppen a pünkösdi ünnepkörben tartották nagy találkozójukat Rómában, június 5-7 között. Tőlünk sajnos nem tudott senki elmenni, mert most nekünk itthon be kellett tölteni a házigazda szerepét a többszázezres vendégfogadásban.

* A Bucchianico–i „Szent Orbán” Kamilliánus család május 25-én a Szent Kamill szülőházában imádkozott a világon élő Világi Kamilliánus Családokért. Áldozatukat hálás szívvel köszönjük.

* Június 17, szombat: szőkefalvi zarándoklat.

* Június 25 vasárnap: kamilliánus találkozó a betegek szentmiséjén a Régi Kórházban 16 órától.

Ugyanezen a napon a Bucchianico-i „Szent Orbán” Kamilliánus Család megalakulásának VI. évfordulóját ünnepli. Isten éltesse minden tagját, szeretettel köszöntjük őket!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


 


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda