A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

X. évf. 98. szám, 2006 október

„Az Igazság szabaddá tesz titeket” – Hamburg, 2006 szeptember 17-22

 

Húsz éve indult a Betegpasztoráció és Tanácsadás Nemzetközi Interkulturális Szemináriuma (International Seminar on Intercultural Pastoral Care and Counselling)

Alapítója Helmut Weiss evangélikus lelkész, Erdély szülötte, Segesvárról kitelepített család sarja, aki élete értelméül tűzte ki, hogy missziós lelkületének szeretetével átölelje a világon szétszóródott Isten ügyét szolgáló dolgozó kezeket. A tanulmányi napoknak idén a hamburgi Evangélikus Missziós Központ adott helyet, az Elba folyó közelében a mintegy 70 résztvevő számára a világ különböző országaiból. Nekem ez volt a negyedik alkalom, hogy részt vehettem.

A rendezvény mottója: „Az igazság szabaddá tesz titeket” evangéliumi felszólítás volt, tematikája a betegpasztoráció, tanácsadás és misszió körül bontakozott ki.

A programot tanácskozás előzte meg a szervezők számára, akik felkészültek a szervezés német pontosságra jellemző kidolgozásával a rendezvény lebonyolítására.

Minden tanulmányi napnak meg volt a sajátos témaköre, amely eligazításként szolgált az előadások mondanivalójának könnyebb megértésében és rendszerezésében.

Az előadók, fokozatosan vezették a hallgatóságot a betegpasztoráció és tanácsadás, valamint a misszió elméleti és gyakorlati útjain. Feltárták külön-külön a témákat, elemezve azok evangéliumi üzenetét a különböző kultúrkörök gyakorlatában, lehetőséget adva arra, hogy mindenki összehasonlíthassa a sajátjával. A rendezvény nyelve angol és német.

A szeminárium programja úgy volt összeállítva, hogy a résztvevőknek lehetősége legyen kitárgyalni az elhangzottakat, lebontani személyes szintre, összevetni a különböző véleményeket, meglátásokat, kulturális, vallási felfogásokat, csokorba rendezni az Evangélium egyetemességét a kijelölt témakörökben. Ebben sokat segített a közös ima és elmélkedés Ruth könyve alapján.

A Missziós Központban megszervezett előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken, közös étkezéseken kívül, a szervezőknek arra is gondja volt, hogy megismertessenek a helyi kultúrával. Egyik érdekesség, ami sokak számára újdonságnak számított, a templom születésnapjának megünneplése volt. Ez az ünnepkör összehívja az egyházkerület híveit a templom köré, a helybeli lelkipásztorral együtt, utcai program keretében is megünnepelni templomuk felszentelését.

Egy másik meglepetést a Németországban élő törökök kulturális helyzetének ténye jelentette. Először egy filmet néztünk meg a témában, majd meglátogattuk a török negyedet, ahol tapasztalhattuk azt a valóságot, ami kialakult a három generációs török-német együttlét során.

A magyar nyelvterületet többen képviseltük, Magyarországról és Erdélyből egyaránt, katolikus részről én voltam egyedül. Örömmel tapasztaltam a megtisztelő érdeklődést a más vallású, más nyelvű, valamint más kultúrájú résztevőktől, akikkel igazi testvéri közösséggé forrtunk össze az Evangélium egyetemes küldetésében, az Istentől reánk bízottak gondozásának felelősségtudatában. Hálásan gondolok a szervezők és előadók igényességére, mert ez által a lelkipásztori szolgálat, tanácsadás és misszió egybefonódhatott igazi evangéliumi közösségben.

A párizsi Szent Kamill Kórház

 

Szeptember 25-én, a Világi Kamilliánus Családok lelki találkozója napján meglátogathattam a párizsi Szent Kamill kórházat és az ottani kamilliánus szerzetes közösséget. Ebben a kórházban, 1999-ben jártam utoljára Szent Kamill napján Marie Christine Brocherieux-el, a Világi Kamilliánus Családok akkori Nemzetközi Alelnökével.

Michel Riquet kamilliánus kórházlelkész személyesen jött el értem vendéglátóimhoz a párizsi Magyar Nagykövetségre, és kalauzolt el a kórház berkeiben, bemutatta a legfontosabb terápiás központokat, munkaközösségeket. Jó érzés volt tapasztalni, hogy ebben a kórházban mindenki köszönt mindenkinek. Ezt a barátságot, a befogadás egyik legszebb jeleként éltem meg.

1999 óta sokat építettek, modernizálták a kórházat. Jelenleg éppen a kápolnát tatarozták.

A kórház állami közigazgatásban áll, civil intézmény, nem a kamilliánusok saját épülete, betegei között minden vallású és kultúrájú személy megfordul.

A Kórház udvarán található kamilliánus közösségi házban van a francia Kamilliánus Provincia székhelye, és itt folyik a novíciusok képzése is.

Az együtt elköltött ebédet, valamint vendégszeretetüket hálásan köszönöm.

 

A párizsi Magyar Missziós Központ

 

Szeptember 24-én, vasárnap ünnepelte a párizsi magyarság Szent István királyunk ünnepét. Azért ilyen későn, mert augusztusban legtöbben szabadságon vannak, és így sokan távol maradnának ettől a fontos eseménytől.

Az ünnepre a párizsi Magyar Missziós Központban került sor, Molnár Ottó plébános szervezésében. Jelen voltak az egyházi és civil méltóságok, a kápolna megtelt ünneplő emberekkel, akik magyarul és franciául egyaránt beszéltek. A szentmisét is felváltva, ezen a két nyelven mutatták be. Az ünnepet megtisztelte Franciaország Nunciusa (Msg. Fortunato), aki szentbeszédében nagyon szépen méltatta a magyarság nagy királyát, Szent Istvánt.

 

+

Október 7-én, szombaton, Rózsafüzér Királynéja ünnepén helyeztük örök nyugalomra Ferenczi Margitka földi maradványait a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia ravatalozójából a hozzá tartozó temetőbe. Margitka 1998-ban került a Kamilliánus Családunkba férjével együtt, családtaggá való ünnepélyes avatásuk 2001 július 14-én, Szent Kamill napján volt a Szent Ágoston templomban. Sokat betegeskedett, otthon és kórházban ápolták. 58 évet élt.

 

Híreink:

* Hálás szívvel köszönöm a budapesti Sziklatemplom közösségének vendégszeretetét!

* November 4, szombat este 6 órától: Kamilliánus Családunk elhunyt tagjaiért engesztelő szentmise a csíkszeredai Szent Ágoston templomban. Erre az ünnepre meghívjuk az elhunyt családtagok hozzátartozóit, együtt veszünk részt az engesztelő szentmisén, utána közösen fogyasztjuk el a szokásos agapét a templom előterében.

* október 25, szerda: találkozó a kórházi betegek Kamilliánus Családjával a Megyei Nagykórház III. emeletén, az ebédlőben 15,30 órától.

* Imre Emilke újra ezüstérmes a nemzetközi gyorskorcsolya bajnokságon, vegyes korcsoportban.

* Október a rózsafüzér és a világmisszió hónapja. Imádkozzunk Magyarországért! A budapesti verbiták között már vannak világi misszionáriusok is, honlap: verbita.communio.hu


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


 

<< 2006 novemberi ÜZENET

A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda