A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

X. évf. 99. szám, 2006 november

A csíkszeredai „Szent Kamill” Kamilliánus Család halottai - 2006 november 4

Isten kegyelméből idén is megülhettük Kamilliánus Családunk egyik legszebb ünnepét, a közös halottainkért bemutatott engesztelő szentmisét és megtarthattuk a szokásos közös agapét.

A szentmise áldozatot Pénzes József esperes-plébános úr, Kamilliánus Családunk lelki vezetője mutatta be a csíkszeredai Szent Ágoston templomban, aki felolvasta az egyre bővülő névsort:

I. Kamilliánus családtagok : Szép Teréz – Csíkszentsimon, + 2000 szeptember, Csató Ágnes – csíkszentimrei Kamilliánus családfő, + 1999, Gergely Margit (Pici tanitónéni) – Csíkszentsimon, Dr. Simon Ernő – budapesti kamilliánus tiszteletbeli tag, + 2003, Ferenczi Margit – Csíkszereda, 2006 október 5

II. Szüleink, nagyszüleink : Bakó Adolf – Csíkcsomortán, + 1995 júl. 4, Bakó Kálmán – Csíkcsomortán, + 1996 április 4, Bartok István, Bartok Mária, Czerán Péter, Csilip Borbála, Erdős József, Deák Marika nagyszülei: Anyai részről: Makkai Imre és Mária, Petres Károly és Irén, Apai részről: Deák István és Julianna (reformátusok)

III. Kamilliánus szerzetesek : P. Alessandro Toe (élt 29 évet) – Róma, + 1996 december 9, P. Zbigniew Bodeczky – Nyíregyháza-Róma

IV. Jótevőink : Dr. Aczél Endre Máltai lovag – Budapest, + 2005

V. Elhunyt betegeink : Both Ida, László Imre ügyvéd – Csíkszereda, + 1996 jún. 2, Tarr Mária, László Júlia, Burján Gizella, Csiszer Berta, Rancz Rozália, Antal Ica, Darvas Ibolya, Dankó Julianna, Dankó Sándor, Rád Ilka, Szotyori István, Kajcsa Kálmán – Csíkkozmás, + 1994 május 12, Áldozócsütörtök (élt 14 évet), Bereczki Tibor – Csíkszépvíz, + 1994 ápr. 29 (élt 4 és fél évet), Jakab Rózsika, Jakab Laci papbácsi testvére – Csíkszereda, Imets Erzsébet, Nagy Gyula, Juhász Teréz, Szátnó Szánda, Gál Rozália, Sprencz Olga – Csíkszereda, Péter Erzsébet, Gál Jenő, Keresztes Apollónia, Kedves Adolf, Kedves Mária, Bálint József – Csíkszerda, Sántha Teréz-Mária, Vaszi Tódor, Imre András, Kovács Etelka – Csíkszereda, Jakab Margit, Jakab Laci papbácsi testvére – Csíkszereda, Jakab László kanonok úr, kórházlelkész – Csíkszereda, Zimányi András, Jakab Laci papbácsi sógora – Csíkszereda, Jakab Ilona, Jakab Laci papbácsi testvére – Csíkszereda, Geréd Imike - Csíkpálfalva, + 2005 júl. 2 (élt 17 évet), Csibi Péter – Csíkszereda, + 2005 aug. 5, Kiss Józsefné, Taracközi Emese – Paks, + 2005 szept. 26, Demsa Gábor – Csíkszereda, Bartok Rozália – Csíkszereda, Gyenge József – Marosfő, Szotyori József – Csíkszereda, Czerán Gábor.

Csíkszereda, 2006 november 3.

Novemberi gondolatok :

Csepp

Az intenzív-osztályon láttam először. Állig felhúzott takarója mögött megpillanthattam önmagán ejtett sebét Mintha behunyt szeme mögül, nézne a lelkipásztorra. Nem szólt.

Következő nap másik osztályon feküdt. Hallottam, garázda. Önmagára és környezetére veszélyes. Családja hallani se akart róla.

Hosszasan nézett. Megszólított. Leülhettem mellé. Nem szóltunk; egy idő után karjára tettem a kezemet. Messze nézett. És jobb szeméből legördült egy könnycsepp.

Aztán mesélt. Múltról, és főleg a jövőről.

Arról a jövőről, amelyről talán tudhatta: a börtön felé is vezethet.

Tervezett. Gyógyulást, életet.

Pap munkatársam újságolta: este ott volt a kórházi szentmisén.

És, amikor dönthetett, a további kezelést választotta.

A rövid nappalok, fényszegények, el-elvezetnek ahhoz az érintés-emlékhez, amely ott, akkor részemről önkéntelen volt. Kiben, hogyan, miképp születik a remény? A következő lépéshez. A nehézségek vállalásához.

Nem tudhatom. De azt igen: a fázós évszakban a jól van-, tovább-, nem sötét a jövő- bátorító mosolya, lélekérintése átvezet valamiféle kikeletbe. És, ha nem vacogósan, toporogva hallgatom a hozzám fordulót: egy tisztító könnycseppet - a feloldozót - is világra hozhat a szeretet.

 

Molnár Melinda

„Udvarhelyi Híradó”, Székelyudvarhely, 2006 nov. 5

Új hivatás

Naponta imádkozunk betegeinkkel a kórházakban édesanyai szívvel megáldott betegápolókért, ahogy azt Szent Kamill kérte, regulájának első követelményeként. A Szűzanyát kérjük fel közbenjárásra. Meghallgatott. 2006 október 1-től, Kamilliánus Családtagunk, Nagy Éva Mária (nevelt lányom), a Régi Kórház bőrgyógyászati osztályán kezdte el a betegek ügyének szolgálatát. Istennek legyen hála érte.Imádkozzunk további Istenre figyelő hivatásokért!

 

Híreink:

* Gyímesbükkön október 15-én Tamás József püspök úr áldásával lelepleztük a Vitéz Sebő Ödön kopjafáját a Deáky Panzió udvarán. Ő a II. Világháborúban védte a gyímesi szorost és lakóit.

* Október 21-én, Baricz Lajos atya kérésére megtartottuk az erdélyi Kamilliánus Családok idei évi nagy találkozóját a kézdivásárhelyi plébánián. A találkozón mintegy hetvenen vettünk részt.

* Október 22-én ünnepelte Csíkcsomortán lakossága az 56-os forradalom 50-ik évfordulóját. Ez alkalomból lelepleztük a falú szülötte, Orbán István, 56-os áldozat kopjafáját a templom udvarán.

* Október 23-án újabb angyallal gazdagodott Csíkszerda. A Magyar Konzulátus előtti téren, mostantól Ötvenhatosok tere, lelepleztük a győzelmet hírül hozó angyal szobrát.

* Nov. 10-11: Erdélyi Orvosnapok a csíksomlyói Tanulmányi Házban.

* Kamilliánus Családunk találkozója nov. 25-én, szombaton 15 órától a lent jelzett címen.

* Frank Monks, Kamilliánus Generális atya meghirdette 2007-re az 56-ik rendi káptalant.

* November 21-22-én tartja a római Camillianum őszi tanulmányi napjait.

* Megkezdődtek a karácsonyi ünnepekre való gyűjtések, elsősorban a kórházi gyerekek számára.

* November a halottaink hónapja, imádkozzunk lelki üdvükért!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2006 decemberi ÜZENET


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda