A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IX. évf. 84. szám, 2005 – július

Lourdesi zarándoklat

Idén, április végén és május elején Isten kegyelméből sikerült két mozgássérült kamilliánusunkat eljuttatni a Máltai Lovagokkal Lourdesbe. Dr. Aczél Endre kért fel, hogy két személyt küldjek. Így esett a választás a csíkszentdomokosi Kristály Angellára, és a Csíkszeredai Hegyi Csabára.
Most az Angella beszámolóját közöljük, hogy mindenki részesedhessen abban az örömben, amit szeretne megosztani velünk:

„Én ezt a szép nagy utat Isten kezéből kaptam, és teljes mértékben az Ő tenyerébe helyeztem gondviselésemet.
Indulás előtt csak a gépkocsivezető nevét tudtam, Bandi bácsi, és azt, hogy nagyon jól, de gyorsan vezet és hogy megbízható ember. Ennyivel indultam el Csíkszentdomokosról április 25-én délelőtt 10 órakor Budapest felé.
Már közeledtünk Budapesthez, amikor Bandi bácsi kapott egy telefonhívást, amelyben közölték vele, hogy az egész luordesi találkozó le van fújva. Bandi bácsi a kitűzött cél mellett kitartva válaszolta: „ilyen nincs, autóval is, de megteszem az utat”.
Két napot töltöttünk Budapesten, amely idő alatt megtudtam, hogy a Máltai Lovagrend találkozójára megyünk. Lourdes-ba.
Április 28-án indultunk reggel, Isten segítségével Budapestről haton, kisbusszal. Mivel kevesen voltunk, nagyon hamar családi hangulat alakult ki köztünk, így sokat beszélgettünk, tréfálkoztunk, ily módon vidáman és gyorsan telt az utazás.

Este Zürichbe érkezve, Bandi bácsi kedves ismerőse és családja, nagy szeretettel, finom vacsorával és vetett ággyal fogadott. Másnap elkalauzolt egy kis városnézésre, majd útnak indultunk a csodálatos Lourdes-ba. Bern-be érve, az autót a vonat állomáson hagytuk, és csatlakoztunk a svájci küldöttséghez, akik sok szeretettel és kedvességgel árasztottak el.

Szombaton délelőtt érkeztünk meg Lourdes-ba, autóbusszal mentünk a szállodákhoz. Négy napot töltöttünk itt, ez alatt megnéztük Lourdes bazilikáját, a Szent Bernadett templomot, a háromszintű templomot, Bernadett házát, a börtönt, ahol laktak, a barlangot, ahol Mária megjelent, a várat, amely rengeteg régiséget rejt magában. Felmentünk a nagy keresztútra, amely szinte élő szobrokkal van kiépítve, és nem utolsósorban lemerültünk a gyógyfürdőbe, a jéghideg vízbe.

Nagyon sok fekvő és mozgás nélküli beteget láttam, akik sok templomba, a lépcsők miatt nem juthatnak be, de itt ők is, mint bárki más, részt vehettek a Szentmisén, és a nagyközönséggel együtt fogadták be az Eucharisztiát. Csodálatos volt, hogy minden beteg részt vehetett minden programon. Egyik közös ebédünk alatt hoztak Máltai Lovagrend jelvényeket, isteni gondviselésként éppen ott volt egy francia pap, aki gyorsan megáldotta, majd kiosztották.

Szép volt, ahogyan az emberek közeledtek hozzám, annak ellenére, hogy nem tudtam velük a nyelvükön beszélgetni. Az is nagyon tetszett, hogy kritikák, vagy megszólások nélkül, tiszta lélekkel fogadhattam el, nap, mint nap az Oltáriszentséget.

Május harmadikán indultunk vissza, egy kecsegtető ígérettel, hogy Bernben, Tina kíséretében, aki a svájci küldöttség tagja volt, teszünk egy röpke városnéző körutat. Ide érve, leszálltunk a vonatról, átpakoltunk az autóba, majd ebédeltünk, utána türelmetlenül vártuk a városnézést. Tinával megnéztük a berni medvéket, majd egy szép templomot.  Egy pár fénykép után, hazakísértük őt, mi meg elindultunk Zürich felé. A városban kószáltunk egész délután, estére a kedves ismerős családhoz tértünk be, akik ugyanolyan szeretettel fogadtak, mint induláskor.

Másnap reggel tele örömmel indultunk vissza Budapestre, ahol egy pár napot vendégeskedtünk, majd 11-én visszaindultam kedves szülőfalumba.

Látva a jelenés Helyszínét, és megtapasztalva sok ember hitét, jobb, erősebb Jézus-követő akarok lenni. Isten segítségével mindig szeretném észrevenni a sebzett és tehetetlen embert, hogy gyakorolhassam az önkéntes szeretetet.

Új és kedves ismerősökre, barátokra leltem és remélhetőleg ezeket a kapcsolatokat tovább tudom ápolni és fenntartani.

Köszönet az Úrnak és az önzetlen embereknek ezért a csodálatos, élményekkel teli Lourdes-i zarándoklatért”. (Kristály Angella)

Fohász megnyugvásért
Uram! Adj erőt, hogy türelemmel elviseljem azt, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy változtatni tudjak azon, amin változtathatok,
És adj bölcsességet, hogy ezt a kettőt valóban meg tudjam különböztetni egymástól!

Hírek:

* Isten kegyelméből július 4-én (Édesapám halálának tízedik évfordulóján) átadhattam a STATUS Kiadónak Imakönyvünk II. Kötetét. A könyvet díszítő festmények Karen Deneer, holland festőművésznő munkái, aki Angelo Brusco volt Generális atya képét megfestette.
* Július 2-án, kegytemplomunk ünnepén, az Égi Hazába költözött kis testvérünk, Geréd Imike. Élt 17 évet, teljes rászorultságban. Családja a legnagyobb szeretettel ápolta az „Élő Szentélyt”, ahol maga az Úr lakott.
* Megjelent Váli Éva, volt tanárnőnk könyve, Közös nevezőnk – mozaikkockák egy iskola életéből 1945-1990, címmel.
* Július 8-án mondott örök hűséget Kamilliánus Családunk egyik lánya, Adorján Imola, választottjának Keresztes Károlynak a csíkszeredai Szent Ágoston templomban.
* Végre sikerült újra kapcsolatba kerülni a Bucchianico-i Kamilliánus Családdal. Sajnos P. Pietro Magliozzi távozása óta, nem jutott el hozzájuk az Üzenet.
* Július 14: Szent Kamill napja. Találkozás a Betegekkel a Régi Kórházban.
* Köszönjük Isabel Calderonnak, a VKCs Elnökének, hogy hírt ad rólunk a Nemzetközi rovatban.
* „Betánia: a Jóság Hajléka”: július 21-25 között tartjuk Kamilliánus Családunk lelkigyakorlatát Marosfőn, a templomnál. Témánk: A gondolat teremtő ereje.

Megváltozott a vezetékes telefonszámunk. Ezen túl a következő számon lehet elérni Bennünket: Külföldről: 0040 366 10 22 55. Belföldről: 0366 10 22 55


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 266 316-830 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra. ro,  www.hhrf.org/gyrke - kiadványaink/lelkiségi lapA csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda