A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IX. évf. 83. szám, 2005 – június

PÁRBESZÉD A FOGANTATÁSTÓL AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG

Május 23-án a csíkdánfalvi kismamák meghívására előadást tartottam a kapcsolatteremtésről, „Párbeszéd az anyaméhtől az örökkévalóságig” témával. Az előadás kisgyermekes és várandós anyákhoz szólt, ők jöttek el.

Kiindulási pontunk a kórházban gyakran elhangzó mondat volt: “Addig beszélgessenek gyermekeikkel, amíg megszületnek, mert azután lehet, hogy késő lesz”. Néhány, a kismamákat érintő legfontosabb témát beszéltünk át:

1. A párbeszéd mibenléte: Itt a kommunikáció, fogalmáról beszéltünk, mint jelzésekről, információkról, amiket leadunk magunkról a közlés szintjén, értesítés jelleggel. Ez a kapcsolatnak még csak az egyik iránya, a tőlünk mások felé kiinduló jelzésrendszer. A párbeszédnél, már odafigyelünk egymás jelzéseire, és válaszolunk is rá, kölcsönösen. A test, és lélek jelzéseit, gesztusainkkal, magatartásunkkal fejezzük ki. Ezt non-verbális kommunikációnak nevezzük.

A legszebb párbeszéd, ami elindította az emberiség megszentelődését, az Úr Jézus születésének hírüladása volt: Mária párbeszéde az angyallal (Lk 1, 26ss).

Isten megszólította Máriát (Mária neve szeretetet jelent egyiptomi nyelven). Mária válasza, majd kérdése által párbeszédre lép az angyallal. Kettejük párbeszédében Istent, az angyal képviseli. Ennek a párbeszédnek elhanyagolhatatlan mozzanata, ami a fogantatás eseményét teljessé teszi, az, hogy Isten felelős apaságot vállal Jézusért. A felelős apaság kérdése a mai társadalomban nem egyértelmű, krízist él át, amit érez a család, és kihat az egész társadalomra. Erről a témáról kevesen, és keveset beszélnek.

Mária Igen-e által Jézus megfogan, a Szentháromság élete elkezdődik Máriában. Jézus fogantatása megtörténik Mária testében: Jézus teste Máriáé és Lélekben: Jézus egészen Istené, mert Mária is egészen Istennek szentelte magát. Mária Anyasága tehát testben, és Lélekben jött létre. Máriánál a testi és lelki anyaság harmóniában van, Igen-ében mindkét összetevőt vállalta. Az anyaság, mint élethivatás is ezt a kettős dimenziót képviseli, amint a felelős apaság is testben és lélekben valósul meg. A két dimenzió szétválása súlyos következményekkel jár mindenki, úgy a szülő, mint gyermeke számára. Gondolunk itt a „biológiai” és „lelki” anyákra, apákra.

2. Jön a baba, vagy „gyereket várunk”?

Jön a baba. A nevében is benne van: jön. Ránk kényszeríti magát, bele kell törődni, de nem kívánjuk igazán! Társadalmi kényszer. Testben fejlődik, mert megvannak a biológiai körülményei hozzá. Lelkében: kiszolgáltatottság érzése, félelem alakulhat ki benne.

Gyereket várunk. Együtt van testben, lélekben az anya, az apa és a gyermek. A keresztény közösség felelősséggel tartozik minden megfogant életért, mert a közösség tagja a születendő gyermek, keresztelésekor a keresztény közösség vállal érte erkölcsi és hitbeli felelősséget.

3. A magzat élete: Az anyaméhen belül önálló életet él, testében a biológia törvényei szerint fejlődik, melynek során az anya és az apa genetikai programját valósítja meg. A 14 napos embrió már emberi lénynek minősül. Lelke viszont Istentől jön, hozzá kapcsolódik. Érzelmi lény, benne él környezete rezgésvilágában: örülni és szenvedni képes, ezért sebezhető.

A párbeszéd lényege a magzati lénnyel: a magzat (érzelmi) párbeszédben van az anyával. Ez 9 hónap „Advent” metakommunikációt jelent. Párbeszéde a környezettel: amit érez, azzal telik meg. Szép példa erre Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1, 39ss).

Az anya félelmének szerepe a terhesség ideje alatt meghatározó a magzat fejlődésére nézve. Nem ritka tünet, hogy a magzat „begörcsöl”, ami koraszülést idézhet elő. A dohányzó anyák: aszott, öreg testet engednek épülni gyermekeiknek.

4. A szülés a legszebb közreműködés anya és gyermeke között. Ahol „jön a baba”, előfordulhat, hogy az anya nem engedi el, sajátjának érzi. Fél, és félti gyermekét. Ahol „várják”, ott a babát nyitottság, vendégszeretet, közösség várja.

5. Későbbi komplikációk, ha a kommunikáció nem volt megfelelő: tárgyként fogják kezelni, a gyerek, szereplésre kényszerül, ezáltal egyénisége súlyosan sérülhet. Megbetegedhetik: ezzel lázad helyzete ellen (a betegség lélektana). Betegsége válasz a visszautasítottságra. Ha feladja a harcot, alsóbbrendűségi érzés alakul ki benne, ami az önbecsülés hiányához, bizonytalansághoz, csapongáshoz, bizalmatlansághoz és megbízhatatlansághoz, majd állhatatlansághoz vezethet.

Mit lehet helyrehozni ezekből? Mindent, ha odafigyelnek (Mt 10, 13ss: Jézus és a gyerekek). A legnagyobb segítség, maga a gyermek, ha a szülők engedik magukat „nevelhető szülőnek” lenni (Lk 2, 41ss, a tizenkét éves Jézus a templomban).

6. A szülők párbeszéde egymással, alapvető feltétele az egészséges testi, lelki fejlődésnek: A gyermeknek a legnagyobb szüksége a biztonságra, van. Ezt a szülők szeretete jelenti (Mt 5, 3ss: A Hegyi beszéd). Azt szívja magába, amit érez, (amit mondanak neki 20%, amit lát 40%, amit tapasztal 80%). Az érzelem vezeti, ezért válik tapasztalattá, amit megérez.

7. A gyermek párbeszéde Istennel: Benne él Istenben. Nem választja el Istent és embert, a gyermek egyszerűen szeret, és igényli a viszontszeretetet. Bízik, és bizalmas. Közvetlen, szókimondó, őszinte, de nem közönséges. A gyermek számára szülei testesítik meg Istent. Ez a legnagyobb feladat a szülőnek! Ha sérül az istenképe, sérül az Istennel való bizalmi viszonya is. Apamodell hiányában elfordulhat Istentől. Anyamodell hiányában elvadulhat, szeretetképtelenné válhat. Mindkét esetben a bizalom, majd a szeretet maradandó károsodást szenvedhet benne.

A 139 zsoltárral fejeztük be „párbeszédünket”: „Istenem, te megvizsgáltál, és ismersz engem…”.

Hírek:

* Június a Jézus Szíve hónapja, szeretettel emlékezzünk a Szeretet forrásáról, Jézus Szívéről!

* Két kamilliánus mozgássérültünk, Kristály Angella, és Hegyi Csaba vehetett részt az elmúlt hónapban a Lourdes-i zarándoklaton. Hálás szívvel köszönjük Dr. Aczél Endrének, aki ezt a nemes szeretetszolgálatot megvalósította.

* Gyermeknap a kórházban: hálás szívvel köszönjük meg a budapesti Gergely Györgyné, Brigitta ajándékát, aki füzeteket, ceruzákat, rajzlapokat, füzetre való címkéket ajándékozott gyerekeinknek, így a kis paciensek azonnal munkába láttak, ki-ki a maga tehetsége szerint.

Köszönetünket fejezzük ki Csiszer Csongor és családjának, akik ruhaneművel és játékkal kedveskedtek a gyerekeknek, valamint Benke Zsuzsának, aki felnőtt testvéreinkre gondolt.

* Köszönjük a budapesti Józsa Ottónak és családjának, hogy megajándékoztak az 1993-2004 közötti Vigília sorozattal, amit a Nagykórházba vittünk be.

* Június 25: A Bucchianico-i „Szent Orbán” Kamilliánus Család öt éves. Isten éltesse őket, hogy minden Családnak lelki erőforrás maradjanak Szent Kamill szülővárosában. Ezen a napon 17 órától Csíkszentdomokoson, a hittanteremben találkozni fogunk a Kamilliánus Családokkal.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 266 316-830 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra. ro,  www.hhrf.org/gyrke - kiadványaink/lelkiségi lap


<< 2005 júliusi ÜZENET

A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda