A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IX. évf. 85. szám, 2005 – augusztus

Nagyboldogasszony

Ez az ünnep sok keresztény számára felfoghatatlan titok, kimeríthetetlen. A „Vasárnap”, katolikus családi lap szerekesztősége kérésére leírtam gondolataimat ezzel kapcsolatban. Most ezt tesszük közzé Üzenetünk számára is, azzal a reménnyel, hogy használhatunk vele kamilliánus körökben is.

Három témakörben forognak most a Nagyboldogasszony ünnepével kapcsolatos gondolataim:

Az első, augusztus elsején született meg bennem, a szentmise alatt. Amint a Szűzanyát szemléltem a csíksomlyói kegytemplomban, arra gondoltam, hogy a Szűzanyának nem kellett meghalni, őt testben, lélekben a Mennybe vitte Szent Fia.

Olyan óriási titok ez, amit szívemben érzek és csak ámulni tudok. Egyre közelebb vagyok Hozzá, most éreztem, hogy egészen Rá kell bíznom magam, mert az Úr Jézus is egészen Rá bízta az életét. Ez a tudat emel fel abba a mennyei örömbe, ahol a Szűzanyával együtt énekelhetem az Ő hálaénekét: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát…” ( Lk 1, 46-48).

A második gondolat a Nagyboldogasszony Neve. Ismereteim szerint a magyar az egyetlen nyelv, amelyben a Szűzanyát Boldogasszonynak nevezzük. Van ennek a Névnek egy sajátos hangzása, ami belevész a történelem ködébe, ami kereszténységünket is megelőzi. Valami sajátos ragaszkodást jelent az égi Anyához, aki a Szép Szeretet Anyjaként (Sir 24, 24ss) az Üdvözítő Anyja lett és általa a mi Anyánk.

Aki Csíksomlyó titkát ismeri, azt is tudja, hogy a Szűzanyát „Babbá”-nak nevezzük. A „babba” szó jelenleg is él falvainkban. A kisgyerekeket mielött megtanítanák kimondani azt, hogy „szép” megtanítják megérteni azt, hogy „babba”. A sumer nyelvben bawu, szépet jelent. Ez a szó többet fejez ki, mint egyszerűen szépet. A szépségeset, az élő, örömet  adó szépet és jót, a beteljesülést jelenti, amit a gyerekek inkább megélnek, mint megértenek. „Babba” a szív szépsége. Az Úr Jézus a Mennyei Atyát „Abba”-nak nevezte, Akihez természetfeletti ragaszkodással tartozott. Nagyboldogasszonyunk a természetfeletti Szeretetet testesíti meg számunkra. Nagynak mondjuk, mert „nagy dolgot cselekedett Vele a Hatalmas…”, az egyik legnagyobb titkunk az Ő  mennybemenetele. Boldog, aki hisz annak beteljesedésében, amit az Úr mond neki (vö. Lk 1, 45).

A harmadik gondolat a Nagyboldogasszony magyar vonatkozása: Szent István királyunk felbecsülhetetlen érdeme, hogy a korabeli magyarság három vallási irányzatát (bizánci, római és szkíta/szittya) kereszténységet a Boldogasszony köré gyüjtötte össze. Őt minden magyar a saját égi Anyjának, Boldogasszonyának tartotta. Ezért tudta az örökös nélkül maradt király Nagyboldogasszonyra bízni örökségként Országát, Népét, vallását, hitét. Zseniális egység. Eszménykép ma is.

„Betánia: a Jóság Hajléka”
Kamilliánus Családunk lelkigyakorlata (XXXI lelkigyakorlat)

Isten segítségével idén is sor kerülhetett a Kamilliánus Család évi lelkigyakorlatára. Házigazdánk a marosfői Fejér Mátyás tisztelendő úr volt. A lelkigyakorlatot a helybeli templomnál oldottuk meg, amely alkalmas arra, hogy ilyen rendezvényt le lehessen bonyolítani.

Ez az év jubileumi év is egyben, ugyanis tizenöt évvel ezlőtt kezdődtek a lelkigyakorlatok, a csíksomlyói plébánia keretében, szintén Marosfőn, akkor a megboldogult Ébenr atya házában. Keretünk a már ismert lelkigyakoraltos keret, „Betánia: a Jóság Hajléka”.

Marosfőnek rendkivüli vonzása van számunkra, dr. Ébner Jenő atya miatt. Lazarista szerzetes volt, hivatásának megfelelően evangéliumi szegénységben élt. A feltétel nélküli szeretetet hírdette, ennek is lett a vértanúja. A cigányok ölték meg 1989 Karácsonyán, akiket rendszeresen segített. Házi kápolnájában, az oltáron, saját stólájával fojtották meg, taposták halálra meggyötört testét. Segítőjét, akit a politika kezéből a biztos halátltól mentett meg, annyira megkínozták, hogy ő is belehalt sérüléseibe.

Idei lelkigyakorlatunk témája lélektani jellegű tanítás volt. Szendi Gábor magyarországi klinikai szakpszichológus munkája alapján haladva (Ma kezdődik életed hátralévő része) próbáltuk megérteni és elmélyíteni a gondolat teremtő erejének lényegét. Nagy hangsúlyt fektettünk a félelem szerepére, mint fontos tényezőre, amely alapvetően be tudja folyásolni gondolatainkat és így döntéseinket. A lélektani munkával párhuzamosan tanultunk arról, hogy mit mond ezekről a dolgokról a Szentírás. Isten gondolatait vittük bele az elmberi cselekedetek mögött meghuzódó láthatalan világba, ami az ember gyengeségeiből adódik.

A résztvevők mindenike most is kapott egy-egy névjegykártyát amelyen az általános keret, a „Betánia: a Jóság Hajléka” állt, alatta pedig egy szentírási idézet, a feldolgozott anyagból. Az arra volt jó, hogy állandóan vissza tudtunk kapcsolni valaki személyén keresztül arra a tanításra, amivel éppen foglalkoztunk. Naponta szentmisét hallgathattunk, ami együttlétünk „csúcsa és forrása” volt. Minden reggel a kápolnába mentünk reggeli imára, amit Adorján Zsuzsa vezetett. Ezután következett a reggeli és az ebéd előkészítése. Amíg reggeliztünk, az ebéd is elkészült. A lelkigyakorlatos elmélkedéseket a gyönyörű Magyar Szentek templomában tartottuk. Ez a templom már önmagában is lelkigyakorlat, annyira szép, butorzatának művészi üzenete, festményei, építészeti megoldásai Istenhez emelik a lelket. Nem maradt el az őrzőangyalosdi sem, ami a lelkigyakorlat szeretetszolgálatának személyi szintre lebontott cselekedete, az ajándékozás művészetének egyszerű gyakorlata.

Nagy örömünkre szolgált, hogy velünk tarthatott Geréd Magdika Csíkpálfalváról, akinek tizenhét éves, egész életében beteg gyermekét, két héttel azelőtt temettük el. A másik rendkívüli résztvevőnk Pál Csilluka volt, aki most hét éves, de ő négy hónaposan vett részt először kamilliánus lelkigyakorlaton. Otthonosan mozgott közöttünk, látszott rajta, hogy beleszületet és belenőtt a szeretetszolgálatba. Két apró vendégünk is volt, két kiskacsa, mindenki kedvence.
Istennek legyen hála minden kegyelemért és gyógyulásért, amit a lelkigyakorlat során kaptunk!

Hírek:
* augusztus 14: Szent Kamill látomásban találkozik az Üdvözítővel, aki bátorítja őt az evangéliumi betegápolásra
* augusztus 15: Nagyboldogasszony ünnepe
* augusztus 25: a Betegek Kamilliánus Családjának találkozója a Régi Kórházban, 15,30 tól.
* Imakönyvünk II. kötete, a Zarándokúton, immár megjelenés előtt áll.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 266 316-830 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra. ro,  www.hhrf.org/gyrke - kiadványaink/lelkiségi lapA csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda