A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                 Üzenete

VII. évf, 60. Szám. 2003 - április

 

Megtekinthető a kiadó honlapján: www.status.com.ro

Megjelent a kamilliánusok és betegek Imakönyve

Istennek legyen hála, hogy majdnem két és fél év munkája eredményeképpen megjelent a kamilliánusok és betegek Imakönyve.

Kórházpasztorációs munkám kezdetén maguk a betegek sugallták az ötletet, hogy kincseiket csokorba gyűjtsem. Olyan imákról van szó, amelyek közkézen forognak a kórházi betegek körében. A kamilliánus lelkiség alapfogalmaival együtt ezekből az imákból készült el Imakönyvünk anyaga, kiegészítve a betegellátás tudnivalóival és azokkal az énekekkel, amelyeket rendszeresen énekelünk az imaórák alatt.

Tamás József püspök úr előszavából:

„Keresztény életünk fontos eleme az imádság. Nélküle nincs Istennel való kapcsolat, hiszen az imádság klasszikus meghatározása: <<Istennel való beszélgetés>>.

Adja a jó Isten, hogy ez az imakönyv, amely elsősorban a betegek számára készült, igen nagy segítséget adjon a gonosz legyőzésére, sok vigasztalást szerezzen a megpróbáltatásokban, elősegítse a megszentelődést és segítsen a jó illatú áldozat bemutatására, amely kedvessé tesz bennünket Isten előtt”.

A bevezetőből:

„Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót, aki megtiszteli a betegek és szenvedők ügyét azzal, hogy imakönyvünket a kezébe veszi. Ez az imakönyv a világi kamilliánusok és betegek számára készült, róluk és hozzájuk szól. Hála Istennek, Csíkszeredában és környékén még nem vesztette értékét a közös imádkozás és az erre való igény. Megállapításom szerint valóban igénylik betegeink a közös imádkozást, ahol ők is hangot kapnak, ahol megérzik emberi méltóságuk alapállását: Istenre való hagyatkozásuk szükségét a betegségben és szenvedésben. Ez a felismerés indította el bennem a vágyat, hogy kötetbe gyűjtsem kincseiket”.

Mindenkinek hálás szívvel köszönöm minden erkölcsi, vagy anyagi segítségét imakönyvünk megjelenése érdekében.

Új típusú Kamilliánus Család-szervezés

Utólag értesültünk, hogy a kilenc éve működő Kamilliánus Családunk sejtosztódáson ment keresztül.

2003 márciusában P. Anton Gots kamilliánus atya a kolozsvári magyar mozgássérültek otthonában lelkigyakorlatot tartott, ahol új típusú családszervezést vezetett be. A meglevő, eredetileg húsz főre tervezett családokat felaprózta hat fős csoportokra, így a csíkszeredai kilenc éve működő Szent Kamill Család, a lelkigyakorlaton jelenlevő mozgássérült tagjaiból és szimpatizánsaiból létrehozta a Szent Ferenc családot. A hogyan továbbról, még nem esett szó.

Híreink:

* A vatikáni Államtitkárság válaszolt a csíkszeredai Betegpasztorációs tevékenységre, a Szentatya rendkívüli áldását tolmácsolva;

* április 18, nagypéntek: húsvéti ajándékozás a kórház gyermek-osztályán

* április 24: imakönyvünk bemutatója a Hargita Nőegylet rendezésében;

* Mindenkinek áldott Húsvétot kívánunk!

* április 25: kamilliánus találkozó a Megyei Nagykórházban.


Szeretettel,
Bakó Mária Hajnalka, R - 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830 – 0040 721 088 154, E-mail: bakohajnalka @1000.hu


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda