A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VII. évf, 61. Szám. 2003 - május

A beteg ember szükségleti skálája

Ahhoz, hogy jobban megértsük a beteg ember lélektanát, elengedhetetlenül szükség van arra, hogy megismerjük lelki szükségleteinek fontossági sorrendjét. Ennek ismerete a betegápoló munkáját is megkönnyíti, ha élni tud vele:

1. A túlélés vágya - alapvető fiziológiás szükséglet (éhség, szomjúság, pihenés, alvás, fájdalomcsillapítás, stb.). Ha ezek kielégítetlenül maradnak, az összes többi szükséglet, még a legnemesebbek is, mint amilyen a lelki szükséglet, árnyékban maradnak.

2. A biztonságérzet vágya - alapvető lélektani szükséglet (családiasság, stabilitás, információ, veszély elleni védelem). A biztonságérzet frusztrációja megakadályozza a beteget, hogy elfogadja saját állapotát, a kórházi környezetet, növeli az aggodalmát és nagyon sokszor agresszivitást vált ki belőle.

3. A szeretet igénye - a valakihez való tartozás, a törődés, az elfogadás és a szeretve levés igénye, úgy a család, mint a barátok részéről. Annak szüksége, hogy továbbra is a saját helyén érezze magát ismerősei, kollégái körében, amitől a betegség megfosztotta. A szeretethiány késlelteti a gyógyulást, sokszor feladja a beteg a harcot az életért, de szeretetigényének kielégítése a gyógyulás folyamatában csodákat tehet.

4. Az elismerés igénye, vagyis a beteg megfelelőnek, hasznosnak érzi magát, mások is tisztelik, tehát értékesnek érezheti magát, és ö is pozitívan értékelhet másokat. Ha a beteg méltósága, önértékelése, intimitása/privacy csorbát szenved, szégyenérzet, kisebbrendűség, alkalmatlanság érzése és bűntudat keletkezik, és könnyen depresszióba eshet.

5. Az önmegvalósítás lehetősége a legmagasabb érték­renddel bíró szükséglet, ami arra irányul, hogy a beteg ember megvalósítsa személyes értékeit. Ez az igény személyenként változik, de mindig érvényes az elv, hogy mindenki képességei és adottságai arányában azzá váljon, amivé lenni tud, mert csak akkor teljesítette be önmagát. Az önmegvalósítás elen­gedhetetlen szükségessége Abraham Maslow szerint a szükség­letek skálájának, valamint transzcendencia igényének mara­déktalan kielégítése. Megállapított tény, hogy amíg az alsóbb szükségleteket nem elégítettük ki, addig a beteg képtelen a magasabb igényeivel mélyrehatóan foglalkozni.

(V.ö. L. Sandrin, A. Brusco, G. Policante, Capire e aiutare il malato, Ed. 2,  Camilliane, Torino 1989, p. 13ss.)

Jelentkezik a marosszentgyörgyi Kamilliánus család

Hosszas hallgatás után újból jelentkezett a marosszentgyörgyi Kamilliánus Család. Madaras Vilma távolléte miatt Markus Ilona válaszolt Üzenetünkre, a Család egyik tagja, akit szeretettel köszöntünk. Így ír:

"A mi csoportunk is tevékenykedik - a betegek és öregek - látogatása a fő témánk, ők azok, akik minket mindig várnak, akikkel elbeszélgetünk, és együtt imádkozunk.

Itt nálunk a kedd délután az, amikor összegyűlünk - elbeszélgetünk - és utána a Plébános úr bibliaórát tart. Az "elbeszélgetés" természetesen elsősorban a betegek és öregek problémája, és sokszor a magunk kis ügyei-bajai, mert ez is van..."

Május, a Szűzanya hónapja

Régi hagyományunk, hogy május hónapját a Szűzanya tiszteletére szenteljük. Ez a legszebb tavaszi hónap az élet igazi értelméről elmélkedik. Kivirul a természet, virágba borulnak a fák, szépséggel töltődik el az emberek lelke, valami megfoghatatlan csodálat után fut, hogy megragadja az örökkévaló egy pillanatát, melyben benne foglaltatik az egész, és amelynek egyetlen mozzanata képes betölteni a végtelent.

Rózsafüzér éve van, elmélkedéseink fő témája a Világosság rózsafüzére, az Úr Jézus életének legjelentősebb eseményeinek megjelenítésével. Világosságba öltözik a beteg ember lelke, hogy leküzdje a sötétség nehéz éjszakáját, amit a betegség próbatétele hozott létre a szenvedés különböző fokozatain. A Szűzanyával könnyebb ezen az úton járni, benne olyan társat találunk, aki már kétezer éve tanít, hogyan kell nekünk az Úr Jézus lábnyomába lépni, felvilágosít azokról a titkokról, amelyek megnyitják szemünket az igazi látásra, fülünket az igazi hallásra.

Köszönjük a Drága Jézusnak, hogy ilyen édesanyával ajándékozott meg bennünket, a sajátját osztotta meg velünk, hagyott rá minket örökségként.

Híreink:

* hálásan köszönjük az Imakönyvünkért mondott pozitív visszajelzéseket, ezek további gyűjtésre ösztönöznek, munkánk, életünk gazdagságát gyarapítják;

* április 4-én a csíkszeredai Közegészségügyi Igazgatóság szervezésében elindítottuk a betegápolók képzését, a kiégés/burnout szindrómáról. A tanfolyam 20 órából áll és a beteg ember lélektanával, a betegápoló identitásával foglalkozik elméleti és gyakorlati szempontból, csoportdinamika igénybevételével. A résztvevők száma egy ilyen jellegű kurzuson kilenc, minden hely betelt.

* újból köszönetet mondunk a csíkszeredai Caritasnak, valamint a „Hargita Népe” szerkesztősége munkaközösségének a kórházi gyerekek ruhával való megsegítéséért;

* folyik a Szent Antal kilenced a csíksomlyói kegytemplomban. Idei témaköre a világosság titkairól való elmélkedés;

* május 25: Szent Kamill születésnapja, kamilliánus találkozó a Megyei Nagykórház VI. emeletén lévő gyűlésteremben a betegek szentmiséjén. Az agapét a betegekkel együtt fogyasztjuk el.


Szeretettel,
Bakó Mária Hajnalka, R - 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830 – 0040 721 088 154, E-mail: bakohajnalka@1000.hu


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda