A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

7. Szám. 1998 július 14, Szent Kamill ünnepe

Betegpasztoráció - Jézus és az ember szeretetszolgálata
 
"Mert éheztem ugyanis és ennem adtatok,
Szomjaztam és innom adtatok,
Vándor voltam és befogadtatok,
Mezítelen voltam és fölruháztatok,
Beteg voltam és meglátogattatok,
Börtönben voltam és fölkerestetek...
Bizony mondom nektek:
Amit e legkisebbbb testvéreim közül
Eggyel is tettetek,
Velem tettétek".
                (Mt 25, 35-36; 40)
 
1. Jézus szeretetszolgálata  
"Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul odaadja életét sokakért" (Mt 20, 28) mondja Jézus tanítványainak.
            Krisztus meghívja az embert, hogy kövesse őt ebben a szolgálatban. Az egyik legszebb példát a Szentírás lapjain olvashatjuk, az irgalmas szamaritánus példabeszédében (Lk 10, 25-37), amely bemutatja a Krisztus-követés azon formáját, amit bármely ember megtehet, aki megáll egy másik ember szenvedése láttán, bárki legyen is az a szenvedő. Ez a "megállás" nem kíváncsiságot jelent, hanem szolgálatkészséget, a szív érzékenységét, amely tanúsítja a szenvedő iránti részvétet (Salvifici Doloris, 28).
            Az ilyen önérdek nélkül gyakorolt odaadás igazi szolgálattá válik az őszinte önajándékozásban (Gaudium et Spes, 24).
2. Az ember szeretetszolgálata
            Krisztusnak az emberek iránti önajándékozása felfedi az Atyaisten szeretetének misztériumát, de megmutatja az embernek magát az embert, és feltárja előtte nagyszerű hivatását (Gaudium et Spes, 22). Nagyon sok volt, az évszázadok során az olyan kezdeményezések száma, melyek szereteszolgálatot eredményeztek, akár személyi szinten, akár intézményes formában. Ezek között említjük meg a Kamilliánusok (Betegek Szolgái) Rendjét. A Kamilliánus Rend történelmében jelenleg egy olyan törekvés van kibontakozóban, amely szeretné elérni a világiak bevonását a betegek testi és lelki gondozásába. A világi Kamilliánusok Jézus Krisztusban, az "igazi szőlőtőben" lépnek lelki egységre a Kamilliánus Renddel, annak az Egyházban betöltött küldetésében.
A Kamilliánus Rend Alapszabályzatában ez áll:
"A Betegek Szolgáinak Rendje,
Az Egyház élő része,
Az Alapító Szent Kamill által,
Elnyerte Istentől azt a kegyelmet,
Hogy tanúbizonyságot tegyen a világnak
Krisztus mindig jelenlévő szeretetéről
A betegek iránt".
(A KAMILLIÁNUS REND ALAPSZABÁLYA - /MINISTRI DEGLI INFERMI, Costituzione e Disposizioni Generali., Casa Generalizia, Piazza della Maddalena, 53, Roma 1988, C. 1)
 
            A II Vatikáni Zsinat nagymértékben befolyásolta a szerzetesrendek életét, fokozatosan elköteleződjenk egy új Egyházkép elfogadására, amelyre az erős közösségi dimenzió a jellemző. Egy szerzetesrend törekvése, hogy Isten népének minden rétegével egységet alkosson, abban jut kifejezésre, hogy saját karizmájában és lelkiségében részesíti mindazokat, akik Isten népéhez tartozva saját keresztény életüket az irgalmas szeretet ajándékának szemszögében akarják megélni azok iránt, akit testben vagy lélekben szenvednek.
            Hogy milyen alapokra építhető a szerzetesek és világiak közötti kapcsolat, amelyet II. János Pál pápa kihangsúlyoz a legutóbbi szinódus utáni Apostoli buzdításában a Megszentelt Életről? És konkrétan hogyan alakítható ki egy ilyen kapcsolat szerzetesek és világiak között a szenvedés és egészség bonyolult világában?
            A hitben megélt és gyakorolt betegek szolgálata Isten szeretetének tanúbizonyságát jelenti. Isten ajándéka az, mely méltó a hálával való befogadásra. A "szolgálók" az 'Úr jelenlétének és irgalmasságának eszközei a betegek iránt. A szeretettel szolgált beteg Isten által érzi magát szeretve, és a kamilliánusok szolgálata jellé válik mások számára is. Önkéntesen elköteleződni «irgalmas szamaritánusként» azt jelenti, hogy elköteleződni Krisztussal. Miért ne lehetne Lelliszi Szent Kamill példája nyomán a hívők minél nagyobb számát ebben az ajándékban és elköteleződésben részesíteni, amely arra hivatott, hogy az "új ég és új föld" előjele legyen, ahol nem hull már több könny az emberek szeméből?
 
Ünnepeink:
* júl. 14: a Rendalapító Szent Kamill égi születésnapja;
* júl. 17 (1914): Szent Kamillt a római Kapitóliumon kimondják Róma városa és az emberiség jótevőjének;
Híreink:
* júl. 14: a Kamilliánus Család új tagjainak avatása Csíkszeredában;
* júl. 10-12: kamilliánus lelkigyakorlat Csíkszenttamáson;
* júl. 18: Kamilliánus lelki nap Csíkszentdomokoson;
* júl. 26: Kamilliánus Családok (6 Család) avatása és országos találkozója Csíkszentdomokoson, Dr. Gots Antal atyával;
* aug. 1-8 kamilliánus lelkigyakorlat a Szelterszfürdön;
* Elkészült Bartus Ilona, kamilliánus testvérünk legújabb munkája: Johannes Hugo Balsliemke, Egy élet a betegek szolgálatában, című könyvének recenziója.


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda