A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VI. évf, 52. Szám. 2002 - június

"KÉKNEFELEJCS"

Aki emlékszik a 2001 decemberi lapszámunkra, annak nem ismeretlen ez a név. Kamilliánus Családunk címere két címer ötvözetéből áll: a Szent Kamill címeréből és a Csíkszereda város címeréből. Ez utóbbiban foglal helyet a szív, amelyből három kéknefelejcs nő ki. Ez a városomat jelképező szimbólum ihlette Egyesületünk alapításának névadását.

Már évekkel ezelőtt felvetődött egy egyesület létrehozásának szándéka, de akkor olyan akadályok kerültek útjába, hogy jobb volt nem létrehozni. 2001 novemberében viszont Bolzanoban meghoztuk a döntést annak elindítására. Hálás szívvel köszönöm Maria F. Pircher bátor kiállását, erkölcsi és anyagi támogatását, ami nélkül nem lehetett volna elképzelni Egyesületünk megalkotását.

Miért volt szükségünk egy egyesületre? Nem nehéz megválaszolni. Az elmúlt években nem tudtunk önállóan kezdeményezni, mivel nem voltunk jogi személy. Így a munka a mienk volt, és mégis mindig valaki más szabta meg számunkra a munkafeltételeket és azok körülményeit. Ez kiszolgáltatottá tett, annak minden következményével.

Féléves létezésünk alatt immár a magunkénak mondhatunk sok szép cselekedetet, amely a szeretetszolgálat jegyében született, és merünk tervezni a jövőre újabbakat, mert Isten és testvéreink segítsége csodálatosan vezeti lépteinket.

Milyen célkitűzései vannak a KÉKNEFELEJCS Egyesületnek? Olyanok, amelyeket a székely nép magáénak tud mondani, mert azok meghatározzák életstílusát, vágyait, álmait.

            Célkitűzések:

Az Egyesület célja megszervezni és segíteni a szükségben szenvedő személyek szeretet és szociális szolgálatát, valamint támogatni a kulturális, szociális fejlődését és a történelmi művészeti, népművészeti értékek védelmét, ahogy következik:

- megszervezni és támogatni a szeretetszolgálat, a szociális segítség tevékenységét a szükségben szenvedő személyek számára;

- a fiatalság nevelése a betegeket segítő lelkiség szerint, kulturális és lelkiségi programok által;

- az egészségügy tevékenységének segítése;

- a szociális, kulturális, nyelvi, történelmi és vallási örökség felélesztése, segítése és fejlesztése;

- partnerkapcsolat a közügyek vezetőivel;

- más, nonprofit, privát jogi személyekkel való kapcsolatok kiépítése belföldön és külföldön;

- megkönnyíteni az egyesület belföldi és külföldi privát és köz-forrásokhoz való jutását, a kitűzött célok elérése érdekében.

Egyesületünk Bankszámlája: Banca Comercialâ Romana S.A. Sucursala Harghita; 4 100 Miercurea-Ciuc, Str. Florilor, 2; Cont: 25 11.1-68 34.1/ROL; és 25 11.1-68 34.2/EUR


Visszajelzések:

Éva-anyám válaszát májusi Üzenetünkben tettük közzé;

A Bucchianico-i Kamilliánus Család május 25-én élőszóban, telefonon fejezte ki örömét és elismerését az elmúlt évek lelkiségi munkájáért;

A Francia K. Család értesítője júniusi nemzetközi rovatában közli 50-ik számunk vezércikkét, amelyben Éva-anyám segítő szeretetét, anyai gondoskodását köszönjük meg.

A Centobuchi-i Kamilliánus Család imáiról biztosít, és "értékesnek" nevezi ezt a teret és időt felülmúló kapcsolatot;

Kedves József, bölcsességeink szerzője Gyergyószentmiklósról elmondta, hogy hetven évet kellett élnie, ahhoz, hogy "megszülessen" az Életre;

Derzsi Sándor, Elek testvér Máriaradnáról, ferences módra azt írja: "az Isten éltessen az Üzenettel együtt!"

Drugulescu Elvira Bukarestből köszönti az Üzenet 50-ik számát, és így ír: "Szívből kívánom, hogy a Jó Isten áldja meg ebben a felvállalt munkájában, amit az elhagyott és árva kisgyermekekért tesz. Fáradhatatlanul. És nem utolsó sorban, a szerkesztő-kiadó teendőiben is.

Be kell vallanom valamit: a nagyhéti imaóráiból nekem, személyesen egy valami, nagyon szép maradt; a Szűz Anya keresztútjának az imádkozása, amiről én ez idáig nem hallottam imádkozni. Lehet, hogy ha nem kerülök, akkor a szemészetre, talán, nem ismertem volna meg ezt a gyönyörű imádságot. Minden problémám mellett, lelkileg ezzel, gazdagabb lettem."

 

Hugó atya imája

Rómában él az erdélyi Zetelakáról származó Márton Hugó premontrei atya, Márton Áron, nagy püspökünk unokaöccse. Római éveim alatt, Dr. Jakubinyi György érsek atya kérésére ö vigyázta lépteimet, segítette sorsom kibontakozását.

Elmondta, hogy minden nap háromszor imádkozik a Szűzanya Rosa Mystica szobra előtt Szent Norberthez, hogy küldjön hivatásokat a Premontrei Rendbe, amiből Erdélyben igencsak szűken adakoztak az égiek, és Szent Kamillhoz, hogy küldjön hivatásokat a szegény betegek szolgálatára, társakat a "Kaméliás hölgynek", ahogy engem nevezett. Imái nagyon érdekes módon találnak meghallgatásra. A sok bozótban, amelyben ösvényt vágunk, az elmúlt két hétben egyenesen egy kis Norbertet küldött, anyai részről éppen Zetelakáról, akiért le kellett könyörögni a mennyet, Szent Norberttel, Szent Kamillal és a háromszáz kamilliánus vértanúval együtt.

Hálás szívvel köszönjük Hugó atya kitartó imáit, hivatásunk egyelőre az élet, az életben maradás a lehetetlennek tűnő nehéz születés után. Istennek legyen hála Norbert és édesanyja életben maradásáért.

Kedves József: Bölcsességek

"Csak az tudja értékelni az életet, aki értelmet is adott neki." (Kézirat).

Híreink:

* hálás köszönetünket fejezzük ki Kiss Melittának, Obbágy Edinának és Gergely György családjának mindazon anyagi és erkölcsi segítségükért, amelyekkel elhagyott gyerekeink, betegeink helyzetén segítettek. Ezáltal elöbbrevitték céljaink kibontakoztatását a szeretetszolgálatban;

* kamilliánus találkozó június 25-én a lenti címen.


Szeretettel,

Bakó Mária Hajnalka, R - 4 100 Csíkszereda, Gyermek sétány 1/A/3, Tel: 0040 66 116-830A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda