A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

VIII. évf, 77 szám. 2004  - december

Visszatekintő - 2004

Újabb évet tudunk magunk mögött, és Isten segítségével egy újabb esztendő előtt állunk. Ilyenkor jólesik visszatekinteni az elmúltra, számot adni, hogy tapasztalatainkkal gazdagodva lendüljünk előre a jövendőnek. Megpróbálunk most számot adni az idővel a betegpasztorációban:

A betegpasztoráció ideje: Az eltelt év során (szabadságomat leszámítva) 192 napon tartottam imaórát a kórházi betegekkel. Minden imaóra másfél órát vesz igénybe, így 288 órát imádkozhattunk át. A vasárnapi szentmisékkel együtt, ez újabb (48x1,5) 72 órát jelent. Összesen 360 órát tölthettem Isten kegyelméből a kórházi betegekkel imádságban.

A pasztorációs beszélgetések száma betegekkel és ápolókkal együttvéve átlagosan napi kettő, ami összesen 384 beszélgetés az év során. Egy beszélgetés időtartama általában egy óra, ez újabb (192x2) 384 órát jelent aktív szolgálatban.

A kórházi betegek látogatásának időtartama általában napi négy óra, ami (192x4) 768 órát tesz ki.

Marad a kórházi utógondozások, látogatások, ünnepek, és a munkával járó előkészületek (fénymásolás, a betegek kéréseinek kielégítése, a napi tevékenységre való felkészülés, stb) megszervezésével járó időtöltés. Erre újabb napi négy órát számíthatunk, ami 768 órát jelent.

Ezen kívül kezdődik számomra az az életvitel, amit az átlagember magánéletnek nevez.

Résztvevők száma: Egy imaórán átlagosan húsz betegem vesz részt, ami az év folyamán (192x20), 3 840 résztvevőt jelent. Ennyi betegnek tartok személyesen imaórát. A vasárnapi szentmisén résztvevő betegeimmel (48x20) 960 résztvevőt, ami összesen 4 800 résztvevőt jelent. A számítások csupán az általam látogatott osztályokra és személyekre vonatkoznak.

A Kamilliánus Család találkozóit a 2004-es évben, a kórházban oldottuk meg. Az év folyamán összesen 23 kamilliánus jelenlétet számolhattam össze a kórházakban. Ez mindössze 34,5 órát jelent, amit együtt töltöttek a betegekkel az év 360 imaórájából.

Segítség a kórháznak: Idén a gyerekeknek összesen 500 gyermekholmit vittem be a kórházba, 237 játékot, 12 kg narancsot és banánt, 100 csomag édességet, 420 üveg baba ételt, 37 meséskönyvet, 29 folyóiratot, 50 hetilapot. A kórházi betegek közt átlagosan (48x20) 960 szentképet osztottam szét ajándékba. Az idei Karácsony még hátra van, most készülünk rá.

Rendezvények: Betegek Világnapja, Húsvét, Pünkösd, Gyermeknap, Szent Kamill napja, Salus Infirmorum, Mikulás, Karácsony, a böjti időszakokkal. Minden hónap 5-e az Isteni Irgalmasság napja,  25-e pedig, a Kamilliánus Család találkozója a kórházban.

Évi lelkigyakorlatunkat: augusztus 12-15 között tartottuk meg.

Misszió: július hónap folyamán felkerestük olasz testvéreinket Padovában, Bucchianicoban, Poggio Filippoban, Pompeiben, Rómában, Veronában, Assisiben, Bolzanoban a helyi TV vallásos műsorának szerkesztőivel. Szent Kamill ünnepét a római Kamilliánusokkal ünnepeltük. A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete magyar és olasz nyelven, immár 130 helyre jut el csupán e-mail-on a világ különböző országaiba, a leveleken kívül, és amit személyesen kézbesítek, átlagban havi 20 példányt. A kórházakban, Csíkszentdomokoson ki van függesztve a faliújságra, Kászonaltízben az orvosi rendelőben. Imaórákon egyszer felolvasom, majd a betegek és ápolók rendszeresen olvashatják. A rendszeres olvasóktól visszajelzést is szoktam kapni. Az érdeklődők száma állandóan gyarapszik. Istennek legyen hála mindenért.

Kászonaltízben, immár ötödik alkalommal

December 12-én újból megünnepelhettük a Korábban született Testvéreink Napját Kászonaltízben. A rendezvényt a helybéli családorvos dr. Sztojka Tamás szervezte, immár ötödik alkalommal, amelyre idén mintegy száz résztvevő jött el. A távoliakat autóbusszal hozták a találkozóra. Az ünnepet Sztojka doktor nyitotta, majd az óvodások köszöntötték korábban született testvéreiket. Ezután az Eukarisztia évéről beszéltem, bemutatva II János Pál pápa enciklikáját: Az Egyház az Eukarisztiából él címmel. Megemlékeztünk volt osztálytársam, Alessandro Toe-ról, mert ez az ünnep elindítása az ő égi születésnapjához kötődik. Nem maradhat ki a Szeplőtelen Fogantatás ünnepének tisztelete, amely köré az egész rendezvény felépül.

A házigazdák, mint mindig, most is édességgel, meleg teával kedveskedtek vendégeiknek.

A program végén diafilmet vetítettem a témával kapcsolatban. Kiderült, hogy vannak olyan idősek, akik nem néznek TV-t, nem hallgatnak rádiót, és újságot sem olvasnak. Számukra mindennél értékesebb volt Betlehemtől Rómáig zarándokolni és itthon, a csíksomlyói búcsún együtt vonulni fel a Hegyre lélekben, vagy Karácsonykor a kegytemplom szeretettel teli légkörébe betekintést nyerni.

Mivel találkozónk Advent harmadik vasárnapjára esett, ezért három gyertya égett az asztalon, jelezve a rózsaszín, örömet hozó vasárnap üzenetét is.

A végén tudtam meg, hogy Balázs György nyugalmazott plébános úr is köztünk volt, aki számomra mindennél nagyobb ajándékként értékelte az Eukarisztiáról tartott előadást:

Az ünnepet közös szentmisével zártuk a közeli kápolnában, amit a helybéli plébános mutatott be.

 

Híreink:

* December elsején múlt négy éve, hogy elkezdtük a csíkszeredai kórházak rendszeres, és szervezett betegpasztorációját. Kórházlelkészi asszisztensi kinevezésemet a gyulafehérvári Érsekség és a romániai Egészségűgyi Minisztérium által kötött konkordátum alapján kaptam.

* Hálás szívvel köszönöm a csíkszeredai Caritasnak, hogy ellátták kórházi gyermekeinket élelemmel Mikulásra. Jóvoltukból 70 doboz, egyenként 6 üveg élelmet vihettünk be a Megyei Nagykórház gyermek osztályára.          

* December 10-én a csíkszeredai Nőegylet és Caritas közös szervezésében sor került a csíkszépvízi öregotthon és a kórházi gyerekek karácsonyi ajándékozásáért szervezett jótékonysági ünnep megszervezésére. A rendezvényen fiatal művészek adtak elő, a Nőegylet tagjai olvastak fel a témával kapcsolatos írásokat, verseket. Én bemutattam az ajándékozás alanyait, a kórházi gyerekek örömét.

* December 20-án fogjuk felkeresni fel otthonukban a rosenheimi Nőszövetség által támogatott testvéreinket, 23-án pedig a Megyei Nagykórház gyermek és szülészeti osztályait keressük fel, szintén a rosenheimi Nőszövetség, valamint a csíkszeredai Nőegylet és Caritas támogatásával.

* December 25, Karácsony ünnepe, 10,30 órás szentmisét a csíksomlyói kegytemplomban, jótevőimért végzik, immár az 1989 óta kialakult hagyományhoz híven.

* December 26: Szent Család ünnepe, Kamilliánus Családjaink Napja.

* Mindenkinek áldott Szentkarácsonyt és békés, boldog Újévet kívánunk, testvéri szeretettel!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27,
Tel/Fax: 0040 266 316-830 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro


<< 2005 januári ÜZENET
2004 novemberi ÜZENET >>