A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVIII. évfoly., 296 szám, 2024 február - Egyházmegyénk idei jelmondata: Újuljatok meg! (Ef 4, 23-24)


Gyertyaszentelő Boldogasszony

A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe az első a magyar hét Boldogasszony ünnep között. A világegyházban ez az ünnep „Urunk bemutatása a templomban” néven ismert, a Boldogasszony ünnepe magyar sajátosság. A gyertyaszentelő viszont a Boldogságos Szűzanyára mutat, aki elviszi az újszülött Istenfiát bemutatni Istennek a jeruzsálemi templomba, negyven nappal a kisded születése után. A kor szokása szerint az elsőszülött fiúgyermeket Istennek ajánlták. A templomban várt rájuk egy idős ember, aki a kisdedet a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény: a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása is. Így a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson.
            Ki volt ez az idős ember?                                               Válasz: Az agg Simeon.

Az ünnep egyfelől Szűz Mária megtisztulásának ünnepe, mert Mária a zsidó törvények előírásainak megfelelően mutatta be gyermekét a templomban és bemutatta a tisztulási áldozatot. A nyugati liturgia ezt emelte ki a X. századtól kezdve. Másfelől Jézus bemutatásának ünnepe is, mert ezen a napon szentelték őt Istennek. 1960-tól a nyugati liturgia ismét Jézus bemutatását emeli ki a két ünnep közül. A katolikus egyház azt a teológiai mondanivalót emeli ki, hogy Krisztus és Mária megszentelődése ez a nap.
Ki örökítette meg evangéliumában ezt a történetet?         Válasz: Szent Lukács evangélista.

Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek. Az ünnep célja: hálát adni Istennek a megszentelt élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára. Szent II. János Pál pápa apostoli buzdítást adott ki 1996-ban ebben a témában.
            Mi az apostoli buzdítása címe?                                       Válasz: Vita consecrata.

A Rózsafüzér olyan imagyakorlat a katolikus egyházban, amely titkai által elmélkedési lehetőséget nyújt az imádkozónak az Úr Jézus életének legfontosabb mozzanatairól, a Boldogságos Szűzanya által. Így, az Örvendetes rózsafüzér az Úr Jézus gyermekségéről ad felvilágosítást, fogantatásától 12 éves koráig. A Fájdalmas rózsafüzér az Úr szenvedéstörténetébe hív meg, az Olajfák hegyétől a Golgotáig. A dicsőséges a Feltámadott Úrral enged találkozni, Édesanyja mennyei megkoronázásáig. A Világosság rózsafűzére pedig az Úr Jézus földi küldetését tárja elénk.
            Melyik rózsafüzérben találjuk meg a jelen titkot?           Válasz: Az Örvendetes rózsafüzérben.

Ünnepünk a néphagyományban is a jeles napok közé tartozik. Amennyiben bízni lehet az időjárásban, február másodikán a kíváncsi emberek, akiknek lehetősége is van hozzá, meglesik a hegyek, barlangok lakóját, kimozdul-e rejtekéből, hogy megnézze az árnyékát, ha süt a Nap.
            Melyik állatról van szó?                                     Válasz: A medvéről.
Ferenc pápa üzenetéből a Betegek XXXII, Világnapjára:

Cím: "Nem jó az embernek egyedül”.
Gondozni a beteget a kapcsolatai ápolásával együtt
"Testvérek, az első gondoskodás, amire a betegségben szükségünk van, az a közelség, amely tele van
együttérzéssel és gyengédséggel. Ezért a beteggel való törődés mindenekelőtt azt jelenti, hogy gondoskodunk a kapcsolatairól, minden kapcsolatáról: Istennel, másokkal - családtagokkal, barátokkal, egészségügyi dolgozókkal, a teremtéssel, önmagával. Lehetséges ez? Igen, lehetséges, és mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy elkötelezzük magunkat, hogy ezt megvalósítsuk. Nézzük az irgalmas szamaritánust (vö. Lk 10,25-37), az ő képességét, ahogy lelassul és közel jön, azt a gyöngédséget, amellyel szenvedő testvére sebeit csillapítja.
 (CEI - https://salute.chiesacattolica.it/messaggio-del-santo-padre-francesco-per-la-xxxii-giornata-mondiale-del-malato-11-febbraio-2024/)

A római Szent Egyed közösség
           
Másodéves voltam a római Camillianumban (1995), amikor a Klinikai pasztorációs kurzusunk tanára, P. Arnaldo Pangrazzi kamilliánus atya elvitt bennünket Róma egyik kedvelt helyére, a Tiberisen túlra, a Trasteverére, megismerkedni egy rendkívüli közösséggel, a Szent Egyed közösségével.     Színes kép fogadott, amilyennel addig még nem találkoztunk sokan a 9 tagú csoportból. Mozgalmas, lelkes tevékeny emberekkel ismerkedhettünk meg, valamint széleskörű tevékenységekkel. Engem különösen is meglepett a „migránsok” befogadása, mert a kollégiumban, ahol laktam, volt egy dél olasz lány, aki éppen ezt tanulta. Ők már akkor készültek a befogadásukra, amikor nálunk, Csíkországban még nem is hallottunk róla. Volt nekünk itthon bőven, akiket felpártoljunk, nem volt hiány. Elmondták a programjukat, megmutatták a felszerelt konyhát, fürdőt, ahol fogadják őket emberhez illően.
A legmeglepőbb az évente bemutatott szentmise volt a vértanú katolikusokért szerte a világban. Imaéletük azóta se lanyhult, esténként megtelt a híres Trastevere-i Mária templomuk, ahová én is eljártam, amíg a közelben (Gianicolo) laktam. 2023-ban örömmel láttam, hogy ugyanolyan bensőséges ez az ima-közösség, mint annak idején, csupán a hajak lettek fehérebbek…
            Tallózás közben találtam rá a következő videóra és mivel Egyházmegyénk idénre éppen a közösségi ima-élet általi megújulásra buzdít, megosztom, aki tud olaszul, hallgassa meg a „pásztort”:(SOUL (TV2000) - Card. Matteo Zuppi - https://youtu.be/6RRp0IEFhBA?si=CjBjh8BO66Fj6HpJ)

Világi Kamilliánus Családunk gyermekei, unokái:

* Brugger Dániel (a második szülött az öt testvér közül) a Magyar Labdarúgó Szövetség külön meghívására Budapesten tartózkodott édesapjával január végén, február elején. Kilátásban van, a hazai futball csapattal Szerbiába utazzon, megmérettetésre és képzésre. Hajrá! A csíkszentimrei Dánél családban iker babák születtek február negyedikén, vasárnap este, Gergő 7 és Ádám 5 éves testvérekhez: Máté 3,30 kg, 55 cm, Eszter-Mária 2,90 kg, 50 cm. Isten hozta őket közénk!

Híreink:

* Január 23: A csomortáni rózsafüzér társulattal a Mária Rádió stúdiójában rózsafüzért imádkoztunk.
* Január 26: Városháza, Ft. Dr. Holló László teológiai tanár előadása több, mint teltházzal.
* Február 3: Első szombati Mária köszöntő a csíksomlyói kegytemplomban.
* Február 11, vasárnap: Betegek zarándoklata a csíksomlyói kegytemplomban: http://csiksomlyo.ro/
* Új feladatot kaptam: egy szentségimádási könyv összeállítását, elmélkedésekkel. Már dolgozom.
* Virtuózok: https://youtu.be/wdabCyN7ZAQ?si=48QawBbetIZG7tev +
https://youtu.be/-t0TrcgIWS8?si=jFDZEB95TyyzAa-B
* Prayer pray: https://www.youtube.com/live/5lmrXVHE4zc?si=RpbmfiHCN42GVX8d


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2024 márciusi ÜZENET

2024 januári ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda