A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVI. évfolyam, 277 szám, 2022 május   - 1222 - 800 éves az Aranybulla II. András magyar király Alkotmánya


Az Aranybulla 800 éve

A nagybetűvel írott Aranybulla az igazságos rend, a törvény és jog igényével élő magyarság azon királyi okirata, amely a nemesség jogait első alkalommal írásban rögzítette nyolcszáz évvel ezelőtt.
Az Aranybulla II. András/Endre királyunk nevéhez kötődik, ezért az ő bullája néven is nevezik.
II. András királyunk 1176 körül született, 1205. május 29-én koronázták meg a Magyar Szent Koronával és 30 évig uralkodott, haláláig, 1235 szeptember 21-ig. III. Béla királyunk és Antiochiai Anna másodszülött fia, Szent Erzsébetünk, IV. Béla királyunk édesapja, Jeruzsálem királya, az „Archiregnum Hungaricum” Keresztes zarándoklat vezetője, aki a Szentek ereklyéivel tért haza.

Hol volt kihirdetve az Aranybulla?
Válasz: A székesfehérvári országgyűlésen.

Az Aranybullát függőpecséttel látták el, ami zsinegen függött, sajátos módszerrel felfogva. A pecsét szentesítette magát az okiratot, vagyis annak tartalmát. A középkorban a pecsét a különféle oklevelek hitelesítésének fő eszköze volt, ami a 14. századra már kizárólagossá vált. Tágabb értelemben az Aranybulla azt az aranyból készült pecsétet jelenti, mellyel a magyar királyok III. Bálával kezdődően, megerősítették és hitelesítették fontosabb okmányaikat.

Miből készült ez a pecsét?
Válasz: Aranyból.

Az Aranybulla hosszú évszázadokon át megmaradt a magyar jogalkotás alapjának a Szent Istváni alapok folytatásaként egészen a húszadik század közepéig, 1848-ig. Első cikkelye így szól:
„1 §. Endre, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia és Lodoméria királya, örök emlékezetül.”

Hány cikkelyből áll az Aranybulla?
Válasz: 31 cikkelyből.

Az Aranybulla tiszteletére emlékművet is emeltek Magyarországon. Az első emlékmű megsérült a II. világháború során, de a magyar közérdek újjá alkotta azt az utókor számára. A hagyomány szerint itt hirdette ki II. András király az Aranybullát.

Hol áll az Aranybulla emlékműve?
Válasz: Székesfehérváron, az Őrhegy városrészben, a Csúcsos hegy csúcsán.

A magyar Aranybullát hét évvel megelőzte az angol megfelelője, amit 1215-ben adtak ki.

Mi volt az angol kiadvány neve?
Válasz: Magna Carta Libertatum.

Virtuális formában: https://issuu.com/krisztusvilaga

A déli harangszó üzenetét váltsuk imára: Jézus élete újul meg bennünk ilyenkor naponta.

59-ik Kamilliánus Káptalan Rómában
Nagy esemény egy szerzetesrend életében a „káptalan”, azaz a vezetőség újraválasztása. Ez az esemény zajlott le idén május elején Rómában a Betegek Szolgái, röviden Kamilliánus Rendnél. Fontos is volt, mert az előző rendfőnök, a brazil Leocir Pessini atya betegség következtében nem tudta teljesíteni mandátumát, a halál kiszólította idejekorán belőle.

A vezetőség mandátuma hat év, egyszeri újraválasztással. Felelős feladatról van szó, a fizikai erők is végesek de minden változás új erőt, életet is hoz magával. A Kamilliánus vezetőség öt tagból áll: Rendfőnök, helynök/vikárius, és három tanácsos rendi faladatokkal: titkár, gazdasági ügyek, missziók.

Örömmel írok az újonnan választottakról, akik némelyike szerepel az Üzenet névjegyzékében, mint régi, személyes ismerős. Itt nagy szerepe van a Kamilliánusok római anyaházának, amely otthont adott mindnyájunknak a találkozásra, beszélgetésre, étkezésre, támogatásra. A ház, a templomról van elnevezve: Maddalena. A két épület egybe van építve, fő átjáró a sekrestye, ami Róma egyik gyöngyszeme.

Az új Generális, Szent Kamill után a 61-ik, a brazil Pedro Tramontin atya, akivel diáktársak voltunk Rómában, ő a teológiát végezte, én a Camillianumban szakosodtam. A Maddalenaban találkoztunk. Egyik nyári vakációra hazament az akkor még diák Pedro és egy gyönyörű sötétkék csiszolt kristállyal tért vissza Rómába, amivel megajándékozott. Ma is vitrinem dísze ez a kristály. Az USA-ban szolgál évek óta.

A Vikárius, a mostanig titkár szerepkörét betöltő olasz Gianfranco Lunardon atya, akivel szintén a Maddalenaban találkoztunk és immár nyolc éve dolgozunk együtt a kommunikációban. Ő végzett engesztelő szentmisét, ha ottlétemkor éppen meghalt itthon valaki hozzám közel álló személy. Hálás vagyok érte.

Az indiai Baby Ellical Kurian atya az egyik rendi tanácsos. Vele is a Maddalenaban találkoztunk és sokat beszélgettünk akkor. Visszatérve hazájába, provinciális beosztást kapott, kapcsolatunk megszakadt.

Koffi Médard Aboué rendi tanácsos atya az afrikai Bénin-Togo provincia szülötte, a szicíliai Messina VKCsalád lelki vezetője, ő is kapja az Üzenetet. Valószínű, hogy ő is Maddalena ismerős…

Paul Kabore testvér  az afrikai Burkina Faso-ból érkezik tanácsosnak. Őt még fel kell fedezni…
Isten vezérelje gondolataikat és lépteiket. Imádkozzunk értük, hogy szent hivatásukat szentként éljék meg és adják át az őket váróknak és követőknek. Jövőre mi is sorra kerülünk , VKCs K.B. vezetősége.
Május 16-án az új kamilliánus vezetőségi testületet fogadta Ferenc pápa.
Szent Kamill üzenete örök érvényű: „Több szívet azokba a kezekbe Testvérek!”

Galacon

Április 29-én a Duna alsó folyásánál fekvő Galacra utaztam, keresztelőre a családban. Nemcsak emlékezetes, de kegyelmi napokat tölthettem úgy a család kibővült tagjaival a közös ünnepségeken, mint sétáimon a Duna parton. Ritka élmény számomra a nagy víz látványa, hajókkal átúsztató kompokkal zsibongó emberekkel akiket járműveikkel együtt szállít. Itt is megtaláltam a magam kedvenceit a gyalog ösvényeken, a gyorsan futó smaragd-zöld gyíkot, ritka virágokat, fehér kucsmagombát, a természet alkotta ülő alkalmatosságokat, fényképezhettem a vízi madarakat a fák közötti réseken át és a táj csodás színeit…

Hazafelé Bukarestben meglátogathattam  a régi jó Hubert családot. Istennek legyen hála mindenért.

Híreink:
* György Alfréd kamilliánus atya tanúságtétele az ukrajnai háborúról a Kamilliánus Rend honlapján (olasz nyelven): https://www.camilliani.org/guerra-in-ucraina-la-testimonianza-di-p-alfred-gyorgy/
* Május a Szűzanya hónapja, bérmálkozások és elsőáldozások ideje. Plébániánkon is volt mindkettő, hála Istennek, szép számmal, 120 bérmálkozóval és 43 elsőáldozóval.
* Május 10: nyolc éve távozott közülünk Maria Fischnaller Pircher, a „Vakok apostola”.
* Május 13: az első Fatimai jelenés 105-ik évfordulója.
* Május 19: Három év kiesés után újból Rákász Gergely lélek emelő koncertjén vehettünk részt városukban.
* Május 22: nyolc éve Mottineloban megválasztottak a Nemzetközi VKCs K.B. vezetőségi titkárának.
* Idei Pünkösdszombati búcsú június 4–én 12:30-tól. Szónok a veszprémi püspök, Ft. Udvardy György.
* Szent Antal Nagykilenced folyik keddenként Csíksomlyón a kegytemplomban.
* Még mindig keresnek a betegek a kórházban és a Mária Rádiónál, ami megható és jóleső érzés.
* Lelkigyakorlatot tervezünk az I-IV osztályosoknak Csomortánban július 13-16 között a szokott módon.Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2022 júniusi ÜZENET

2022 áprilisi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda