A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXVI. évfolyam, 273 szám, 2022 január  - 1222 - 800 éves az Aranybulla II. András magyar király Alkotmánya


Házszentelés

A házszentelés szokása székely nemzetűnk körében egyike a legjelentősebb eseményeknek. Ilyenkor minden család legalább valamelyik tagja igyekszik otthon lenni, hogy személyesen fogadhassa a Szent Keresztet. Megható pillanatok ezek, mert e jeles nap liturgiája segít felkészülni és ráhangolódni a lelkipásztor látogatására, aki felkeresi híveit. Nagyobb településeken egy nap nem elegendő a házszentelésre, ezért van, ahol megkezdik az ünnep előtt és folytatják utána is.
            Mikor van a házszentelés ünnepe? Válasz: Január 6-án.

Katolikus liturgiánk méltóságteljesen ünnepli meg az eseményt, minden mozzanata örömet sugároz úgy a liturgia végzőinek, mint a látogatást fogadó családoknak. Vízkereszt napjára a plébánia bevonja a ministránsokat a munkába, akik meghatározott szerepkörök szerint végzik el a rájuk bízott feladatokat, énekkel, verssel köszöntik a befogadó családokat, amíg megérkezik a házszentelő atya és kísérete a Szent Kereszttel. Van, ahol a sort az egyháztanács zárja.
            Milyen sorrendben érkeznek a házszentelést előkészítő ministránsok?
Válasz: Először a csengettyűsök, utánuk a vidimuszok érkeznek.

Vízkereszt ünnepe valójában hármas ünnepkört foglal magában.
Az első ünnep a napkeleti bölcsek, vagy mágusok látogatása az Istengyermeknél.
Sok szép rege kötődik hozzá, a tudás bölcsessége alázatba öltöztetve hódol az Anya és Gyermeke előtt. Az Úr megjelenik a világban, az emberek előtt, epifánia. Olaszországban ezt „befana”-nak nevezik, amikor a szülők, nagyszülők elhalmozzák gyermekeiket, unokáikat ajándékkal, elviszik az ú.n. „prágai kis Jézus”-hoz, templomi „betlehemekhez (presepe).
A monda szerint a három király, mágus messzi földről érkezett a csillag- jelezte úton.
            Hogy hívták ezt a három királyt? Válasz: Gáspár, Menyhért és Boldizsár.

A második ünnep az Úr Jézus megkeresztelkedését mondja el.
Keresztelő Szent János készítette elő az Úr Jézus útját, de amint megérkezett az Üdvözítő, Szent János visszavonult, átadva ezt a „szolgálatot” Neki, Akit nagyobbnak ismert el saját magánál.
Az Úr Jézus alávetette magát a vízzel való megkeresztelésnek, amelynek során szózat hallatszott az égből, az Atyaisten tanúságtételeként:
„Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” (Lk 3,22)
            Hol keresztelkedett meg az Úr Jézus? Válasz: A Jordán vizében.

A harmadik ünnep szintén kiemelkedő értékű az Evangéliumban, ez pedig „Kánai menyegző” néven honosult meg. Kána helyiség Galileában, északon van, Názáret városa mögötti hegyháton. Názáret elhelyezkedése olyan, mint a Nápolyé. Egy hatalmas katlan, délre tájoltan, a hegyháton pedig északra, a jó bor otthona, Kána. Ez a hely fontos eseménynek adott otthont az Úr Jézus életében, mert itt tette meg az első nyilvános csodáját.
            Milyen csodatétel kötődik Kánához? Válasz: A víz borrá változtatása.

Cikk a 10 oldalon: https://issuu.com/krisztusvilaga/docs/krisztus-vilaga_01_2022

Szenteste – Mária radina - Minus Marika

            A Szenteste önmagában egyedülálló. Nem véletlenül nevezzük így. Ilyenkor Ég és föld között vagyunk Istennel. Lelkünk az Ő otthonává válik, tetteink az Ő szeretetét, fényét sugározzák. Meghitt, békés ünneplés, amikor a kint bent van és ami ment van, az kint lesz. Ajándékozás. A nagybetűs Szeretet ajándékozása, az ember ajándékozása a Mindenható Teremtőnek és fordítva. Kölcsönösség, ami oda-vissza működik, amikor nincs szükség magyarázatra, mert értjük egymást.
            Mindig szerettem csodálni a betlehemeket, és soha nem untam meg, ha ugyanaz maradt amíg felnőttem, mert valahogy mindig megtaláltam benne az üzenetet, ami mindig új volt. Rómában aztán lehorgonyoztam egy arcnál, amely „elvarázsolt”. az alázat és a béke kézzel fogható megnyilvánulása ragyogott az arcáról. Nem tudtam betelni a szemlélésével. Ez a Sassia-i Szentlélek templom (melynek kórházában Szent Kamill dolgozott és ami ma az Irgalmasság világközpontja) jeles személyisége volt ez a szobor a karácsonyi ünnepkörben. Karácsonykor a jászol mellett térdeplő pásztor volt, Vízkeresztre az egyik Mágus (az olaszok így mondják…) lett. Nálánál méltóbbképpen el sem tudom képzelni a Napkeleti Bölcset.
            Székely ünneplésünk sem szégyenkezik a szép hagyományokban. Szenteste a szentmise utáni vacsorát „Mária radinának” nevezzük. A radina a frissen szült kismama meglátogatását jelenti, „radinás kosárba” (kétfülű, nagy, hántolt vesszőből fonva) rakott gazdag vacsorával, ami elég a vivő és a meglátogatott családnak egyaránt, és még marad is belőle a háziaknak.
            Ezt az élményt kaptam meg 2021 Szentestére, ha némi különbséggel, de lényegben ugyanazt. Karácsony előtt befogadtam kis lakásomba egy régi „ismerőst”, akit noha kiskora óta ismertem, de most távolról érkezett. A mai rendelkezések értelmében két hétre „szobafogságra” ítéltetett. Ezzel már meg is volt a Betlehemi környezet. Nem volt szabad meglátogatni, csak az ablakon keresztül, mint valamikor kórházi éveim alatt tették nagy ritkán a szüleim. Akkor is ilyen idők jártak…
            Szenteste viszont a pásztorjáték és szentmise után felkerekedtem és vittem a „Mária radinát” kis védencemnek. Az ablak előtt állva átadhattam neki a „csomagomat” és beszélgethettünk. Kiderült, hogy ő volt az egyik tanítvány, akit évekkel ezelőtt beiskoláztam kilenced magával a csíkszeredai Művészeti Népiskolába egy évre. Ő balettot tanult, fivére klarinétot (nevelt lányom kirakat rendezést). A pénzt a beiskolázáshoz Csurka Gabriellától kaptam, aki akkor már a franciaországi Nizza város egyik kutatója volt. Hálás szívvel gondoltunk rá most is…
            A 90-es évek eleje óta nem volt ilyen szép Szentestém. Akkor a fiatalokkal végig kántáltuk a rózsafüzér társulat imádkozó asszonyait Csomortánban. Szívünk és arckifejezésünk szinkronban volt, mint a Szentlélek templomi mágusnak. Akkor hangosan nevettünk az örömtől, vidámak és gyorsan szaladóak voltunk, most álltam a szemerkélő esőben az ablak előtt és könnyeinkkel küszködtünk a múlt és jelen eseményeit felidézve, egymásra találva lélekben újra, mint egykor azon a felejthetetlen Szelterszi lelkigyakorlaton a Hargita ölelésében, ahol „védencem” is jelen volt. Ó áldott éj, elhoztad a békét.

Egyházmegyei zsinat
            Egyházmegyénk zsinatot hirdetett meg, amelybe „Szent Kamill” Világi Kamilliánus Családunkat is meghívta. Egyházmegyei mozgalomként 1998 március 13-án írta alá Dr. Jakubinyi György érsek a működési engedélyét. 1998 júliusára elkészült a saját alapszabályzat, Szent Kamill elgondolása szerint „Életminta” címmel. Novemberre elkészült Rómában az Általános Alapszabályzat angol és olasz nyelven, amit 2001-ben a Szentszék jóváhagyott. Ebben a paragrafusok nincsenek megszámozva, az 2002 októberében készült el.

Imre Lizi, Világi Kamilliánus Családunk első, szabadon választott elnöknője felmentését kérte tisztségéből, amit jóvá is hagyott neki a Nemzetközi Kamilliánus Családok Központi Bizottsági Elnökség minden egyes tagja. Az alapítás óta Ft- Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános volt az Anton Gots kamilliánus atya által kinevezett elnök (1994) egészen a Lizi megválasztásáig. Az ügy 2020 február 26 óta folyt Karácsonyig.

Híreink:
* Január hónap egyik csütörtökén a zsinati munkák értelmében Szent Kamill „Édesanyai szívéről” fogunk beszélgetni a csomortáni templomban a szentmise előtt a Rózsafüzér Társulat tagjaival és az érdeklődőkkel.Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2022 februári ÜZENET

2021 decemberi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda