A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 241 lapszám, 2018 február – Hivatások éve, Álmos szakrális királyunk ezerkétszázadik emlékéve

Álmos, szakrális királyunk

Álmos nevét Anonymus (és Bíborban született Konstantin) hagyományozta ránk. Az almus szó latin jelentése jótékony, jóságos, áldásos, kegyes, tápláló, éltető, termékeny is lehet. Anonymus szerint egyenesen „szent”-et jelent. A  legújabb kutatások fényében: Istentől kapott.
            Mikor született Álmos király, milyen vérvonalból és hányadik évfordulóját üljük 2019-ben? V: 819 március 25-én született Nimród és Atilla vérvonalából. 2019-ben az ezerkétszázadik évfordulóját üljük.
Csodálatos magyar nyelvünk feltérképezhető pusztán két szavunk alapján is. Az egyik az alkotó elem, a másik az állapotot kifejező alom. Összerakva az álom/alom szavakat az os/ős toldalékkal az Álmos név még mélyebb jelentéseit kapjuk.
            Melyek ezek? Válasz: Az álom + os toldalék: Álmos, az álom, az „égi” ígéret fia. Az alom + ős toldalék: állandó állapotú ős.
            Születését „égi” beavatkozás előzte meg, ahonnan a nevét is kapta. Ez a történet mondává alakult, amely a mai napig él a magyar köztudatban, a kisgyermektől az aggastyánig minden magyar ismeri.
            Milyen mondáról van szó és mit mond el?
Válasz: A Turul mondáról. Emese álmát mondja el.
Az „égi” beavatkozást két forrásból is, némi eltéréssel, ismerjük.
            Hogy hívjuk ezt a két hírforrást, melyik épül hazai hagyományokra a kettő közül, ezért az ismertebb, és hányadik századból származnak?
Válasz: 1. Anonymus Gesta Hungaroruma a XIII. század elejéről származik. Ez épül hazai hagyományokra, és ez az ismertebb. 2. A Képes Krónika a XIV. században íródott.
Álmos „vezér” nevéhez fűződik az a híres „szerződés” amely megalapozta a magyarok első  „alkotmányát”.
        Mi a megnevezése ennek a szerződésnek, hány vezér kötötte, hogy hívták őket a hazai hagyományban és mivel írták meg? Mi volt Álmos nagyfejedelem legnagyobb tette? Válasz: „Vérszerződés” a megnevezése, hét vezér kötötte: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. A vérükkel írták. Álmos nagyfejedelem legnagyobb tette a magyar állam átköltöztetése volt a Kárpát-medencébe.
Álmos király cselekedeteit áthatotta az isteni elrendeltség és küldetéstudat és ezek megvalósításához rendelkezett az ehhez szükséges államférfiúi erényekkel, s a népet magával ragadó kisugárzással. A gyógyító, az égiek felé közvetítő, az igazságtévő erő az a képesség, az a karizmatikus tulajdonság, amellyel a tőle származó uralkodó nemzetség legkiválóbb tagjai is rendelkeztek. Ezen tulajdonságok gyakorlását nevezzük „szakrális” uralkodásnak, királyságnak.
Ki volt az első és ki volt az utolsó ilyen magyar szakrális királyunk? Válasz: Álmos nagyfejedelem volt az első és Mátyás királyunk volt az utolsó magyar szakrális uralkodónk.
A Biblia is említ egy szakrális uralkodót, papkirályt.
Hogy hívják és ki adózott neki? Válasz: Melkizedek, és Ábrahám adózott neki.
Álmos nevét a keresztény naptár is megjelöli.
Mikor van ez a névnap a katolikus naptárban és mikor naptáron kívül?
Válasz: Ünnepe a naptárban február 20, naptáron kívül: január 1.

Pápalátogatás Csíksomlyón 2019 június elsején

Nagy öröm tölti el szívünket, hogy Szentatyánk hozzánk is eljön, Csíksomlyóra. A tervek szerint június 1-jén, szombaton a nyeregben szentmisét mutat be és szól hozzánk. Mivel idén a csíksomlyói pünkösdszombati 453. fogadalmi búcsú június 8-án, szombaton lesz, egy héttel a pápalátogatás után, ezért a csíksomlyói pápalátogatás napját - a feltételezett június 1-jét - is fogadalmi búcsúnak nyilvánítja Jakubinyi György érsek (https://ersekseg.ro/).

Amint azt 2019 január 11-én délben Alessandro Gisotti, a Szentszéki Sajtóiroda ideiglenes igazgatója közzétette: „Őszentsége, Ferenc pápa, elfogadva Románia elnökének, az állami hatóságoknak és a romániai katolikus egyháznak a meghívását, apostoli látogatást tesz az országban május 31-tól június 2-ig azzal a céllal, hogy meglátogassa Bukarest, Jászvásár és Balázsfalva városait, valamint a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhelyet.
A Szentszék és a Gyulafehérvári Főegyházmegye híradása nyomán közöljük, hogy Ferenc  pápa csíksomlyói látogatására 2019 június 1-én kerül sor, amelynek a főegyházmegyei koordinátora ft. Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója, a liturgiáért felelős megbízott Urbán János P. Erik OFM érseki helynök, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója, a médiafelelős pedig ft. dr. Oláh Zoltán intézetigazgató, teológiai tanár, kanonok lesz.
Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a csíksomlyói pápalátogatás napját  fogadalmi búcsúnak nyilvánította, hogy a pápalátogatás zarándokai is eleget tehessenek az ősök fogadalmának.
Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának részletes programját a romániai látogatás programjának megjelenése nyomán, későbbi időpontban közöljük. Csíksomlyóra jún. 1-én látogat el. Dél körül érkezik, és mintegy 5 órát tölt a kegyhelyen. Innen Jászvásárba távozik (http://www.csiksomlyo.ro/index.php/ferenc-papa-csiksomlyo/126-papalatogatas-csiksomlyon-2).

A Gyulafehérvári Egyházmegye a következő imával készül az eseményre, amit a hívek közösen imádkoznak minden szentmise végén: „Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen”.

Kapcsolódó cikkek:

* Január 28-án kamilliánus találkozónk volt, átvettük a VKCs képzési kézikönyvéből a VIII. fejezetet.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2019. márciusi ÜZENET

2019. januári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda