A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 239. lapszám - 2018 december - Mátyás király év: megválasztásának 560 évfordulója

 

Napkeleti bölcsek

A karácsonyi ünnepkör elengedhetetlen részei mifelénk a betlehemi jászol mellett a Napkeleti bölcsek jelenléte. Három királyoknak is nevezzük őket, akik királyi méltósággal, királyi díszben hódolnak a kisded Jézus előtt. Az évszázadok során nevet is kaptok ezek a bölcsek.
 Hogy hívjuk őket?
Gáspár, Menyhért és Boldizsár.

A Napkeleti bölcsek, amint közös megnevezésük is rámutat, keletről jöttek, érkezésük számunkra belevész a történelembe, de egyesek szerint Mezopotámia, Babilónia vagy a Pártus birodalom tudósai voltak, akik méltóságukhoz illő ajándékot hoztak az újszülöttnek.
Milyen ajándékot hoztak, és mit fejeznek ki ezek az ajándékok?
Aranyat, tömjént és mirhát hoztak. Az arany a királyi voltát szimbolizálta, a tömjén a megváltó Istent, a mirha pedig az emberekért hozott áldozatát. Mindhárom anyag ismert gyógyító erejéről is. 

A Bölcseknek sajátos „iránytűje” volt, amit követve érkeztek a kisdedhez.
Mi volt ez az „iránytű”?
A csillag.

Az evangélium megörökíti ezt az eseményt.
Melyik evangélistánál találjuk meg az ún. „gyermekség-történetet”?
Szent Máté evangéliuma: 2,1–16

Napkeleti bölcsek, vagy Három királyok ünnepe zárja a karácsonyi ünnepkört. Ilyenkor nálunk megszentelik a házakat.
Milyen jelet hagy a ház bejáratánál az ajtófélfán a házszentelő megbízottja és mit jelent ez a jel?
A három királyok nevének kezdőbetűjét és az esedékes évszámot, pl: GMB + 2018

Magyarországon kívül hogyan nevezik a Napkeleti bölcseket?
Mágusoknak.                                                                („Krisztus Világa”, 2018 december)                               
Századik születésnap

            Nagy szeretettel köszöntjük a csobotfalvi Csiszer Gizike nénit, aki 2018 december 13-án töltötte élete századik évfordulóját. Ő, apai felmenőim tagja, abban a házban lakik, amelyben nagymamám, Csiszer Mária is született, onnan jött férjhez Bakó Kálmán nagyapámhoz Csomortánba. Ugyancsak ebben a házban született nagymamám nagybátyja, boldogemlékű Ft. Csiszer Elek, erdélyi ferences provinciális atya, aki saját vagyonából hétfőnként kenyeret süttetett a szegényeknek. Gizike néni férje, a néhai Csiszer József, történelemtanár volt, aki a románul nem tudó diákját vizsgán így biztatta: „Mondjad csak fiam magyarul, én megértem románul…” (A történelmet románul kellett tanulni a magyar diákoknak).
Adventi séta

December negyedikén estefelé, mint mindig, kisétáltam a kiskutyámmal, Tiszával (immár hét hónapos!) a mögöttem lévő csomortáni kedvenc hegyoldalamra, Kapustető felé az ún. Havas úton. Közben már sötétedett. Most is elfelejtettem vinni magammal egy bicskát, hogy vágjak néhány fenyőfa ágacskát Adventre. Nem mentem el az erdőig, akkorra teljesen sötét lett volna, így kerestem, hátha találok menet közben egy alkalmas fenyőfát. 
Meg is láttam egy szép csemetét az út mentén, de olyan szép, szabályos méltóságban tündökölt, hogy nem volt lelkem letörni róla még egy kis ágacskát se. Elköszöntem tőle és a félhomályban kerestem, hátha találok még valahol egyet. 
Meg is láttam fennebb az egyik kaszálón, szintén egy fiatal fenyőt. Odamentem hozzá, és láttam az alján vannak olyan ágak ahonnan törhetek magamnak néhány ágacskát. 
Közben Tisza boldogan vágtázott nagy ívben a közelemben.
Miután letörtem néhány kis ágat, megsimogattam a fenyőfát, megköszöntem az ajándékát és indultam volna visszafelé, amikor a fiatal fenyő megszólított. Éreztem a szívemben a hangját: törjél le innen fentről is egy szép ágat. Megálltam és elmosolyodtam. Éreztem, a felkínált szép ajándékot elfogadhatom, szívesen adják... 
A fenyő szokott iker-ágakat növeszteni, egy tőről két ág hajt ki és mindkettő egyformán szép. 
Óvatosan megnéztem, le tudom-e törni az alsó ágat úgy, hogy a felső sértetlen maradjon. Le tudtam törni, és nem is látszott a hiánya.
Boldogan néztem fel a fiatal fenyőre, nevetve köszöntem meg újra. Most még szebbnek láttam, mint előtte és engem betöltött valami mennyei boldogság.
Szóltam Tiszának, hogy indulunk hazafelé és ő dübörögve vágtázott el mellettem a sötétben...

Kamilliánus találkozó, római beszámoló
November 26-án végre sikerült megejteni a kamilliánus találkozót és a várva-várt római beszámolót. Csomortáni otthonomban gyűltünk össze, újból megtelt a kis lak vendéggel. Jó volt készülni a vendégfogadásra, finomat főzni. Sütnöm nem kellett, mert a kedves látogatók olyan sok finom süteményt hoztak, még tortát is a híres székelyudvarhelyi Friskepantól, hogy nem győztük falni valamennyit vacsora után.
Találkozónk elején köszöntöttük a friss és régi ünnepelteket, valóban, mindenki ajándékot kapott. Így került első bemutatásra az újonnan megjelent cikk-gyűjteményes könyvem, a Gyöngyszemek is. Mindenki örült mindenkinek, hiszen már nagyon vártuk ezt az ünnepi alkalmat.
Találkozónk fő témája a római beszámoló volt, amit Imre Lizike tett meg, hol nevetve, örvendezve, hálával, hol könnyezve a meghatottságtól. Mindenki figyelmesen hallgatta, mert beszámolója magával ragadta az itthon maradott kamilliánusokat, akik örömmel hallották a ritka kegyelmi élményeket. A két jelenlévő kisgyerek, a hatéves Péter és a negyedik éves Bernadett is szintén olyan odaadással figyel, hogy észre se vettük, hogy köztünk vannak édesanyjukkal.
A találkozó végén, mint lenni szokott, Lizike szép, lélekemelő verset olvasott fel búcsúzóul, majd hálát adtunk a Jó Istennek mindenért, amivel elhalmozott ezen a kedves délutánon, amikor nem vettük észre, hogy időközben öreg este lett…

Híreink:
* December 16, vasárnap, hálamise a jótevőimért, majd könyvbemutató a Csíkcsomortáni templomban,
* December 23, vasárnap: a szokásos Angyaljárás a csíkszeredai Nagykórházban, gyerekekkel.

 

Áldott, békés, szeretetteljes Szentkarácsonyt, és bizalommal teli Újévet kívánunk Mindenkinek!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2019. januári ÜZENET

2018. novemberi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda