A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXII évfolyam, 236 lapszám - 2018 szeptember - Mátyás király év: megválasztásának 560 évfordulója

A csíkcsomortáni Kőkereszti búcsú 1968-2018 - Őseink jeltelen sírokban pihennek…
Felolvastam a szentmise kezdetén:
Tisztelt Egybegyűltek, Testvéreink!

Ünnepelni jöttünk immár ötvenedik alkalommal erre a jeles helyre, amely számunkra már kegyelmi hely lett. Megszentelte azt az ősök vére, az emlékezés és az imádság.
Ünnepségünk, amely “népünnepéllyé” alakult fél évszázad alatt az 1661-es török/tatár betörés áldozatainak állít emléket, pontosabban a csíksomlyói ferences házfőnök, Ft. Somlyai Miklós emlékének.
Hála Istennek, ma már sokat tudunk 1661-ről, amikor Csíkországból harmincezer embert, leginkább asszonyt és gyermeket fűztek rabláncra és hajtottak gyalog Törökországba, főként a rabszolgapiacra, hárembe, janicsárnak. Otthonos-e a török konyha töltött káposztája, kérdem? Igen, ilyen közvetítéssel: nemzeti.
Ötven évvel ezelőtt történt. Még sokan emlékeznek rájuk: Édesapám, a boldog emlékű Bakó Adolf (1923-1995) ezekkel a szavakkal kereste fel (1968-ban) Lukács atyát: „Atyám, őseink jeltelen sírokban pihennek…” – és elmondta szíve vágyát, hogy emlékezzünk meg az innen nem messze lévő helyen legyilkolt ferences házfőnökről, P. Somlyai Miklósról és társairól, akiket a fosztogatók kegyetlenül legyilkoltak. A ferencesek menekítették a templomi kincseket, kelyheket, a betörők ezeket keresték, mert ma már tudjuk, amit raboltak, az övék maradhatott. A gyilkost a csomortáni Tamás Miklós fogta el (László Károly, szül. 1923).
   1968-ra megérettnek látszott az idő a megemlékezés elindítására. Augusztus utolsó vasárnapjára tették az ünnepet, amikorra letakarodnak a gazdák Egretből, a havasi szénacsinálóból.
P. Márk Vince, József atyának köszönhetően hozzájuthattam néhány fontos feljegyzéshez, ami alapján összeállt a történeti háttér. Csak röviden:
Az első adat 1946-ból való, a szárazság idejéből, amikor engesztelő zarándoklatot tartott a csíksomlyói egyházközség (Székely Judith 2011,  Forrás: Székelyhon.ro, a Csomortán honlapján:
http://www.csomortan.ro/index.php?menuID=310&event=217&id=310).
1961-ben P. Daczó Árpád, Lukács atya szeretett volna megemlékezni a háromszáz éves évfordulóról, érdeklődött is a csíkszeredai Múzeumnál, de „román” vonatkozás hiányában nem lehetett megemlékezni (Historia Domusban, 1961. október).
P. Écsy János leírását találta a Historia Domusban: (1970-ben) „Hétfőn, november 16-án véletlenül úgy adódott. hogy első látogatásom a csomortáni erdőben, 1661-ben a tatárok által megölt Somlyai Miklós tartományfőnök és csíksomlyói  házfőnök sírjához vezetett, (helyesebben emlékkeresztjéhez, amelyet azon a nyáron állíttatott P. Benedek Fidél tartományfőnök a régi emlékkereszt helyébe.) … Ma már tudjuk, a „tatárok” balkánról kényszerített fosztogatók voltak.
1971 augusztus 29-én, vasárnap, diákkori naplómba ezt írtam: „Délelőtt misén voltunk a kőkeresztnél, még nagyapám is.” (1896-1996). 2008-ban A CsVKCs Üzenetében emlékeztem meg.

Hálás szívvel gondolok az Ősökre és mindazokra, akik életben tartották ezt az emlékezést, különösen számomra a becsületesség és hűség példaképére, Édesapámra.
Bővebb információ a „Hargita Népe” 2018 augusztus 13-i lapszámában és Csomortán honlapján.
A Nemzetközi Világi Kamilliánus Családok találkozója 2018 október 13-20 között Rómában

A Kamilliánus Generális atya, Leocir Pessini javaslatára idén megrendezésre kerül a Nemzetközi Világi Kamilliánus Családok találkozója 2018 október 13-20 között Rómában. A rendezvény színhelye a római Ancelle dell’Incarnazone (a Megtestesülés szolgálóleányai) kamilliánus nővérek házában lesz, az Ottavia vasútállomáshoz közeli „Villa Primavera” (Tavasz Villa), Via Trevignano Romano 5/7 szám alatt.
Ezek a nővérek házi beteggondozást végeznek nagylelkű gyakorlatiassággal, mert amolyan „óvoda” szerepet is betöltenek, attól függően, hogy kinek milyen igénye van a gondozásra. Van, aki bejön a közösségi házba délelőtti foglalkozásra és elfogyasztja az ebédet a közösséggel, és van, aki elviszi, otthonában fogyasztja el, de van, akinek elviszik, rendbe teszik a háztáját. Rendszerint mindenkire mosnak, vasalnak, van, aki beviszi a mosnivalót és vasalva haza viszi, de van, aki ezt nem tudja megtenni, helyette megteszik, szóval egy élő szeretetszolgálat a mai igényekhez szabva.
Mivel a Villa Róma egyik magas hegységén található, a La Giustiniana részen, a tiszta víz és jó levegő állandó lakói a környéknek. Ilyen környezetbe lett meghívva a Kamilliánus Családok képviselete. Jelenleg kb. 60 személy fog részt venni, 23 országból. Velük tartjuk a kapcsolatot, személyesen. A költségeket a Kamilliánus Rend állja, megosztva a provinciák és a Központi Tanács között. A szervezés oroszlánrésze a Kamilliánus Családok Központi Tanácsára hárul, amely elnök, alelnök, titkár és kincstárosból (mindenki világi személy) és lelki vezetőből (pap) áll, akárcsak minden ország nemzetközi képviselete. A Központi Tanács lelki vezetője a Kamilliánus Rend általános Helynöke egyben, szintén oroszlánrészt vállat a szervezési munkákban. 2014 óta vagyok titkára/szolgálóleánya ennek a Tanácsnak, most latba vethetem kapcsolatteremtő képességemet. Hála Istennek, jó ponton állunk.
Gazdag programot sikerült összeállítani, idén május elején ezért találkoztunk és tanácskoztunk Rómában, a Kamilliánus Rend anyaházában, amit annak idején még maga a Rendalapító, Szent Kamill szerzett meg. Jelen lesz a kamilliánus lelkiségi mozgalom néhány „gyöngyszeme”, mint az „örökös tanárom”, Angelo Brusco atya, a két előző nemzetközi elnöknő, Isabel Calderon Kolumbiából és Rosabianca Carpene Veronából, de Latin Amerika egyik kamilliánus szeretetszolgálója, Luci Maldonado, vagy az „angyal lelkű” kamilliánus nővér Riccarda Lazzari. A rendezvény lebonyolitását Arnaldo Pangrazzi, kamilliánus atya, klinikai pasztorációs (és más) lendületében örök fiatal tanárom végzi.
Hálát adok a Mindenható Istennek, mert első alkalommal van ilyen rendezvény szervezve.

Július 13 – Szent Kamill nap vigíliája – Házavató a Szécsenyben/Csíkszereda, a VKCs elnöknőjénél

Annyira gazdag volt a nyarunk, hála Istennek, hogy nem fért be minden a két hónapot összevont hirlevelünkbe. Olyan szép, lélek emelő  találkozónk lehetett, hogy érdemes bővebben szót ejteni róla.
Imre Lizike, aki idén lett Világi Kamilliánus Családunk elnöknője (az első világi elnök 1994 óta), meghívott a Szécsenyben lévő nyaralójukba. Terített asztallal vártak, Lizike és a férje, minden finomságot maguk főztek, amihez a zöldség nyersanyagát háztáji kertjük szolgáltatta, leányuk születésnapján.
Kiderült, hogy még nincs megáldva a lak. Kamilliánus Családunk lelki vezetője, György Imre tisztelendő szentmisét mutatott be és „felszentelte” a házat. Könnyes szemmel, meghatódva néztük őket (az Emilke szüleit), hiszen mindent maguk készítettek, az alap ásástól, falazásig, belső berendezésig, néhány év alatt. Jó volt együtt lenni ünneplésben, békességben, áldásban. Hála Istennek mindenért!

Híreink:

* Elkészült a magyar nyelvterület első doktori disszertációja Demencia és a család témában. Készítője a Gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon koordinációs szakembere, Kiss Gabriella. Nyilvános védése a Budapesti ELTE keretében lesz az ősz folyamán. Adjunk hálát érte a Mindenhatónak!
* Iskolába, óvodába indultak gyermekeink, Imádkozzunk értük, hogy gazdagodjanak hitben, jóságban.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: kamillianus@gmail.ro Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2018. októberi ÜZENET

2018. július-augusztusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda