A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XX. évfolyam, 212. lapszám - 2016 június - az Isteni Irgalmasság Szentéve

A VKCs Központi Bizottságának találkozója Rómában 2016 május 20-22 között

            A Világi Kamilliánus Családok Központi Bizottsága (KB) megtartotta évi találkozóját Rómában, a Kamilliánus Rend anyaházában, a Maddalenában, 2016 május 20-22 között.
A Központi Bizottság napirendre tűzte a Mottinellobaan, a Nagygyűlés által (2014) meghatározott első három fontossági témakört.
A felvetett témakörök a következők voltak: Kommunikáció, Képzés, Pénzügy, Alapszabályzat, Nagygyűlés, Lelkiség, Evangelizáció
A következő témakörökre esett a választás: Kommunikáció, Képzés, Pénzügy.
Azért, hogy jobb rálátást valamint előrehaladást biztosítsunk a saját munkánknak ezeken a területeken, időt szenteltünk az imának és a csoportunk képzésének egyaránt.

Találkozónk összefoglalója

Pénzügy
A KB megelégedéssel nyugtázta a pénzügyi helyzettel kapcsolatos előrelépéseket. Jelenleg a KB-nak saját bankszámlája van, amely a Rend al-számlája. A KB eléri azt elektronikus úton.
A kincstárnok bemutatta a teljes pénzügyi jelentést a találkozón. A könyvelés elemzése jó megbeszélést eredményezett. Az átláthatóság kiemelkedő fontosságú a KB szánára. Történt néhány adományozás némely ország részéről, amelyek elismerést érdemelnek. Egy rend papírra írott másolat készült a saját levéltárunk számára a könyvelésből, egy másik rend adathordozón.

Kommunikáció
A KB elektronikus kapcsolati rendszert alkalmaz a saját kommunikációjára.
A KB minden tagja kapcsolatban áll egymással e-mail, néhányan Skype és WHATSAP által.
A KB rendszeresen küld közölnivalókat a világ VKCs-ok, valamint a Kamilliánus Rend vezetősége (Consulta), Provinciálisok és Lelki vezetők felé.
A KB rendszeres kapcsolatot ápol a Kamilliánusok Kommunikációs Irodájával. A Kommunikációs Iroda nagyon segítőkész a munkánk előmozdítása iránt és lehetővé tett egy link létrehozását a saját honlapján.
A KB kidolgozott a CKCs-ok részére egy űrlapot az Évi Jelentések számára, amely elektronikus úton el lett küldve minden Elnöknek, a 2015-ös évre. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kiértékeljük a VKCs-at és azok munkáját, világszerte. Összesen 27 ilyen űrlap lett elküldve. 5 válasz érkezett vissza a találkozónk időpontjáig.
Felmerült annak szüksége, hogy kérjük meg a VKCs-at, lehetőségeik szerint küldjenek fényképet a tevékenységükről, amelyeket feltehetünk a VKCs linkjére.
A KB kérni fogja a Provinciálisokat, hogy hozzon kapcsolatba azokkal a VKCs-al, amelyek még nem ismertek a KB előtt, valamint az újonnan létesített csoportokkal.
A KB rendszeres kapcsolatban áll a CTF (Camillian Task Force)-val, ma CADIS néven ismert. Anita vett részt a Bangkok-i konferenciájukon 2015 októberében. Ez lehetővé tette számára, hogy találkozzon a Tájföldi VKCs képviselőivel, ugyanígy a Kenya és Tanzániai lelki vezetőkkel, akik a VKCs kialakulásának első fázisában dolgoznak. Anita vett rész ugyancsak egy bécsi találkozón januárban, ahol a migrációs krízis Kamilliánus válaszadásáról tanácskoztak.  
 
Képzés
A második kötet Képzési Kézikönyv nem kerül kiadásra a különböző nyelvekre való lefordítás nehézségei miatt. A KB tagjai, személyes képzésük gyakorlása érdekében elolvasnak havonta egy cikket belőle. Minden hónap vége előtt megosztják egymással  a jelzett fejezet elmélkedését.
A találkozó során a KB felhasznált egy cikket a saját képzése érdekében, reggeli ima formájában, ami hasznos volt mindenki számára. Remélhető, hogy ez a megoldás segíteni fogja KB-ot abban, hogy megtalálja a második kötet Képzési Kézikönyv kiteljesítésének és befejezésének módját.
A KB értékelte mindazok nagylelkűségét, akik cikkeket írtak és akik lefordították azokat. Még vannak lefordításra váró cikkek, de nehéz önkéntes fordítókat találni, akik elvégzik a munkát.
A VKCs Képzési Kézikönyvének első kötete jelenleg elérhető olaszul, angolul, franciául és spanyolul a következő linken: http://www.camilliani.org/fcl-manuale-di-formazione-i/

Látogatás
A látogatás a Kamilliánus Családokkal végzett munkánk szerves részét képezi, aminek hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni vagy alábecsülni a betegek vagy más okokból kifolyólag szenvedők között. Fontos bevonni a beteg kamilliánus családtagokat, vagy azokat, akik valamelyik családtagjukat ápolják. Megbeszéltük a VKCs-ok látogatását a KB által és elsőbbséget élvező feladatot jelent erre az évre. A KB sajnálja, hogy nem tudott eleget tenni a Haiti-i VKCs meghívásának, mivel túl rövid volt az idő hozzá.
 
Közreműködés a Világi Kamilliánus Család és a Kamilliánusok között
A VKCs-ok és a kamilliánus szerzetesek közötti kapcsolat országonként és provinciánként változik. Emberi gyengeségeinkből adódóan lehetnek ellentétek, de tudni kell, ugyanabban a karizmában osztozunk, és azt is, hogy több az, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt.

Kérés
Nagyon értékeljük a Világi Kamilliánus Családok elnökeinek a közreműködést, ami a 2015-ös évi jelentés elkészítését illeti és kitöltve az ürlapot elküldik nekünk a lehető leghamarabb. Köszönjük.
A Világi Kamilliánus Családok Központi Bizottsága, Róma, 2016 május 22.

Híreink:

* Megkezdődtek az érettségi vizsgák, imával támogassuk gyermekeinket, unokáinkat, barátainkat!
* A Bolzano/Bozen-i Vakok Központja (Blindenzentrum) júniusi hangos híradója beszámol az elmúlt két hónap eseményeiről, többek között az évi lelkigyakorlatukról is Hansjörg Riggerrel.
* Kamilliánus Családunk készül a havi találkozójára Csatószegen, június 20-án, hét6főn.

* Csíkcsomortánban készülődünk az idei lelkigyakorlatra. Téma: a tánclépések lelki háttere.


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2016. július-augusztusi ÜZENET

2016. májusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda