A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XX. évfolyam, 211. lapszám - 2016 május - az Isteni Irgalmasság Szentéve

Könyveim rövid története

            Soha nem gondoltam könyvet írni, noha úsztam az írás világában, mint hal a tengerben, de hogy önállóan könyvet szerkesszek, netán fordítsak, az valahogy nem volt benne a világomban.
            Amikor tanulmányaim végeztével hazakerültem külföldről és beindult a kórházpasztoráció, egy adott pillanatban megtorpantam. Éreztem, hogy hazajöttem egy hatalmas tárgyi tudással, amivel nincs mit kezdenem itthon, az adott munkakörben. Nem, mintha nem lett volna szükség rá, hanem mert szinte semmi nem volt magyarul és beláttam, nem tudok annyi mindent lefordítani, erre se idő se erő nem áll rendelkezésemre. A kórházi betegek lelki ápolása emberemlékezet óta megszüntetett munkakör volt, azt újraindítani embert meghaladó feladat volt számomra, minden erőmet bele kellett vetnem.
            Szerettem volna viszont valami többet adni a betegeimnek, hiszen volt miből. Így jutottam el az imagyűjtés gondolatához. Mivel kegyhelyen lakunk, vallásosságunknak történelme, hagyománya, megtartó ereje van, ne vesszen el az a kincs, ami nagyon ki van téve a feledés fenyegetettségének. Kényszerítő körülmény is adódott hozzá, mert időközben minden ima-anyagomat szétosztogattam, alig maradt nekem valami és naponta készülnöm kellett a közös imaprogramokra.
            Hatalmas lendülettel kezdtem bele a gyűjtésbe. Gépeltem, fénymásoltam szorgalmasan, hogy mindenkinek eleget tegyek, közben pedig gyűlt az anyag a számítógépemen.
Az első kötetnél „csak egy házi (kórházi) használatra” való füzetet gondoltam elkészíteni az imaórák levezetéséhez. „Sikerkönyv” lett belőle. Címe: Imakönyv, kamilliánusok és betegek számára.
A második kötet, a Zarándokúton, az első „folytatása”, a beindult gyűjtőmunka eredménye.
Időközben rájöttem, mennyire hiányosak a betegek vallási ismeretei, ezért egy kézikönyvet szerettem volna összeállítani számukra, imádságos alapon, viszont olyan sok anyag gyűlt fel, hogy nem fért volna el egy kötetben. Betegeim javaslatára két kötetre osztottuk.
A harmadik kötet megszólítja a lelki áldozókat (akik nem járulhatnak szentségekhez) és a liturgikus évet mutatja be az énekeink által. Címe: Az ének hatalma, kamilliánusok és betegek számára.
A negyedik kötet, a Világi Kamilliánus Család Erdélyi Alapszabályzatát tartalmazza, és a liturgikus évet az ünnepek alapján mutatja be. Címe a Szent Kamilltól kölcsönzött megnevezés: Életminta. Mind a négy kötet a (világi) kamilliánusok és betegek számára készült.
Elérkezett az ideje a fordításoknak is.
Az első fordítás olasz nyelvről az Átkelni a gázlón…, volt tanárom, Angelo Brusco mesterműve, a pszichopasztoráció szakkönyve az elkísérés területén.
A második fordítás, szintén olasz nyelvről: A Világi Kamilliánus Család Képzési Kézikönyve.
A harmadik fordítás a magyar eredetiből olaszra fordított Biologika Szerv Atlasz (készülőben), a betegségek lefutásának mechanizmusát mutatja be lélek, agy és szerv szintjén.

Kamilliánus találkozónk az égig érő hegyek közt

            Április 25-én a festői szépségű Gyímes völgyébe, a csángóvidékre lettünk meghívva kamilliánus találkozóra. Megbeszéltük a teendőket, egyeztettük az időpontot, a találkozókat az autósokkal és megrakodva, jókedvvel nekiláttunk a szépséges útnak. Minden ilyen „kirándulás” kalandos élményekkel tölt el, lenyűgöző az együtt utazás, az újbóli találkozás öröme.
            Számomra mindig rendkívül megtisztelő, amikor a kis Bernadettet vihetem az anyukájával. Egy éve már elmúlt, hogy kapcsolatba kerültünk, akkor még csak fél éves volt a kicsi, most már önállóan jár és elkezdett gyönyörűen beszélni. Mély, alt hangja van, amikor megszólal, elolvad a szívem tőle.
A Gyímes völgye már nem esik a csíki medence vízvonalába, túl van a vízválasztón. Moldva felé folyik a Tatros patak, amely szeszélyes folyóvá terebélyesedik árvizek idejére. Ez gyűjti össze a völgyekből alásiető patakokat, amelyek mentén kis faluközösségek alakultak ki. A helybeliek így különböztetik meg a vidéket, a patak nevéről, ki, hol lakik. Nekünk a Réce (volt Tímárok) patakára kellett menni. A főútról letérve, keskeny, de rendbetett földúton haladtunk, olyan égbeszökő hegyek közt, hogy első látásra arra gondoltam, ránk dől a hegy. A róka sétált rajta, égig érő magasságban.
A Sebestyén házaspár nagy szeretettel várt, a Gyimesiekhez illő vendégfogadással. Tudott dolog, hogy aki arra jár, azt nem engedik el, mielőtt jól nem lakatják. Minket is gazdagon terített asztallal vártak: házi tyúkhúslevessel, malac pecsenyével és a rendkívül finom túrós puliszkával.
Szokás szerint, elèsz0r tanulunk, a Világi Kamilliánus Család Képzési Kézikönyvét vesszük át alkalomról alkalomra, lelki vezetőnk, György Imre magyarázatával, majd egyenként beszámol mindenki az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, hitbeli átéléseiről, ami vele és kis családjával történt.
A tanulás és megbeszélés után aláírtuk a petíciót, amelyet civil és egyházi fórumon indítottunk el egy kórházkápolna kialakításáért városunkban, utána jött a lakmározás, dúskáltunk a finom falatokban.
Felejthetetlen élménnyel és lelki gazdagsággal tértünk haza, olyan sűrű ködben, hogy nem lehetett látni az utat. Az egyik nagy kanyarban, amikor majdnem elvesztettem magam a kormánynál, a legkritikusabb pillanatban megszólat a kis Bernadett: „Hajnika néni…” Hangját hallva elszállt minden aggodalmam, megenyhült a szorongásom a köd okozta félelem miatt, „elolvadt a szívem”.

Előadás a Csíkszeredai Városházán

            Második alkalommal kaptam meghívást a Csíkszeredai Városházán előadást tartani április 22-én „A honfoglalás előttől az európai unió utánig” című sorozatban, ezúttal „A kórházi betegek leli ápolásának fontossága” címmel. A sorozatot Veress Dávid tanácsos indította immár tíz éve. Megtisztelő volt a feladat most is, mert a jeles tudósok közt helyet kap a lelki élet számos területe, így a betegeké is.
            Három Üzenet-számot dolgoztam fel, a 2015 novemberit, a kórház akkreditálásával kapcsolatban, a 2016 február és áprilisi számait, Jézus Krisztus királyi, papi és prófétai méltósága és küldetése alapján.
            Ennek az előadásnak lett eredménye a petíció kezdeményezése, egy kórházkápolnáért, civil részről, amit még tizenhat év szolgálat alatt nem sikerült kieszközölni a betegek holisztikus ápolásáért.

Híreink:

* Május 2-3: Rangos pasztorációs napok zajlottak a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. Az ünnepséget Tamás József segédpüspök úr nyitotta meg, bevezetvén a Szentkapun át a kegytemplomba. Jelen volt György Alfréd, kamilliánus és Böjte Csaba ferences atya, dr. Vik János. Nekem is jutott egy műhelymunka, dramatizáltunk egy kórházi bennfekvést. Értékes tartalommal zártuk a rendezvényt.
* Május 8: Tanítványaim koncertje a csíkcsomortáni templomban. Bach és Vivaldi darabokat játszottak.
* Május 14: a Pünkösdszombati nagy zarándoklat, amikor több mint félmillió zarándok érkezik hozzánk:
https://www.google.ro/search?q=p%C3%BCnk%C3%B6sdi+b%C3%BAcs%C3%BA+2016&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj5haHy293MAhVHWhQKHeCUBlg4ChCwBAge
*Május 15, Pünkösdvasárnap: Bérmálás után, Márton Áron, Erdély hitvalló püspökének hivatását megörökítő, jövőt építő küldetést megfogalmazó szoborcsoport avatása Csíkszereda főterén:
https://www.google.ro/search?q=M%C3%A1rton+%C3%81ron+szoborcsoport+Cs%C3%ADkszered%C3%A1ban&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiR-pLs4d3MAhXLvhQKHRdlAFw4ChCwBAg9

 


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2016. júniusi ÜZENET

2016. április ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda