A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIX. évfolyam, Nr. 198, 2015 március - SZENT KAMILL HÁLAÉV 2014-2015

A Szűzanya gyógyít - Puskás Erzsike

2012 tavaszán Csibi Márta barátnőm hívott telefonon, a megdöbbentő hírrel hogy barátnője, Puskás Erzsike rákos. Márta és Erzsike barátsága kölcsönös, ezért hívott fel engem, hogy megossza aggodalmát. Erzsikét ekkor még nem ismertem. Első reakcióm a következő volt: „Mártika, ne engedd meghalni!” – majd nekiláttam a kikérdezésnek biologikus (a betegségek lefutásának mechanizmusa: lélek, agy és szerv szintjén) szempontból. Kiderült, hogy Erzsike úgy érzi, ő a család rabszolgája, „Hamupipőke”, akinek dolgozni és hallgatni kell. Súlyos nehézségeket élt át.
Ezután elmondtam, amit tudtam. Vallásos emberről lévén szó, gondolataimat a Szentíráshoz kapcsoltam, és lélektani/viselkedéstani szempontból pedig felvázoltam a „talpra állás” elkezdésének lehetőségét. Ezután hosszas vajúdás következett. Erzsike is, mint sokan mások, tehetetlenségében begörcsölt. Háromszor rugaszkodott neki kétségbeesve segítséget kérni bajára de, „szerencséjére” nem találta szolgálatban azokat, akiket fel akart keresni. Ekkor észbe kapott: „Azt mondták nekem, ne siessek, imádkoznak értem a háttérben, bízzak! Ha ki tudok engesztelődni, fel tud szabadulni a lelkem és megnyugszom, akkor meggyógyulhatok. Igen, egyszer meg kell halni, de arra szeretnék felkészülni méltósággal. Várjunk még, mit döntenek odafent…”, és gondolataival elment a csíksomlyói Szűzanya kegyszoborhoz, ott mindent átadott Jézus Anyjának…!
Megkönnyebbülve hazament, és végezte a dolgát, megpróbált talpra állni régi helyzetéből azokkal a bátorításokkal, melyeket kapott. Élet-halál volt a tét. Közben állandóan bátorítottuk, nem éppen simogatással, mert az elszállhat a füle mellett, meg kellett döbbenteni, hogy kijózanodjon. Ilyeneket mondtam neki Márta közvetítésével: „Csak lassan, finom diplomáciával szerezze vissza, amit meggondolatlanul sárba dobott, mert az érték helyett a sarat öleli fel!”. Legyen türelme önmagához, tanuljon meg magának (is) megbocsátani, amiért elkövette ezt a gondatlanságot saját személye és  méltósága ellen, mert amennyi idő alatt „összegyúrta magának” ezt a betegséget, ha ki tud engesztelődni, annyi idő kell a gyógyulásához. Hogy jobban odafigyeljen önértékelése letörésére/szétesésére, és legyen bátorsága annak „helyreállítására”, hozzáfűztem: „A férfi csak annyira zsarnok, amennyire engedékeny a nő…!”
Szerencsére Erzsike komolyan vette saját életét. Időt nyert a háromszori sikertelen próbálkozással az orvosoknál, tudott figyelni magára és el tudta kezdeni lelkében a gyógyulás folyamatát. Maga se hitte, de egy idő után, az elváltozásnak hűlt helye volt.
Nagy lett az öröm és megnyugvás mindenki számára. Hálás voltam Mártának (Szent János evangéliumában (11. Fejezet) Lázár feltámasztásánál, Márta szerepe kiemelkedő jelentőségű!), amiért ilyen fantasztikusan közbenjárt és odatette önmagát a legteljesebben Erzsike életének megmentéséért.
Erzsike lassan tanulta a női diplomáciát, és amit addig el sem tudott képzelni, hogy megengedjen magának, például egy zarándoklatot, mert a férje ilyesmiről addig hallani se akart, most felvállalta, és eljött velünk Szőkefalvára, a „Fény Királynője” szentélyébe a 2012 június 17-i ünnepi zarándoklatra. Nyomatékot akartunk adni gyógyulásának, ezért megbeszéltük, hogy nyilvánosan is tanúságot tesz hitéből fakadó gyógyulása történetéről a szentmise után. Az ünnepi alkalmat az erdélyi Mária Rádió élőben közvetítette a helyszínről.
Hála Istennek, a Gondviselésnek, Kegyelemnek, Erzsike azóta is virágzik, felépítette önmagát, jobban van, mint valaha, és a férje még jó néven is veszi szeretet-szolgálatot teljesítő ügyködését.
A magam részéről levonhattam azt a boldog következtetést, hogy Erzsikével az evangéliumi „száz közül, egyet” sikerült visszacsalogatni, fentről jövő segítséggel az életbe. Az ő megváltozott életvitele nekem is bizonyíték arra, hogy van lehetőség a gyógyulásra, de ami még több: az emberi méltóság teljes értékű megélésére. A kulcs hozzá viszont a teljes kiengesztelődés, tudatosan és érzelmileg egyaránt. 2014 július 14-én, Szent Kamill halálának négyszázadik évfordulóján, a Jubileumi év zárónapján, Erzsike belépett a csíkszeredai Világi Kamilliánus Családba, ott, ahol gyógyulását kérte, a csíksomlyói Segítő Szűzanya lábánál.

Márciusi Kamilliánus Család találkozónk
           
Március 16-án, hétfőn kamilliánus találkozóra gyűltünk össze. Házigazdánk a VKCs lelki vezetője, kórházlelkészünk, Ft. György Imre volt, aki a csíkszeredai Millenniumi (angyalos) templom alagsorába hívott meg, a Szent Kereszt plébánia tanácstermébe. Megtisztelő, felemelő mindannyiunk számára ez a meghívás, az Úr Jézus szavai szerint: „Nem hagylak árván titeket…” (Jn 14,18)     
Lelki vezetőnk kiváló házigazdának bizonyult, gondosan készítette elő a terepet számunkra és mindenkinek tetsző finomságról is gondoskodott      a lélek táplálása mellé, ahogy az Úr Jézus is tette.
            A találkozó első felében mindenki beszámolt az elmúlt hónap történéseiről, tanulságairól, a második felében viszont nekiláttunk az újonnan megjelent VKCs Képzési Kézikönyve áttanulmányozásának, az első fejezet megvilágításának. Házi feladattal kezdődött, el kellett olvasni az első fejezetet a találkozó előtt, hogy jobban el tudjuk mélyíteni annak csodálatos mondanivalóját.
            Számomra felemelő érzés volt, húsz év után átadni a stafétát fiatal lelki vezetőnknek, aki szép lelke csodálatos gazdagságával bontotta ki a Szent Kamill által megélt evangéliumi mintákat.
            Legfiatalabb résztvevőnk Mária Bernadett, hét hónapos Isten-ajándéka volt, akivel a mosolygás ragyogásában váltunk mindannyian Isten gyermekévé, a legidősebbel, Puskás Erzsikével pedig telefonon keresztül maradtunk egységben, legyőzve a 350 km távolságot.
            Örömtől könnyes szemmel, ragyogó arccal adtunk hálát a jó Istennek az együttlétért.

Híreink:

* Nemzeti ünnepünkön, március 15-én, nemzeti imánkkal kértük a Mindenható Isten segítőkegyelmét,
* Márton Áron, Erdély nagy püspöke, életéről, munkásságáról, akinek szelleme ma is élő a nép szívében film van készülőben, amelyet Papp László plébános gondolt ki és vett kézbe. A filmet közadakozásból hozzák létre, a „Szálfaóriást” tisztelő hívők, fiatalok széleskörű bevonásával,
* Puskáz Erzsike 71 évesen egy Parkinson kórban szenvedő beteg ápolását vállalta fel Kolozsváron,
* Emilkénk lassan felnőtt lett, megünnepeltük a 19-ik születésnapját. Idén érettségizik, felvételezik.
* Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Facebookon a San Camillo De Lellis di Bucchianico oldalt:
https://www.facebook.com/pages/San-Camillo-De-Lellis-di-Bucchianico/272952966237893?notif_t=fbpage_fan_invite

Minden Kedves Olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk, a feltámadás örömében!

A Szent Kamill hálaévben és a csíksomlyói Szép Szűz Mária jubilemi évben– a Szűzanya hálaénekével adjunk hálát a Mindenható Istennek, amiért megajándékozott a Betegek Gyógyítójával és a Szeretet Óriásával, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentjével, Lelliszi Szent Kamillal. Maradjunk imában továbbra is a minden déli Úrangyalában, első szombatokon Mária szentélyeinkben és minden hónap 14-, és 25-én.  


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2015. áprilisi ÜZENET

2015. februári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda