A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIX. évfolyam, Nr. 197, 2015 február - SZENT KAMILL HÁLAÉV 2014-2015

Angyaljárás  2014-ben  - a kórházban

            Tizenöt évvel ezelőtt, 2000-ben egyedül fogtam hozzá megünnepelni betegeimmel a kórházban a Karácsonyt. Saját alapból áldoztam rá, abból a kevésből, ami akkoriban nekem is volt. A karácsonyi kazetta, magyar karácsonyi énekekkel mindig megörvendeztette a beteg szíveket, otthonra talált benne mindenki, magáénak érezte. Egy szál gyertya mellett hallgattuk végig csendben, családi légkörben, egy kórteremben, vagy valahol egy meghitt helyen (kápolna hiányában). Ez a bensőséges légkör volt a legfontosabb. A szerénység minden hívő ember erénye mind a mai napig, az ünnep magasztossága pedig a fő éltető elem, erőforrás a betegég, de egészséges életvitel idején is.
            Következő évtől kezdődően már nem egyedül végeztem el az „angyaljárás” magasztos feladatát, hanem fokozatosan kialakult az „angyalkodó” munkaközösség színes csapata, a leghűségesebbekkel. A Szenteste előtti nap, december 23 lett a legmegfelelőbb alkalom az ünnep számára. 2014-ben volt a legszélesebb, az „angyalok” életkora, ötéves és 70 év fölötti. Mindkét korosztálynak külön története van.
            A hetvenéves „angyalok” a Puskás házaspár tagjai, Erzsike (70) és férje Sándor (76). Erzsikéről már korábban írtunk. Ő volt az, aki pár évvel ezelőtt „halálra szántan” várta sorsa befejezését orvosi diagnózisa után. Ekkor még nem ismertem őt. A közvetítő őrzőangyal, „egy igazi Márta” beszélt róla és bajáról. Önkéntelenül tört fel belőlem: „Ne engedd meghalni!” A halálos ítélet és az imádság birokra keltek mindannyiunk lelkében, amíg várakoztunk a fejleményekre. Végül Erzsikében felsejlett a remény fénye. A csíksomlyói Szűzanyához szaladt vele. Megbeszélték a dolgot. Az imádság, a bizalom győzött a halálos ítélet tehetetlensége fölött. Berobbant az életébe az élet értelme, szépsége, értékessége és mindezek megélésére való ösztönzés. Megérett lelkében a vágy, hogy kamilliánus családtag legyen, és neki jutott az a magasztos megtiszteltetés, hogy éppen Szent Kamill jubileumi ünnepén, 2014 július 14-én elkötelezze magát, hetven évesen, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteire, világi kamilliánus családtagként. Feltarisznyálták őt ehhez bőségesen az égi angyalok. 
            Éva-lányom szenteste született, fontos évfordulója és névnapja ellenére most is hűségesen fényképezett, szervezett, irányított, és persze beleadta szívét-lelkét az „apró munkatársak” segítésébe.
Tizenharmadik alkalommal tartott velünk a leghűségesebb „angyaljáró”, Tímea, aki első osztályos korában szegődött hozzánk, idén már egyetemistaként. Barátnőjével, Emesével érkezett.
A tizenötödik „angyaljárásra” három ötéves kislánnyal, földi angyalkával ajándékozott meg a Jó Isten. Közülük az egyik, Kinga a kis „Hercegnö”, akiről decemberi számunkban már írtunk, lelkigyakorlatosom volt 2014-ben, vele jött óvodás barátnője, Orsika. A két kislány testvérbátyja Endre és Tamás, akik szintén lelkigyakorlatosok, de hűséges ministránsok is. Öten érkeztünk Csomortánból. Erzsike hozta a harmadik ötéves kislányt, Anitát, aki székelyruhába öltözve köszöntötte az édesanyákat, betegeket, ápolókat és mindannyiunkat.
Idén nagyon szerénynek ígérkezett az „angyaljárás”, de végül nagyon gazdag lett. A kis autóba alig fért be a sok édesség, ajándék, déli gyümölcs, amit a hagyományhoz híven kifestetem mosolygósra.
Vidáman, imával indultunk otthonról, majd karácsonyi énekeket énekeltünk a kórházig.
            A gyerek osztályon kezdtük „angyali” látogatásunkat. Karácsonyi énekekkel, megrakott kosarakkal, csengőszóval érkeztünk. Az osztály apraja-nagyja meghatottan fogadott bennünket. Anita köszöntötte az édesanyákat, és elmondta karácsonyi jókívánságait is, versbe foglalva. Könny csillogott a szemekben a meghatottságtól, mindenki csodálkozott a kislány helytállásán, kedvességén, szépségén.
            A gyerek osztályról a szülészetre mentünk. Itt újabb csodák vártak megélésre. Kinga és Endre nagynénje ikreknek adott életet, örömteli volt a találkozás vele. A kismamák kijöttek az előtérbe. Aki nem tudott kijönni, azt kitolták ágyastól a szolgálatosok. A gyerekek talán itt tették a legnagyobb szolgálatot a frissen szült édesanyák körében. Nehéz volt eljönni erről az osztályról…
            A felnőtt osztályok betegei is nagy szeretettel fogadták az apró „angyalkákat”, ők pedig mindenkinek igyekeztek eleget tenni.
Végül a „megérdemli a munkás a maga bérét” alapján, meghívtam munkatársaimat szerény „angyal-agapéra” a maradékból. Mindenkinek jól esett megkóstolni valamit a kosarak tartalmából. Szemfüles „fényképészünk” nem szalasztotta el ezt a pillanatot sem…
Hála legyen a Jó Istennek és a jótevőknek ezért a sok „mennyei örömért”, amit másoknak szerezve, magunk is megkaphattunk Szentkarácsony ünnepére.

Betegek XXIII. Világnapja

            Idén XXIII. alkalommal került megrendezésre a Betegek Világnapja, a Lourde-i Szűzanya jelenése ünnepén, február 11-én. Utolsó percben ugyan, de megérkezett idén is a Vatikánból, a szemléltető anyag, néhány nagy és közepes méretű plakát valamint képeslap. A Monreale-i dóm mozaikképe az Úr Jézust ábrázolja, amint meggyógyítja a vak szemét. A mottó hozzá Jób könyvéből van:
„A vaknak úgy szolgáltam, hogy a szeme voltam, a sántának meg én voltam a lába.”(Jób 29,15)
A csíksomlyói kegytemplomban idén is, a szokásos módon tartották meg a betegek, idősek zarándoklatát.

Kamilliánus találkozó Csíkrákoson – könyvbemutatóval: A VKCs Képzési Kézikönyve (I.)

            Felejthetetlen élményt jelentett a február 16-i Kamilliánus találkozó Csíkrákoson, Kovács Annamáriánál, Pannikánál. Ő még nem családtag, de barátságunk alapján szimpatizáns velünk. Jelen volt György Imre lelki-vezetőnk és egy új szimpatizánsunk, Brugger Magdolna, négy gyermek édesanyja, a féléves kislányával, aki elmondta, jelen volt családjával októberben az Angelo atya szentmiséjén.
            Mindenki beszámolt az elmúlt idő dolgairól. Puskás Erzsike, amióta kamilliánus lett, 38 beteget kutatott fel Csíktaplocán (Csikszereda része), „már nem elég egy tepsi tészta” a beteglátogatáshoz…”
            Bemutattuk az új könyvet (VI. kötet), A VKCs Képsési Kézikönyvét, és Máté Katika (Udvarhely) felolvasta a gyulafehérvári Egyházmegye érseke, Dr. Jakubinyi György, hozzánk intézett levelét.

Híreink:

* Megjelent a „hatodik Gyermekem”, A Világi Kamilliánus Családok Képzési Kézikönyve  (I. Kötet),
* Betegek Világnapja alkalmából a Kolping Család meglátogatta betegeinket a Nagykórházban,
* A Nemzetközi Világi Kamilliánus Család jogi személy lett Rómában, idén, a Betegek Világnapjára,
* Nagyböjt kezdődött, tartsunk önvizsgálatot, nemesítsünk magunkban mindent, amit csak lehet!

A Szent Kamill hálaévben és a csíksomlyói Szép Szűz Mária jubilemi évben– a Szűzanya hálaénekével adjunk hálát a Mindenható Istennek, amiért megajándékozott a Betegek Gyógyítójával és a Szeretet Óriásával, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentjével, Lelliszi Szent Kamillal. Maradjunk imában továbbra is a minden déli Úrangyalában, első szombatokon Mária szentélyeinkben és minden hónap 14-, és 25-én.  

 


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2015. márciusi ÜZENET

2015. januári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda