A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XVIII. évfolyam, 192, 2014 szeptember - Húsz éves a csíkszeredai „Szent Kamill” VK. Család (1994 05 25) 

SZENT KAMILL HÁLAÉV 2014-2015

Ministránsok lelkigyakorlata Csomortánban

Isten kegyelméből, július 10-13 (csütörtök-vasárnap) között lezajlott idén is a Csíkcsomortáni ministránsok lelkigyakorlata 27 résztvevővel,Betániában, a Jóság Hajlékában (1991 óta a 39-ik).

A csomortáni Közbirtokosság most is nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátotta a Vizesvölgyben lévő erdei házát, tágas kertjével, vízforrásával, tábortűz lehetőségével a csodálatos természet ölén. A tavalyi sikeren felbuzdulva egy éven át készültünk erre az együttlétre, amelynek időpontját most is Szent Kamill halálának négyszázadik, jubileumi ünnepe előttre szögeztünk le.

Lelkigyakorlatunk témája a tanító jellegű népdalaink volt. Csomortánnak van egy nagyon ügyes népi tánccsoportja, a falucska apraja-nagyja ropja a táncot, sok népdalt tudnak, szépen énekelnek, tehát adott volt a régen óhajtott téma kidolgozása. A legfiatalabb résztvevő ezután lesz hat éves (Kinga), a legidősebb 17 éves  (Apollónia). Magunk intéztünk mindent, a konyhát idén felnőtt segítség nélkül.

A program megszervezésében, az énekek kiválasztásában középiskolás munkatársakkal dolgoztunk, az egész programot gyakorlatilag ők állították össze, nekem csak a finomítás feladata maradt. Mindenki közös mottója, Szent János evangéliumából való volt, a betániai egyik legfontosabb jelenet, Márta bizalmával: „… tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.” (Jn 11,22). Ezt próbáltuk magunkévá tenni, úgy, hogy egymásra is érvényes legyen, meglássuk egymásban ezt a lehetőséget. Lelkesen indultunk neki a csodálatosnak ígérkező lelki kalandnak. Az első nap, ami csütörtök délután kezdődött, eltelt a megérkezéssel, kipakolással, elpakolással, helyfoglalással a matracokon, bemutatkozással, őrzőangyalosdival, összerázódással. Szerencsére a leleményes csapat hamar feltalálta magát, sőt otthonosan mozgott mindenben. Vacsora előtt minden nap esti ima következett, a domboldalon, a naplemente varázslatos hangulatában, majd a tábortűz mellett népdalokat tanultunk Apollónia, Boglárka és Erika vezetésével. Idén is Albert volt a házigazda (16 éves), és új színfoltot jelentett a lelkigyakorlat életében néhány „nagy fiú” jelenléte, akik a tűzről, vízről gondoskodtak, és nyugalmat adtak a medve esetleges látogatására is.

Újdonság volt a „svéd asztalos” étkezés is (Apollónia ötlete). Meglepő, de működik, látszik, edzett gyerekek. Két alkalommal főztünk bográcsgulyást, egyik „kétszer csípős” lett,, a második „szelídre készült”, de a hálás közösség mindkettőt egyformán díjazta. Nem maradt el a sok játék se.

A reggeli mosakodás a csendesen csobogó hegyi patakban történt, utána reggeli ima és torna következett, majd hangos énekszóval és szinte „búcsús menetben” csengőszóval jöttünk vissza.

Mindkét kántorunk mellénk állt, az aktuális (Gergely) és a nyugalmazott kántor úr (István bácsi) is, aki újabb szép szenténeket tanított be, a Nyíljon ki szívetekben az örömvirág címmel.

A vasárnapi szentmisére lejöttünk a hegyről, traktor vontatta szénaszállító utánfutóval. A szentmisén elénekeltük az újonnan tanult éneket kezdésre, felajánláskor a tavaly tanultat (Most segíts meg Mária). A plébános úr megajándékozta a lelkes csapatot egy-egy fagylalttal szentmise után. Amíg k észült a gazdag ebéd az üstben, felfedtük az őrzőangyalokat, megajándékoztuk, megörvendeztettük egymást. Ebéd után került asztalra a temérdek frissen sült sütemény, amellyel a szülők leptek meg.

A lelkigyakorlat fényképeiből PowerPointos bemutatót készítettem, amit a következő vasárnap szentmise után megnéztünk a templomban a szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal és a gyerekekkel.

Hálás köszönetemet fejezem ki a Közbirtokosságnak, minden segítőnek, munkatársnak, résztvevőnek és szülőnek, aki hozzájárult egy felejthetetlen esemény megszervezéséhez és lebonyol1tásához, Isten fizesse meg Mindnyájuk jóságát!

Szent Kamill hálaév

Idén, július 14-én véget ért a Szent Kamill jubileumi év, amit két előkészítő esztendő előzött meg, így a jubileumi ciklus három évet ölelt át.

Kamilliánus Családunkkal minden évben egy Szent Kamilltól vett tanítást elmélkedtünk át:
Első évünk a „szem” éve volt, vagyis meglátni a szükségben szenvedőt, és tehetségünk arányában segítségére sietni. A második évben a „szív” mélységeit próbáltuk bejárni Szent Kamill szellemében, édesanyai szívvel. A harmadik, a jubileumi év maga a „száz kar” éve volt, amikor Szent Kamill kívánságával próbáltuk megélni az Evangélium üzenetét: „száz karral” ölelni át minden beteget, szenvedőt, szükségben élő testvérünket, akihez elértünk, és aki elfogadta szeretetszolgálatunkat.

Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen rendkívüli ciklus után következzen egy hálaév, amikor megköszönjük a kapott lelki kincseket, újból végigjárjuk a megtett utat, újraéljük annak élményeit.

500 éves a csíksomlyói Szép Szűz Mária/Segítő Mária kegyszobra – Mária jubileumi év
A csíksomlyói kegyhely, a magyarok legnagyobb és egyben legkeletibb kegyhelye Erdélyben, a Keleti Kárpátok bölcső alakú kanyarulatában helyezkedik el. Legnyugatibb magyar kegyhelyünk Máriacell. Egyik kegyhely sincs manapság Magyarországon. Csíksomlyó, Erdéllyel együtt 94 éve Románia legnagyobb tájegysége (nagyobb, mint a mai Magyarország területe), Máriacell az Őrséggel együtt Ausztria keleti részét képezi. A két kegyhelyet jelenleg a „Mária út” (zarándokút) köti össze.

Csíksomlyó gyöngyszeme a Szűzanya aranyba vont kegyszobra, idén ünnepeljük 500 éves létezését. A nyilvántartott Mária szobrok között a legnagyobb, 2,27 m magas, székely fafaragó munkája, hársfából, fején hármas korona, amit régen két angyal tartott. A Szűzanya bal karján a gyermek Jézust, jobb kezében királyi jogart tart. Az egész kegyszobrot arany fénysugarak övezik, feje körül 12 csillagból álló fénykör világítja meg arcát és koronáját. Arcán az évszázadok sebeit hordja

Az ünnep alkalmával Egyházmegyénk jubileumi évet hirdet meg szeptember 14-én.

Istennek legyen hála pár évvel ezelőtt sikerült eljárnom az útját, és a kegyszobor képét kitenni a római Divino Amore szentély melletti állandó, legszebb Mária kegyszobrok és kegyképek állandó kiállításán.

Híreink:
* Szeptember az iskolakezdés ideje. Kamilliánus Családjainkban imádkozzunk gyermekeinkért!
* Imre Krisztina kamilliánus családtagunk lesz. Avatása szeptember 15-én, a Mária jubileumi évnyitó másnapján a kegytemplomban az esti 7 órás szentmise után a Szűzanya lábánál. Utána agapé a szokott módon. Krisztina 3 éves kora óta kapcsolatban van VKCs-al édesanyja által. Kommunikációt tanult és ezen a területen dolgozik. Mindenki imáját kérjük Rá, hogy Isten kegyelméből betölthesse hivatását.

A Szent Kamill hálaévben és a csíksomlyói Szép Szűz Mária jubilemi évben– a Szűzanya hálaénekével adjunk hálát a Mindenható Istennek, amiért megajándékozott a Betegek Gyógyítójával és a Szeretet Óriásával, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentjével, Lelliszi Szent Kamillal. Maradjunk imában továbbra is a minden déli Úrangyalában, első szombatokon Mária szentélyeinkben és minden hónap 14-, és 25-én.  

 

 

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2014 októberi ÜZENET

2014 július-augusztusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda