A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XVIII. évfolyam, 191. szám – 2014 július-augusztus - Húsz éves a csíkszeredai „Szent Kamill” Kamilliánus Család (1994 05 25) 

SZENT KAMILL JUBILEUMI ÉV 1614 - 2014

A találkozás napja…  – Mariedl Fischnaller Pircher (1933.03.16 – 2014.05.10)

Hallgatjuk a fülemülét a kertben, kihallik sajátos éneke az esti tollkosztümös muzsikusok koncertjéből. Te összecsapod a kezed és felujjongsz: “Megjött a fülemüle, olyan boldog vagyok, hogy hallhatom a hangját…”, én pedig elcsodálkozom az esti csendben, kint a kertben, nálad Bolzanoban, az égig érő hegy oldalában, kedvenc helyeden, hogy ennyire ismered és számon tartod a madarak hangját. Sokszor ültünk már ezen a helyen esti órában is, de soha nem volt alkalmam megismerni a madarak iránti ilyen különleges szeretetedet. A virágokkal, fákkal már ismertem kapcsolatodat, most boldog öröm töltött el, mert a madarakat is éppen úgy szeretted, mint én…

Hosszú utat futottunk be együtt, időközben anyává lettél számomra, tervezted és támogattad életem alakulását és én is felismertem Benned az egekből számomra ajándékba küldött anyát. Megengedted, hogy Mammi-nak nevezzelek, mosolyogva fogadtad a megszólítást. Igen, Te ismerted ennek belső tartalmát, hiszen városodban megalapítottad a Vakok Központját és beteljesítetted Istentől kapott anyai hivatásodat minden rászoruló felé, testi és lelki szempontból egyaránt.

Rómában találkoztunk először a Maddalenában, a kamilliánusok anyaházában, a generális atya hozott össze bennünket, amikor egy alkalommal Paul Haschek atyával ott jártatok. Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel néztem fel Mindkettőtökre, engedtétek felismerni a bennetek túláradó szeretetet. Bölcsességre tanítottatok, az élet művészetére, szeretettel megtöltött finom diplomáciára eljövendő hivatásom betöltéséhez. Ti voltatok Európa első Világi Kamilliánus Családjának megalapítói. Két alkalommal látogattatok meg, miközben lelkigyakorlatot tartottam a Kamilliánus Családnak és a mozgássérülteknek Szelterszen. Élő oltárt rendeztünk be a szentmiséhez, én voltam az egyik gyertyatartó. Megörökítettétek ezt a látogatást a „Kamill él” című könyvben.

Kamilliánus missziós munkámat autóstoppal, kerékpárral, gyalog, vonattal és autóbusszal végeztem. Egy alkalommal olyankor hívtál, amikor lázason érkeztem haza egy hideg téli napon, az úton maradva, mert a vonat elromlott. Nagyon féltetted egészségemet, ami soha nem volt erős oldalam. Addig fáradoztál, amíg kiviteleztél számomra egy kis autót. Azóta másokat is magammal vihetek missziós utjaimra. Tíz évvel ezelőtt meg is látogattunk Téged ezzel az autóval, amikor filmezni jöttünk Olaszországba, Szent Kamill nyomában a helyi TV egyházi adásához. Akkor is befogadtál bennünket az egész családdal együtt. Ezek az emberek azóta is áldják szeretetedet, imádkoznak érted.

Sokszor hívtál meg az évi lelkigyakorlatra, melyet magad szerveztél éveken át. Idén, Szent Kamill égi születésnapjának négyszázadik jubileumi évében volt ez utoljára. Eljöttem, amit elmondtam Neked, és le is írtam havi lelkiségi értesítőmben, az Üzenetben, hogy eljövök, mert az idő szalad, és nem tudom, meddig élvezhetem vendégszeretetedet… Igen, eddig tartott. A befejezés viszont, noha váratlanul történt, teljes volt, gondosan előkészített, magasztos, ünnepi, a TE ünneped.

Lichtenburg, a világosság vára Déltirolban, az egyházmegye tanulmányi háza az alma-ültevény közepén, beszédes hely a vakok számára. Ők várják talán a világ Világosságát a legjobban. Már első alkalommal megragadott ez a választás. Jó volt ott lenni, együtt, családként Szent Kamill lelkiségében. Sokat tanultunk egymástól, épültünk és boldogok voltunk.

Idén, Szent Kamill jubileumi évében ugyanígy zajlott le minden, és mégis minden más volt, nem a megszokott. Új lelki vezetőt találtál, aki újfényt hozott a lelkigyakorlatba, új dinamikát. Mintha maga Szent Kamill kelt volna életre köztünk, igazi jubileumot ülhettünk, ünnepelt Szentünk lelkiségének legszebb és leggazdagabb tartalmával, annak mélységeivel.

Utolsó este mindent előkészítettünk a záróünnepre, a lelkigyakorlat utolsó napjára, több ennél, a jubileumi év megünneplésére a „találkozás napjára”. A „csúcs és forrás”, a szentmise koronázta meg ezt a napot, amit még együtt töltöttünk. Felkészülés volt a legmagasztosabbra, a Jézus Krisztussal való találkozásra és beteljesülés egyben. Az oltáron a gyertya, csonkig égett, teljesen felemésztette magát…

Az utolsó reggelen, a „Találkozás napján” vártunk rád, nem érkeztél. Mással voltál elfoglalva, talán az angyalokkal beszélgettél a Mindenható szeretet ölelésében. Csak elaludtál, mint egy kis angyal… Soha nem mintáztál meg alvó angyalt kis agyagszobrocskáid mindegyike tevékeny, erőtől duzzadó, mint Te voltál, most magad lettél alvó angyalka.

Az ünnepi napot levezényeltük maradéktalanul, immár a Te égi segítségeddel, részvételeddel. Püspököd, aki az ünnepre érkezett, Szent Kamill tiszteletére, Érted mutatta be a legszentebb áldozatot.

Május tízedike, szombat volt, Anyák napja vigíliája. Másnap a Jó Pásztor evangéliumi üzenetét hallgattuk a szentmisében, immár nálad, otthon az Általad alapított Központban. Ennek bevezető gondolata az Úr Jézus Szeretet-parancsa volt: „Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket”. Édesanyai végrendeletedként fogadtam. Köszönöm.

Egy Szentel lettünk gazdagabbak Általad. Hála Neked mindenért és véget nem érő köszönet!

A Szent Kamill jubileumi év július 14-én befejeződik

Hálát adunk a Mindenható Istennek, hogy megünnepelhettük ezt a rendkívüli évet, egységben a Szentek közösségével. Lehetetlen lenne náluk nélkül ünnepelni, akik előkészítették számunkra az ünnepet, akikkel hosszú utat tettünk meg, vagy a kamilliánus vértanúk, akik életüket áldozták a betegek szeretetszolgálatában. Hálás szívvel gondolunk mindnyájukra, a Szentek Közösségének kijáró tisztelettel. Ide tartoznak saját családtagjaink is, akik időközben hazaköltöztek az égi hazába, gazdag lelki örökséget hagyva számunkra a még hátralévő útra.
Hálát adunk a Világi Kamilliánus Családok új arculatáért s megköszönjük elődeink nemeslelkűségét, kitartó áldozatos munkáját, lelkisége szépségét, gazdag örökségét.
Hálát adunk a Kamilliánus Rend megújulásáért, az új vezetőség alázatos munkavállalását egy nehéz helyzet után, az elköszönőknek pedig az életszentségben való megerősödésért.

Szent Kamill ünnepén, július 14-én új kamilliánus családtagot avatunk:
Kegyelmi ajándékként fogadjuk Puskás Erzsikét, akinek érkezése bearanyozza Világi Kamilliánus Családunkat Szent Kamill ünnepén, amelyre a kegytemplomban kerül sor az esti szentmise után, a Szűzanya lábánál, ahol gyógyulását kérte és megkapta, Istennek legyen hála.

* XXXIX. lelkigyakorlatunk a csomortáni ministránsokkal július 10-13 között zajlik Betániában.

A Szent Kamill jubileumi évben – a „Száz védő-kar” évében újítsuk fel régi áhítattal a minden déli imatalálkozónkat Úrangyalakor, valamint este 9-10 óra között kis és nagy családjainkban, valamint minden hónap 25-én (Szent Kamill földi születésnapján) és 14-én (égi születésnapján).

Jubileumi ima
Szent Kamill égi születésnapja 400-ik évfordulójára

Magasztalja lelkem Teremtő Istenemet,
amiért kitüntetett
Irgalmassága kegyelmével.
Megismerhettem megváltó művét
a Keresztrefeszített Krisztusban
és társmegváltójában, Máriában
a Betegek Gyógyítójában,
Aki üdvösséges életünk és egészségünk őre.
Szeretetem és hálám jeléül
fogadd el
óh, Istenem
mindennapos szolgálatomat
irgalmas szamaritánusodként
Betegeid, a félholtan otthagyottak oldalán,
akik számára Téged hordozhassalak
alázatban, dicsőségedre,
hogy magasztosságod magvait szórhassam
Szent Kamill „ezer áldásával”
az idők végezetéig.
Ámen.

(Bakó M. Hajnalka)

 

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2014 szeptemberi ÜZENET

2014 júniusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda