A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XVIII. évfolyam, 188. szám – 2014 április

SZENT KAMILL JUBILEUMI ÉV 1614 - 2014

Dr. Hamer, a felfedező

Mindig kíváncsi voltam a felfedezők műhelytitkaira, annak minden apró részletére. A régi jó világban, gyerekkoromban, Édesapám és a Bátyám mesterei voltak felkelteni a figyelmemet a felfedezők munkásságára. Legnagyobb nyomatékkal Edison maradt meg, aki a nagynénjénél, aki mindent megengedett neki, lekötözte a teafőzőt, mert kíváncsi volt a víz nyomására, miközben felforralta. Az eredmény természetesen a teafőző szétrobbanása lett. Mélységesen elgondolkodtatott, hogy egy felfedezés áldozattal járhat netán balesettel, esetleg tragédiával.
Hamer doktor (Ryke Geerd Hamer) a németországi Düsseldorf felfedező belgyógyász főorvosa (aki teológiát is végzett) felfedezését is tragédia előzte meg. 1978-ben a fiát, Dirket „véletlenül” meglőtték. Az életmentő műtétek sorozatát hajtották végre rajta, de hosszas haláltusa után a fiú meghalt. Édesapja engedte el a földi életből. El lehet képzelni azt a megrázkódtatást, amin átment a család… Hamer doktor fél éven belül hererákot kapott. Belgyógyász főorvosként, mellette éppen onkológusként, aki ráadásul teológiai kiképzéssel is rendelkezett, saját magán tapasztalta a megbetegedést, annak lelki tartalmát és mindazon események végiggondolását, amit a gyilkosság háttere okozott. Mivel felfedező szellemű ember volt (több orvosi, gyógyászati felfedezéssel), a helyzete is erre kényszerítette, elkezdte kikérdezni hererákos betegeit megbetegedésük előzményeiről, azok lelki hátteréről. Kiderült, hogy minden hererákos betege, kivétel nélkül, valamilyen „veszteségi konfliktust” szenvedett el. Ez ugyan szomorú, de egyúttal döbbenetes felfedezés volt. Felismerte, hogy a saját hererákja, fia halála miatt következett be, elvesztette gyermekét, utódját, örökösét, saját testi lénye folytatóját. Kutatócsoportjával, az egyik Müncheni klinikán, belévetette magát az esetek feltárásába. Döbbenetes eredmények születtek, mert amíg ő a gyermekét vesztette el, fia halála feletti bánata az egeket rengette meg, minden paciensének valamilyen hasonló lelki megrázkódtatása volt, akkor is, ha valaki éppen a kedvenc háziállatát vesztette el. Az orvos és teológus, szenvedő kutatónak megnyílt a pálya felfedezni a lélek-agy és szerv szintjén lefutó jelenségek tanulmányozására, feltárására. Felfedezését Új Német Orvostudománynak nevezte el (GNM).
A lélek szintjén való tanulmányozáshoz ott álltak az esettanulmányok, kezdetben „csak” négyezer, majd több tízezer. Minden egyes esetben olyan lelki megrázkódtatásról volt szó, amelyben az érintett személy érzelmi világa omlott össze, mindenik esetben teljesen egyéni módon. Tehát az érzettartalom határozta meg az egyes esetekben az érintett személy elváltozásait, ha túlélte a megrázkódtatást (Anyai üknagyapám halála csíkszeredai otthonában, a kapuban állva történt, amikor a futár hírül hozta neki fia elestét a háborúban).
Agyi szinten, arra gondolt, hogy egy ilyen mély érzelmi megrázkódtatás minden bizonnyal nyomot hagy az agyon is, hiszen maga is tapasztalta azt a rengeteg aggodalmat, gondolkodást, „miért?”-kérdését, amit feltett fia elvesztése kapcsán. Abban az időben már kezdték gyártani a CT gépeket, így lehetőség nyílt rá, hogy feltételezését beigazolja: minden érzelmi megrázkódtatás, az agyon, az érzettartalomnak megfelelően olyan elváltozást okoz, mint amikor egy követ a tóba dobunk, céltáblaszerű, körkörös gyűrűket formál, ami CT géppel kimutatható.
Szervi Szinten pedig mindenki tapasztalja, mi történik, ez az az elváltozás, amit észreveszünk, tapasztalunk, ami jelez nekünk, hogy valami baj van, mert megbetegedtünk (nem véletlenül ülőzték el a régi görögök az orvosokat, ha az emberek megbetegedtek…). Hamer doktor is innen indult ki, és felfedezte a másik két területet.
Mai világunkban mintha kimaradna a „lélek” biológiai vizsgálata a társadalmi életünkből. Hamer doktor visszahozta azt a gyógyításba. Munkásságára nagy csend borult, mint szokás, de napjainkra már a „kövek” kezdtek megszólalni, a világ különböző pontjain orvosok, alternatív gyógyászok, kutatók és az életüket, egészségüket megmenteni, jobbá tenni akaró keresők találnak rá Interneten annak áldásaira és tovább adják egymásnak. Hála Istennek, kirajzolódni látszik az „aki nem akar belehalni konfliktusába, az meggyógyulhat” beigazolódása. Aki többet szeretne megtudni, keressen rá a www.biologika.hu honlapon.

Ifj. Imre Emil (Emilkénk) tizennyolc éves – nagykorúsodás a jubileumi évben

            Boldog örömmel és nem kevés büszkeséggel köszöntjük Ifj. Imre Emilt, Emilkénket, aki idén március 8-án volt tizennyolc éves, azaz nagykorú lett. Isten éltesse sokáig!
            Előző lapszámunkban csupán említést tettünk a fontos eseményről, de abban az időben nem is tartózkodott itthon (Kínában volt), és a család életét beárnyékolta a szeretett nagytata elköltözése az örök hazába. A család inkább diszkréten hallgatott az eseményről a versenyek ideje alatt.
            Amint már olyan sokszor tudósítottunk Emilkénkről, ő a rövid távú gyorskorcsolyában ért el mostanáig nemzetközi szinteken kimagasló eseményeket. Egyszerűségét, szerénységét, vallásos hitét mindvégig épségben megtartotta. Szerető család áll a háta mögött, aki erkölcsileg, hitben és szívbéli jóságban támogatja bajnoki útjain, de kiveszik részüket a házi faladatokból is, hogy a sok hiányzás ellenére se maradjon le a tanulásban. Emilünk erdészetet tanul, és meggyőződtem tudásáról, amikor gyümölcsfa csemetéket vásároltam. Az elültetés tudnivalóival látott el, szakszerűségéről biztosított.
            Emilkénket egy kicsit közelebb érzem a lelkemhez, mert összefonódtam vele valahol a végtelenben már fogantatása előtt: édesanyjával beszélgettünk, a második gyermek vállalásáról, akiben érthető okok miatt egy kis aggodalom volt. Azt mondtam neki: „A Jó Isten, ha nyulat ad, bokrot is ad. Meglátod, az a gyermek meghálálja az életet…” És az a gyermek mára társadalmunk, nemzetünk gyöngyszeme lett, Isten kegyelméből. Felnézhetünk rá, nem pusztán elért eredményeiért, de kedves, kiegyensúlyozott magatartásáért, nemes lelkűségéért, emberséges jelleméért. Boldog vagyok, mert már öt hónaposan részt vett a lelkigyakorlatunkon, nővérével és szüleivel együtt.
Édesanyja, kamilliánus lelkiségét csepegtette gyermekeibe, hiteles életpéldájával, akik viszont felnőtt korukban is megőrzik szentnek a magasztost. Köszönet és hála a Mindenható Istennek érte!

Híreink:
* Szent Kamill (ölében Jézussal) jubileumi képeket sikerült nyomtatni, a jubileumi imával a hátán,
* Nyíregyházi lelkigyakorlatunk sikeresen zajlott le hála Istenek. Tömör volt, mint mindig,
* Április 3-án Székelyudvarhelyen találkoztam a gyógyulni vágyó daganatos betegekkel a Caritasnál,
* Április 10-én Szentegyházán Beszélgettünk az Éva Asszonyklubban a Nagyböjt és megbocsátásról,
* Testvérbátyám és családja látogatása aranyozta be a húsvéti készülődésünket a kis Róberttel.
A Szent Kamill jubileumi évben – a „Száz védő-kar” évében újítsuk fel régi áhítattal a minden déli imatalálkozónkat Úrangyalakor, valamint este 9-10 óra között kis és nagy családjainkban, valamint minden hónap 25-én (Szent Kamill földi születésnapján) és 14-én (égi születésnapján).

Mindenkinek kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk!

 

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2014 májusi ÜZENET

2014 márciusi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda