A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XVIII. évfolyam, 186 szám – 2014 február

SZENT KAMILL JUBILEUMI ÉV 1614 - 2014

Hogyan találkoztam az Új Orvostudománnyal?

            Négy évvel ezelőtt, március 22-én súlyos balesetet szenvedtem. A jobb bokámban többszörös ínszalag-szakadás történt, komplikációkkal.
            Pár nappal korábban végeztem volt éppen a római tanárom betegpasztorációs mesterműve fordításával, napi minimális alvással, ki voltam merülve fizikailag, lelkileg pedig két komoly szenvedéssel küszködtem, mindkettő a legszűkebb családi körömből származott és véget nem érő folyamatként viseltem, „keresztényi” módon.
            Azon a napon, amikor a balesetem megtörtént, egész nap „úton voltam”, a fordítás miatt elmaradt adminisztratív ügyeim intézésében, ebédelni sem volt időm. Estére viszont be volt ütemezve egy előadás az egyik kisközösség számára. Olyan fáradtnak éreztem magam, hogy azt mondtam, nem ülök autóba, mert félek, hogy balesetet csinálok. Az ebédelésre maradt negyedórát pihenésre szántam mielőtt elindultam volna, arra nagyobb szükségem volt, nem akartam elkésni.
Gyalog indultam el otthonról, de alig értem le a Fejlesztési Bank (BRD) mellé, a járdán történt meg a baleset. Hóolvadás volt aznap. A víz utat csinált magának a járda szegélye mellett. A Bank mellett a járdát, amikor elkészítették, nem illesztették össze az alulról jövőt a felső résszel, szintkülönbség maradt, ami megtelt vízzel és akkora tócsa keletkezett, hogy a fal mellett csak egyenként lehetett elmenni, megvárva egymást, vagy ki kellett menni az úttestre, ami azon a részen eléggé szűkös, és a forgalom miatt veszélyes. Sajnos, amikor azt az útkereszteződést elkészítették, nagyon szűkre építették. A nagy forgalom miatt viszont az amúgy is keskeny járdára beton akadályokat helyeztek, hogy ne lehessen felparkolni rá, mert a gyalogosok leszorultak az utcára. Napközben többször is eljártam ezen a helyen, nem tudtam átugorni a tócsát, olyan nagy volt. Az átjutásnál sorban álltak az emberek a fal mellett, vagy leszálltak az úttestre.
Amire odaértem, egy kislány torpant meg biciklijével a tócsa túlsó részén. Ijedten rám nézett, kezei reszkettek a kormányon, és én ösztönösen félreálltam előle az úttest felé, hogy biciklijével átjöhessen a tócsán. Ő szerencsésen átjött, csak én botlottam bele a járdából kiálló vasba, amivel az egyik akadályt rögzítették, de az valamerre eltűnt onnan, csak a vas állt ki, és sajnálatos módon áll ki mind a mai napig a járdából.  Ebbe botlottam bele és vesztettem el egyensúlyomat. Esés közben a lában beékelődött a járda szegélye melletti vízmosásba, ahol szétroppant a bokám.
Hosszas kínlódás következett, mert az ínszalagszakadás lassan, nagyon lassan jön helyre, amennyire helyrejön, az legtöbbször kihat egy életre. Sajnos, tapasztalom…
Már július volt, amikor egyik délutánon, pihenésre kényszerülve, kaptam egy továbbított levelet, amelyben egy tanulmány állt parlagfűről. Nagyon örültem neki, mert kiderült róla, hogy az egyik legértékesebb gyógynövényünk. Örömemben elkezdtem keresni, az eredeti feladót. Megtaláltam. Amikor odakerültem, hogy megnyissam a küldő honlapját, érdekes érzés kerített hatalmába. Azt éreztem, ez az a perc, amire egész életemben vágytam, most kapom meg azt a tudást, amit el szerettem volna érni az életben (idegsebésznek készültem). Szemeimet lecsuktam, vártam. Jól esett érezni ezt az érzést, amelyre egész életemben vártam. Közben lezajlott lelkemben egy egész élet útkeresése, elveszett illúziója, és most küszöbön éreztem állni mindazt, amire mostanáig vágytam.
Majd lassan, nagy nyugalommal, mint aki a bizonyság küszöbét átlépi végre, megnyitottam szerre a megadott honlapokat. Feltárult előttem az a világ, amelyet csak a lelkem legmélyén álmodtam, a kincsek birodalma: orvostudomány a lélek, az agy és a szervek szintjén.
Újból becsuktam a szemeim. Engedtem, hogy átitasson az öröm, a megtalálás, a hazatalálás boldogsága. Elengedtem gondolataimat, szárnyaljanak… erre vágytam öt éves korom óta… gyógyítani emberségesen, a lélek, az agy és a szervek szintjén.
A római Camillianumban holisztikus gyógyításról tanultuk. Ehhez megadták a teológiai és lélektani (viselkedéstan) ismereteket. Az Új Orvostudomány most elhozta mindehhez a biológiát is. (Következő lapszámunkban majd annak felfedezéséről ismerkedünk meg).

Nagyböjt
            Sokszor érvényesül hétköznapjainkban a „szükség törvényt bont” elve, ami elemberteleníthet.  Idei Nagyböjtünk, a Kamilliánus Családunk Száz-segítő kéz/kar évében legyen az irgalmasság testi és lelki cselekedetei, önmagunk és szeretteink felé. Fontos, hogy szenvedéseinket egyesítsük a Szenvedő Úr Jézuséval, testünkben kiegészítsük mindazt, amit lehetővé tett számunkra megváltó művével.

Bíró János
A csíksomlyói kegytemplom karnagya, hajdani ifjúsági kisközösségünk tagja immár a kiforrott karnagyok gyöngyszemeit gazdagítja a Katolikus Egyházban. Lélekből jövő énekével emeli a Jó Istenhez a rendszerint zsúfolásig telt szentély hívei lelkét, könnyedén vezetve az ezres tömeget. Az első-szombati Mária köszöntőkön a búcsús énekek refrénjénél elhallgat, a hívek egy szívvel-lélekkel énekelnek, ő orgonán kíséri az emberek teljesen eggyé forrt áhítatát.

Bányai Gina
A szentképek goblen művésze, hitét, Isten-szeretetét e rendkívül precíz, finom kézimunka által fejezi ki. Csodálatos munkáját imádkozva végzi. A szentkép-arcokat a vászon visszáján készíti el, mert annyira Isten alkotásának tartja annak szépségét, kifejező erejét, hogy önmagát teljesen háttérbe szorítva, kezeit egészen a Szent szolgálatára bocsátja. Ez sugárzik minden evangéliumi jelenetéből.

Híreink:

* A marosvásárhelyi rádió 56 éves, március 2-án múlt egy éve, hogy „egész nap magyarul” sugároz.
Rudy Moca, a rendkívüli emberséggel, bölcsességgel megáldott színész szombat-vasárnap reggel három nyelven köszönti és fogadja hallgatóit egyedülálló módon, magyarul, románul és cigányul,
* Mozgáskorlátozott kamilliánus lelki-lányom Angéla, nem látó vőlegényével Lászlóval, Isten kegyelméből és segítségével házasságra készülnek. Támogassuk őket imáinkkal, jósággal!
* A magyar kamilliánus atyák lelkigyakorlat megtartására kértek fel, március 21-23 között, Nyíregyházán, a kamilliánus kolostorban a magyar Kamilliánus Család számára.
* Emilkénk, ifj. Imre Emil, Kamilliánus Családunk büszkesége, 18 éves, a Jó Isten éltesse!
Ugyanakkor részvétünket fejezzük ki a családnak, a szeretett Nagytata elvesztéséért.
* A Szent Kamill jubileumi évben – a „Száz védő-kar” évében újítsuk fel régi áhítattal a minden déli imatalálkozónkat Úrangyalakor, valamint este 9-10 óra között kis és nagy családjainkban, valamint minden hónap 25-én (Szent Kamill földi születésnapján) és 14-én (égi születésnapján).
Mindenkinek áldott Nagyböjtöt kívánunk, elmélkedésben, a jóság, a szépség keresésében!

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2014 áprilisi ÜZENET

2014 februári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda