A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XVII. évf. 174. szám, 2013 február

A betegség (szenvedés), mint kegyelmi idő

Amikor felkérést kaptam a Csíkszereda, Városháza, 2013 február 1-i,

Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig című előadássorozat, 99. Előadása megtartására a betegségről (szenvedésről), mint kegyelmi időről, megdöbbentem, mert világosan láttam, aki felkért rá, pontosan leolvasta életem mozgatórugója titkát. Számára is bizonyságot kereső indíttatás volt, ezért rákérdezett, nem gondolok-e én valami másra, valóban jól választotta-e meg ezt a témát? Igen, feleltem, minden bizonnyal a Szentlélek súgta neki, mert ez az én utam.

Kegyelmi időről/útról beszélni ugyanis manapság, amikor talán már elfelejtettük azon szavaink jelentését - kikoptak a mindennapi gyakorlatból -, amelyek erre az állapotra vonatkoznak, nem is éppen könnyű vállalkozás. Viszont az ember, a lelke mélyén mégiscsak az Istentől kapott kegyelmi állapotra vágyik, azt éli meg, ha csupán belső vágytól indíttatva is, annak tiszta érintetlenségében. Arról az önálló, tiszta alapállásról van szó, amely ebből az érintetlenségből forrásozik és válik tartós életformává. Ez a kegyelmi állapot kerül az élet folyamán a kihívások kereszttüzébe. Kihívás nélkül ugyanis nincs lelki fejlődés. A tét a megoldásban rejlik, hogyan döntök.

A kegyelem, mint létállapot nincs semmiféle emberi élethelyzethez kötve, így a betegséghez, szenvedéshez se, de amint igaz, hogy „az Istent szeretőknek (keresőknek) minden a javukra válik” (Róm 8, 28), az is igaz, hogy a betegség, szenvedés, fájdalom és halál valamelyike megmutatja az isteni kegyelem sajátos útját, melyet a megszerzett tapasztalaton keresztül olvashatunk le. Ennek képessége viszont a „szerzett tudás”, a bölcsesség.

A betegségtől, szenvedéstől eljutni a „kegyelem” állapotába, talán az út leghosszabb, legnehezebb és legfáradságosabb szakaszát jelenti. Csak lassú, türelmes és kitartó munkával lehet elérni, de a válasz körvonalazódik, amikor „jelzőcsengőként” kopogtat a betegség, a szenvedés az emberi élet ajtaján: valamit felül kell vizsgálni és tenni érte. Hinni és akarni kell a betegség, szenvedés üzenetének megértésében, ami egészen személyre szabott. Mivel az ember lelki, testi és szellemi összetevők együttese, a betegség, szenvedés megértése és gyógyítása is lelki/teológiai, fizikai/biológiai és lélektani/viselkedésbeli felkészültséget, valamint állandó éberséget igényel a sikeres megoldások érdekében.

A betegség és szenvedés jelentkezése egészen sajátos reakciókat válthat ki az emberben, kezdve a legelkeseredettebb lázadástól a fokozatos belátásig, ahol ez létre tud jönni (nem mindenki vállalja fel az útkeresés/gyógyulás fáradalmait!). Ezek a reakciók a kereső ember megvilágosulásának (Jn 1, 9) útszakaszait képezik.

A betegség, fájdalom okozta szenvedés első útszakasza tehát kihívással kezdődik az ember számára, korától és élethelyzetétől függetlenül. Egyaránt szenved tőle és lázad ellene a gyermek és a felnőtt. Itt gyakran megrendülhet a hite Istenben és bizalma az emberekben még a hívő vallásos embereknek is.

A második útszakasz során az ember felfedezi, hogy betegségének értelme van, és aszerint cselekszik. A hívő ember számára viszont meghívást jelenthet: Istenhitében találja meg a választ, a megoldást és a hozzá szükséges erőforrásokat.

A harmadik útszakasz az elhívás, amikor a betegséggel, szenvedéssel együtt élő ember elköteleződik mások szolgálatára. Megszületik számára a válaszadás, az elköteleződés abban a „küldetéstudatban”, ami egy életre szólhat.

Jubileumi ima

Szent Kamill égi születésnapja 400-ik évfordulójára

Magasztalja lelkem Teremtő Istenemet,

amiért kitüntetett

Irgalmassága kegyelmével.

Megismerhettem megváltó művét

a Keresztrefeszített Krisztusban

és társmegváltójában, Máriában

a Betegek Gyógyítójában,

Aki üdvösséges életünk és egészségünk őre.

Szeretetem és hálám jeléül

fogadd el

óh, Istenem

mindennapos szolgálatomat

irgalmas szamaritánusodként

Betegeid, a félholtan otthagyottak oldalán,

akik számára Téged hordozhassalak

alázatban, dicsőségedre,

hogy magasztosságod magvait szórhassam

Szent Kamill „ezer áldásával”

az idők végezetéig.

Ámen.

 

+, Mindenkit , aki ismerte és tisztelte – januári Üzenetünkben emlékeztünk meg Róla -, szeretettel kérünk, Gyászoló Családja nevében is, kísérjen el imáival, 2013 február 8-án, 14, 00 órától, Budapestre, a Felső Krisztina templomba, szeretett

Dr. Simon Ernőné ,Éva-anyám,

kamilliánus életutam kigondolója és mindvégig „Anyaoroszlánként” védelmezője, utolsó útjára!

Üzenetünk is Vele kezdődött 1997 Szent Család vasárnapján. Égi Pártfogónkként kérjük, járjon közbe értünk, hogy Hozzá hasonlóan rendíthetetlen hittel és kitartással szolgáljuk Jézus Krisztust, olyan szívvel, amilyennel csak az édesanya képes ápolni egyetlen beteg gyermekét.

 

Híreink :

* Február 11: Lourdes-i Szűzanya jelenése ünnepe idén a Betegek XXI. Világnapja. Választott mottója az Irgalmas Szamaritánus példabeszéd felhívása: „Menj és tégy te is hasonlóképpen!”

Hálás köszönetemet fejezem ki a római Egészségügy Pasztoráció vatikáni szakirodájának a gazdag szemléltető anyagokért, betegeink, szenvedőink javára, az ünnep méltóságáért!

* Szeretettel üdvözöljük az újraindult Francia VKCs Értesítője 130-ik számát!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A//27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.roArchívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) éswww.camillo.romkat.ro (it)


<< 2013 márciusi ÜZENET

2013 januári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete
Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda