A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XV. évf. 151. szám, 2011 március

Táplálék az utazáshoz (28. Helyzetkép)

 

Utolsó rész Angelo Brusco, Átkelni a gázlón…, c. könyve magyar fordításából

A betegekkel való mindennapos kapcsolatban, az életükben, félelmeikben és fájdalmaikban való részesedés által, a pasztorációs ápolónak emberségében növekednie és nemesednie kell. El kell mélyítenie azt az emberi érzékenységet, ami lehetővé teszi számára, hogy megértse a szükségleteket és befogadja a kívánalmakat, megértse a ki nem mondott kérdéseket, hogy szétválassza a betegek és családtagjaik reményeit és elvárásait, örömeit és fáradságait azokétól, akik velük dolgoznak. A pasztorációs ápoló meggyökerezteti saját, legigazibb lelkiségét, amennyiben élettel és szeretettel telitett közösségben végzi a szolgálatát. Ehhez elengedhetetlen, hogy osztozzon Jézus Krisztus – lelkek és testek orvosa – figyelmes és jó szamaritánus érzelmeiben, magatartásának egyre szélesebb és gyökeresebb megnyilvánulásaiban, nem csupán pszichológiai hanem szentségi szinten is.

A tanuláson és a komoly, valamint elkötelezett naprakészség által intellektuálisan táplálkozik, hogy jobban megértse a környezetet, amelyben él, és hogy a szeretetre alapozott pasztorációs segítséget ültessen gyakorlatba, azaz a konkrét szeretetre, ami tovább tud menni a könnyű érzelgősségen és bele-szeretésen, amelyek egy évszakot tartanak. A figyelmes és célirányos állandó képzés által, a pasztorációs ápoló keresi, hogy egyre harmonikusabban integrálja ezen távlatokat a pasztorációs szeretettel, ami egyre egyértelműbbé teszi őt, Jézus, a Jó Pásztor élő képmásával, szolgálatával. (BRUSCO A., SANDRIN L., Il cappellano /A kórházlelkész…, p. 90)

 

Összefoglalás - Az életet iskolává alakítani

Utazás unk végeztével érzem magamban a vágyat, hogy adjak egy tanácsot és tegyek egy vallomást neked.

Tanács om e rendelkezésedre álló anyag használatában áll. Lehetséges, hogy szolgálattípustól függően, amit betöltesz az egészség világában – úgy intézményben, mint terepen – túlságosan kidolgozottnak fogod tartani a javasolt útszakaszt. Hogyan lehet követni mindezen útmutatásokat, amikor kevés alkalom adódik a folyamatos elkísérésre, munkabeosztásod szorít, kénytelen vagy lecsökkenteni a látogatások idejét, és csak alkalomszerűen találkozol a betegekkel és családtagjaikkal?

A jogos reakciókra egy javaslattal válaszolok. Ha átolvastad az egész könyvet, ne dobd be könyvespolcod egyik sarkába, időnként vedd elő, olvass át egy fejezetet, egy párbeszédet. Ez hozzásegíthet elgondolkodni szolgálatodon, vita tárgyává tenni bizonyos magatartásaidat, alternatív lehetőségeket helyezni kilátásba a meglévők mellett.

A vallomás. Az út során igyekeztem alkalmasnak gondolt támpontokat aján­lani munkádhoz, hogy serkentsem benned az emberi, lelki és pasz­torációs növekedés folyamatát.

Tálán észrevetted, hogy szinte soha nem beszéltem kifejezetten ma­gamról, emberi és pasztorációs ápolói tapasztalatomról. Nem szeretném viszont, hogy benned ez a személytelenség, ridegség és távolságtartás benyomását keltse. Teljes őszinteséggel kell elmondanom, hogy fáradságomba telt átszűrni mindazt, amit leírtam élettapasztalatomról a betegek és család­tagjaik elkíséréséről a hosszú évek és az oktatási tapasztalat során, ami még folytatódik. Abban, hogy mindezt elmondjam neked, nem igazolási szükség vezérelt, sokkal inkább az a vágy, hogy meghívjalak ugyanezt tenni, amikor alkal­mad nyílik a betegek elkíséréséről beszélni az intézetek személyzetének ahol dolgozol, az önkéntes csoportoknak vagy a liturgikus ünnepek alatt.

Szereteted vibráljon szavaidban a szenvedő iránt, és érezze meg a lélek és a test isteni Szamaritánusa jelenlétét, akinek közvetítője vagy. Ezzel a jókívánsággal búcsúzom el tőled.

(Angelo Brusco, Átkelni a gázlón… együtt – A beteg ember pszichopasztorációs elkísérése, Státus Kiadó 2010)

 

Nagyböjtben - Gyümölcsoltó Boldogasszonyra

 

„Amikor virágokkal átfont keresztet látok, azt gondolom: íme a nő életének kifejezője, a rózsákkal fedett kereszt. A nő élete, hivatása: nem rózsa egészen, de nem is kereszt csupán.

Együtt mind a kettő. Ennyit jelent: élni másokért, a mások boldogságában keresni a magáét a lemondások útján.” (Mindszenty bíboros)

 

Éltető elismerések:

+! Kedves Dr. Bakó Mária Hajnalka!

Szívből gratulálok a "Kamilliánus Család üzenete" 150. számához. A jó ISTEN tudja, hogy mennyi energiát fektettek bele, de mindez ISTEN és a felebarát szeretetéért volt, főleg a betegekért, akikért Lelliszi Szent Kamill annyit fáradozott.

ISTEN áldja továbbra is életét, munkáját elsősorban a betegek javára, de szentmisénk szövege szerint „mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára”.

Tisztelettel és sok szeretettel megáldom Hajnalkát és védenceit, +Gyuri atya = +Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó.

……

+, Köszönöm Mária (Hajnalka)

a mindig pontos Üzeneteidet és ELISMERÉSEM a 150-ik számhoz. Nem könnyű fenntartani az elkötelezettséget és hűséges maradni a felvállalt munkához. Sok érdemed van ebben az elkötelezettségben.

Isten áldjon meg ezen túl is, mint ahogy mostanáig is tette, téged, családtagjaidat, betegeidet és olvasóidat egyaránt,

Szeretettel, P. Jesús María Ruiz, Kamilliánus Általános Helynök (Róma)

 

Híreink :

 

* A „Család éve” alkalmából kitettem a kórházakba VI. Pál pápa enciklikáját, a Humanae Vitae-t. Betegeink örömmel olvassák Egyházunk bátorító üzenetét a tisztességes családi élet megteremtéséhez,

* Emilkénk édesanyja írja: „Nagy örömmel és hálával Istennek s a Szűzanyának, tudatom, hogy az Europa Cupa Final nevű versenyen Münchenben, március elején, Emilke a harmadik helyezést érte el, de külön díjazták a futamokat, így 1500-on egy ezüst, az 1000 m bronzérmet szerzett, az összesítőben tehát bronzérmes. Isten fizesse imáitokat! Március 25-27 Csehországban verseny, április elején, pedig nemzetközi bajnokság lesz itthon”. Isten éltesse Emilkét születésnapján, aki beleszületett Kamilliánus Családunkba és azóta is sok örömet szerzett mindnyájunknak. Isten éltesse szüleit és nővérét is, és áldja meg „kisebb” családjukat Kamilliánus „nagy” Családunkban!

* Öt éves az erdélyi Mária Rádió . Magyarországról helyi hívás díjával hívható a nagyváradi stúdió a: 06-1-40 88 412, Felvidékről/Szlovákiából pedig a 0233-00 26 36 vezetékes számon.

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / email: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2011 áprilisi ÜZENET

2011 februári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda