A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XV. évf. 150. szám, 2011 február

Az elszakadás ára és gyümölcsei (26. Helyzetkép)

Folytatás a készülő Angelo Brusco, Átkelni a gázlón…,c. könyve magyar fordításából

Az elszakadások már az életben megkóstoltatják a halál ízét. Még sincs élet elszakadások nélkül: az anyai testtől való elszakadás a születéskor, egészen a saját testünktől való végleges elszakadásig, ami a halállal teljesedik be, átmenve a szülőktől való elszakadáson, és ez utóbbiaknak a gyerekeiktől való elszakadásáig, normális növekedés folyamata által, ami az önállóságban és függetlenségben végződik; a házastárstól való elszakadás egyre gyakoribb az olyan társadalomban, ami a mozgást részesíti előnyben a kapcsolatok stabilitása helyett, őszinteség a tulajdon érzelmeinkkel szemben, a felelősségérzés köteléke; elszakadás azoktól, akik megelőznek a halálban; anélkül, hogy elfelejtenénk az egészségtől és a saját erőnktől való elszakadást, nemkülönben az önmagunkról alkotott hathatós képtől, folytatódva az elértéktelenítő betegségek, vagy az öregedés normális folyamatáig. Mindannyiunk létezését az elszakadások megszakíthatatlan egymásutánisága taglalja: akart vagy kiszabott, fiziológiás vagy baleseti, tragikus vagy üdvösséges.

Megtanulni elszakadni: mindenki legfőbb feladata, ahhoz, hogy az elszakadás az új dolgokra való nyitás, netán az „emberfeletti” dimenzióba, ha nem egyenesen az „Isten országába” való belépés feltétele is legyen. Vagy pedig egyszerűen amiért apránként megtanultuk összgyűjteni az Én oly nagyon túlértékelt dimenzióit, hogy képesek vagyunk elviselni az esendőséget. (S. Spinsanti)

 

Nyitva tartani a bejáratot (27. Helyzetkép)

 

II. János Pál pápa, az Evangelium Vitae enciklikájában, megértéssel teli kifejezésekkel szól azokhoz a nőkhöz, akik abortuszon estek át. Szembesíti őket a tárgyilagosan téves tettel, amit elkövettek, meghívja őket új szemmel nézni az életre.

„Az Egyház tudja, hogy mi minden befolyásolhatta döntéseteket, és biztos abban, hogy sokszor fájdalmas, esetleg drámai volt a döntés. A lelketeken esett seb valószínűleg még mindig nem hegedt be. Valóban, ami történt, mélységesen igazságtalan dolog volt és marad. De ne bátortalanodjatok el, és ne hagyjatok föl a reménnyel! Sokkal inkább próbáljátok megérteni a maga igazságában azt, ami történt. Ha még nem tettétek volna meg, alázattal és bizalommal nyíljatok meg a bűnbánatra: az irgalmasság Atyja vár titeket, hogy megbocsásson és megbékítsen a bűnbánat szentségében. Akkor majd megértitek, hogy semmi sincs elveszve, s még a gyermeketektől is bocsánatot kérhettek, aki most az Úrban él. Barátok és szakemberek segítségével fájdalmas tapasztalatotok tanúságával ti magatok lehettek mindenki élethez való jogának leghatásosabb védői. Az élet melletti kiállásotokkal, amit esetleg egy új élet születése koronáz meg, s a közeletekben lévő rászorulók elfogadásával és gondozásával az emberi élet új szemléletének művészei lehettek.” ( Evangelium Vitae, n. 99)


Betegek XIX. Világnapja – 2O11 február 11

Mottó: „Az ő sebei által gyógyultatok meg” (1Pt 2, 24)

 

Ima

 

Atyám, aki szereted az életet,

Egészségben és betegségben

Hozzád könyörgünk.

Nem akarod hogy baj érjen minket,

És magunkra sem hagysz a fájdalomban.

 

Fid, Jézus Krisztus Húsvétja

Megmentett minket örökre a haláltól.

Valóban az ő sebei gyógyítottak meg!

 

Feltámadott Lélek,

Vigasztalj meg és tégy testvérré a szenvedésben.

Add, hogy azok kezei, akik ápolnak

Mindig telve legyenek Mária,

az irgalmasság Anyjának szeretetével

és gyöngédségével.

Ámen!

(Azon a képen, amely az idei Betegek Világnapja témáját szemlélteti a feltámadt és mennybe felemelkedő Krisztus látható, kezein és lábain a sebhelyekkel, kézen fogva húzza magával Pétert. A kép a Velence-i, Szent Márk dómban a mennybemenetel kupola nyugati oldalán található, a XII. századból)

 

Isten kegyelméből idén immár negyedik alkalommal sikerült megszervezni a csíksomlyói kegytemplomban a Betegek Világnapját, azaz az idősek és betegek zarándoklatát. Idei téma: „Az ő sebei által gyógyultatok meg” (1 Pét 2, 24) volt. Színültig telt a templom, talán be sem fért mindenki. Mi, a kórházlelkészi asszisztensek már reggel munkába álltunk, fogadtuk az érkező zarándokokat énekkel, imával, lelki táplálékokkal. A szentmisét Kállay Emil piarista atya (82 éves) mutatta be, a szentbeszédet, a bátorítást is ő mondta. Ferencz Ervin atya koncelebrált, aki 70 éve öltötte magára a ferences ruhát. Ez a két példakép megjelenésében is hitelesen tanúskodott a krisztusi életútról a kihívássokkal, szenvedéssel és a hosszú élettel együtt járó bölcsességről. A szentmisét idén is közvetítette a Mária Rádió, így a kórházi, vagy ágyhozkötött betegek is részesülhettek az ünnepben.

 

Híreink :

* Üzenetünk a 150-ik számhoz érkezett. Istennek legyen hála érte!

* Február 9: Isten kegyelméből immár két év telt el a szenvedők, betegek szolgálatában az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, elértünk 90 interaktív adásig a „Jöjjetek hozzám” című műsorral.

* Február 13-án Lourdesben, ahol a Szűzanya megjelent Bernadettnek, Marie-Christine Brocherieux, francia világi kamilliánus szervező előadást tartott „Részvét és egység a betegekkel” témakörben. Előadásához az elmúlt év karácsonyán a kórházban készült angyaljárás felvételeinket használta,

* Február 13 – Apostolok Királynéja: Isten éltesse egyházmegyénk főpásztorát, Dr. Jakubinyi György érsek urat 65. születésnapja alkalmából. Betegeink imája és szeretete kísérje apostoli útján!

* Emilkénk most versenyen van, imádkozzuk érte, hogy életében Isten akarata teljesedjen be!

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / email: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2011 márciusi ÜZENET

2011 januári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda