A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IX. évf. 88. szám, 2005 – november-december

 

 

 


 

Kamilliánusok és betegek számára 2005-ben kiadott második Imakönyvünk

http://www.status.com.ro/index1.htm

Róma 2005 november 12-19

 

Idén, november 12-19 között Rómában három tudományos tanácskozásra került sor. Az első kettőt a Kamilliánus Rend szervezte, a harmadikat a Vatikán. Röviden bemutatom a témákat:

1 ) November 12-én a Szentlélek Kórház Múzeum-termében gyűltek össze az olaszországi kórházlelkészek és önkéntesek. Olaszország hétmillió önkéntest foglalkoztat, ebből négy millióan a betegápolásban tevékenykednek. Mindkét tábor bemutatta szolgálatának szépségeit és árnyoldalait egyaránt.

2 ) A második értekezlet, november 14-16 között a kamilliánus kórházlelkészek szakmai tanácskozása volt, nemzetközi szinten, 71 résztvevő, 27 nemzet képviseletével.

Témája: Kórházlelkészség a mai világban, kihívások és lehetőségek.

Ezen adtam elő a Betegek Kamilliánus Családjának teológiai-gyakorlati szempontjait, bemutattam az elmúlt öt év csíkszeredai kórházszolgálati tapasztalatát, valamint a betegek és kamilliánusok számára szerkesztett két Imakönyvet.

3 ) A harmadik találkozó a Vatikán által, betegápolók számára évenként megszervezett szakmai tanácskozása volt, november 17-19 között, idén a húszadik alkalommal. Témája: Az emberi nem örökléstana, teológiai, bölcseleti és örökléstani szempontból, nemzetközi előadókkal.

 

Dávidka

A Karácsony előtti koldulás forgatagában érdekes történet született, ami maga is egy karácsonyi ajándék lett.

Dávidka, hatéves kisfiú, aki ragaszkodik a játékaihoz. Nem szívesen mond le egyről sem. Anyukája megtudta, hogy gyűjtést rendezünk a kórházi gyerekek számára, ismerve a gyermekszoba bőségét, zseniális megoldáshoz folyamodott.

December 5-én este jött a Mikulás. Dávidkának az ajándékok között egy levelet is hozott: kérés volt benne, hogy válogasson ki valamit azokból a játékaiból, amelyekről szívesen lemond a kórházi gyerekek javára. És csodák csodája, Dávidka megtette, valóban bőkezűen.

Mindkettőjük nagylelkűségét szívből köszönjük, elhagyott és beteg gyermekeink nevében is.

 

Híreink:

* Megjelent a Status Kiadó századik könyve, az Organo Missale. P. Kájoni János ferences szerzetes 1667-ben összegyűjtötte és Ammerbach-féle orgonatabulatúra írással lejegyezte korának teljes miseanyagát. A kéziratot Richter Pál, a budapesti Zeneakadémia tanára írta át mai kottára és készített hozzá tartalmas bevezetőt.

* Idén, immár hatodik alkalommal sikerült megszervezni az „Idősek napját” Kászonaltízben. A találkozóra december 11-én, vasárnap 13 órától kerül sor, mint mindig, az Általános iskolában.

* Kórházi betegeinket december 23-án keressük fel ajándékainkkal. Hálás köszönetemet fejezem ki a csíkszeredai Hargita Nőegyletnek, a rosenheimi katolikus Nőszövetségnek, Molnár Birgit és Sándornak, Csibi Mártának és Melindának az Astral Kabel-TV-társaság munkatársainak és nagylelkű gyerekeiknek, akik lehetővé tették az ajándékozást.

*Jótevőinkért a hálaadó szentmisét (1989-óta) idén is a csíksomlyói kegytemplomban mutatják be Karácsony napján, dec. 25-én este 6 órától.

* December 28-án, pénteken Szent Család ünnepe, Kamilliánus Családjaink napja, Üzenetünk nyolcadik születésnapja (1997).

 

Mindenkinek áldott Szentkarácsonyt kívánunk


<< 2006 januári ÜZENET
 

A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda