A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXIII. évfolyam, 251 szám - 2020 január – Boldog Özséb, a magyar géniusz 750, a Magyar Hiszekegy 100. éve
52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten

A budapesti Sziklatemplom Pantokrátora

A budapesti Sziklatemplom barlangrendszere egy sajátos „kápolnát” rejt magában, amelynek eredete a régmúlt időkre tekint vissza, az első keresztény remetére. Hosszú életéről, mintegy száz évet töltött remeteségben Istennek szentelt életformában, gazdag forrásanyag, legenda maradt fenn.
Ki volt az első keresztény remete, mikor született, hol élt, ki volt az első életrajz írója és melyik a hozzákötődő legismertebb legenda?

Válasz: Remete Szent Pál, az egyiptomi Thébában született 227/28, majd a thébai sivatagban élt +341. Szent Jeromos (Stridon, 347 körül +Betlehem, 419/420 szeptember 30). A legismertebb legenda Remete Szent Antal látogatása.
Remete Szent Pál tisztelete ereklyéivel együtt az évszázadok során eljutott Magyarországra.
Ki volt az első magyar király, aki keresztes hadjáratáról ereklyegyűjteménnyel tért vissza, valamint ki volt az a király, aki Remete Szent Pált kihirdette Magyarország társvédőszentjévé, és mikor?

Válasz: II. András király volt az, aki Szentek ereklyéit gyűjtötte össze keresztes hadjárata során 1218-ban,  Nagy Lajos király hirdette ki Remete Szent Pált Magyarország társvédőszentjévé 1381. november 14-én.
Magyarországon az ereklyegyűjtés időszakára tehető Boldog Özséb ifjúkora, később a tatárjárás kezdete. Idén az egyetlen magyar férfi szerzetesrend alapítójának, Boldog Özséb égi születésnapjának 750-ik évfordulóját ünnepeljük.

Mikor élt Boldog Özséb, hol, és mi az általa alapított szerzetesrend neve?

Válasz: Esztergom 1200 körül – Szentkereszt 1270 január 20. Pálos Rend.
Majd teltek a viharos évszázadok, a magyar Pálos Rend a kipusztulás szélére sodródott, kolostora is csak kettő maradt fenn, az is Lengyelországban, a budapesti sziklatemplomot a XX. században befalazták. Majd az élet hajszálgyökere elindult a föld alól is, mert a megtartó erő, a példakép élni akar. 1995-től egy magyar kutatócsoport ásatásokat végzett Egyiptomban, Thébában, a Thot hegyen.

Ki volt a kutatócsoport vezetője?

Válasz: Vörös Győző egyiptológus. Itt feltárták a Montuhotep Szanhkaré fáraó (Kr. e. 2010-1998) által épített templomot. 1997-ben fedezték fel azt a 120 m-es királysírt, amelynek bejárata a Thot-hegy északi oldalán, egy függőleges sziklafalon, 17 méter magasan helyezkedik el. Az öt nagy terem mellett, egy másodlagosan bemetszett szentélyre bukkantak, a Pantokrátor Krisztus freskójával.

Milyen szó a Pantokrátor és mit jelent?
Válasz: Görög szó, jelentése: „a mindenség ura”, „a mindenek fölött uralkodó Isten neve”.
Ezt a képet, azaz ennek a szentélynek a méret-azonos fotómásolatát építették be a budapesti Sziklatemplom főoltára bal oldalán található folyosó végében lévő tabernákulum kápolnába.  Felbecsülhetetlen értékünk. Legszentebb magyar közkincsünkön található még Pantokrátor ábrázolás, két minőségben.

Mi a neve ennek a legszentebb magyar közkincsnek és milyen két minőségben jelenik meg rajta a Pantokrátor ábrázolása?
Válasz: A Magyar Szent Korona. Egyik minősége a teremtői, a korona tetején a keresztpántok találkozásánál, a másik minősége lent az abroncson, legelöl, Fiúi minőségben.
Mindhárom remete-fejedelem ünnepe januárban van, kinek hányadikán?
Válasz: Remete Szent Pál: január 15, Remete Szent Antal: 17, Esztergomi Boldog Özséb: január 20.

Kik is azok a „karácsonyi angyalok”?

Isten kegyelméből idén immár húszadik alkalommal látogattuk meg Karácsony előtti napon a kórházi betegeket, gyerekekkel. Ez a csapatszellem mindenkit felemel, kicsit, nagyot egyaránt. Örömre hív, ami a Szeretet ünnepén csúcsosodik ki. Hosszú, figyelmes munka előzi meg, mert be kell gyűjteni a hozzávalókat, a babaholmit, esetleg nagyobb ruhácskákat, édességeket, déligyümölcsöt, amit ki is kell festeni egy-egy mosolygós arccal, hogy a kórházban rekedt csemete és anyukája érezze a család hangulatát, együvé tartozását ott, ahol éppen az ünnep meglepte és nem érnek haza idejében. Ünneplésünkben természetesen mindenki részt vesz, aki „angyaljárásunkkor” a kórházban van, akár szolgálatban, akár látogatóban az osztályon.

Husz év alatt sok minden kialakult, ami időtálló volt, abból hagyomány lett, de mindig került valami újítás is bele, amitől más lett, mint addig volt, ami új erőt adott a jövőt remélni. Idén is népes csapattal indultunk neki az „angyaljárásank”, tizenöten. A legfiatalabb „munkatársunk" csak most januárban tölti a három évet, de ő már három évvel ezelőtt is velünk volt az édesanyja szíve alatt, mint a Brugger család ötödik gyermeke, most is édesanyjukkal mind az öten. Énekkel is készültek. Két új fiú csatlakozott hozzánk Csíkcsomortánból, Gergely Magor, aki másodikos és elbűvölte hallgatóit mese-olvasásával. Ministráns társa Sántha Szilárd Szilveszter, harmadikos is kedvet kapott a felolvasáshoz, akit szintén örömmel hallgattunk. Mindenkinek öröme telt bennük.

A legnagyobb meglepetést az immár cseperedő „lányaink” szerezték. Nemcsak verset tanultak, hanem önálló programot állítottak össze, amit szakszerűen adtak elő, mindenki csodálkozására. Programjukban felváltva szerepelt a versmondás és az éneklés, innen vált maradandóvá a „karácsonyi Angyalok” megnevezés, mert akkora lelkesedéssel énekelték, hogy mindenkit lenyűgöztek vele. Ezen kívül saját maguk készítette csomagokat is adtak át a szülészet és gyerek osztály kismamáinak, személyesen. Meghatódva néztem őket, hálásan, mert felülmúlták önmagukat kedvességükkel. Ekkora öröm nem érhet nevelőt másképpen, csak amikor a tanítvány felülmúlja őt… Ez most beteljesedett.

Az ünnepek után viszont „megérdemli a munkás az ő bérét” alapon elindultunk (ahányan az autóba befértek) Betlehemeket látogatni a város templomaiba: kegytemplom, Szent Ágoston, Millennium, Szent Kereszt, majd a gyermek parkban kihancúrozták magukat, és végül a Nagymama cukrászdában lakmároztunk kedvünkre.

Magyar Hiszekegy: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. (Sziklay Szeréna: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Hiszekegy)

Híreink:
* Szenteste közölte a hírt a plébánosunk, hogy dr. Jakubinyi György Miklós érsekünk nyugdíjba vonul: https://hu.wikipedia.org/wiki/Jakubinyi_Gy%C3%B6rgy, utódjául Ferenc pápa Msgr. dr. Kovács Gergelyt, Vatikán, a Kultúra Pápai Tanácsa munkatársát, székely honfitársunkat nevezte ki:
http://www.cultura.va/content/cultura/it.html  +   https://ersekseg.ro/hu/papiadatlap/394     
+             https://katolikus.ma/ezt-kell-tudni-az-uj-gyulafehervari-ersekrol/?fbclid=IwAR3F4VSJ7Ql3NPrYThc9MpTPniZXWzv8XEHxRGgu3gF5CD72QUGbe045sB0
* Január 6: Vízkereszt, a házszentelés kegyelmi hagyománya tette ünneppé idén is ezt a napot számunkra.
* Január 7: Madéfalvi veszedelem, székelygyilkosság: https://www.facebook.com/mariahajnalka.bako 
+         https://www.facebook.com/278092442249853/videos/3397954963579873/?v=3397954963579873  
+          https://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A9falvi_v%C3%A9rengz%C3%A9s
* Január 13 hétfő: VKCs találkozó Nagymamánál (Fazakas Ida néninél) 15,30-tól.
* Január 22: a Magyar kultúra napja, a Magyar Himnusz születése: https://www.youtube.com/watch?v=-2uXtL09Hb8   +     https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_himnusza 


<< 2020 februári ÜZENET

2019 decemberi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda