A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

IX. évf. 80. szám, 2005 – március

A Kórházi Betegek Kamilliánus Családja

A négy Evangélium arról tudósít, hogy Jézus Krisztus munkásságának kb. egy ötöde gyógyítás és a gyógyulással kapcsolatos tanácsadás. „A négy Evangélium 3779 verséből 727 kimondottan fizikai és pszichikai betegségek gyógyításáról szól, valamint halott feltámasztásról. 165 vers taglalja az örök életet általánosságban, és 31 fő vonatkozás a csodás gyógyításokról szól” (Morton Kesley, Healing and Christianity: A Classic Study, Minneapolis: Augsburg 1995, p. 54). Nem lehet puszta véletlen, hogy ekkora figyelmet szentelt a beteg, és szenvedő embernek.

Azt mondta: „Azért jöttem, hogy megkeressem és üdvözítsem azt, ami elvesztett” (Mt 18, 11).

Az Úr meggyógyította a rászorulók testét, lelkét és mentalitását. Felhívja a figyelmet, hogy egy sem veszhet el övéi közül, mert ha előfordulna, akkor az az „ember, akinek száz juha van, otthagyja a kilencvenkilencet” és elmegy, hogy megkeresse az „eltévedtet ” (Mt 18, 12).          
Övéit „kicsiknek” nevezi, mert a mennyei Atya akarja, hogy ne vesszenek el (Mt 18, 14).

Meghívja őket már első tanítóútjára. Előbb meggyógyítja, majd istenemberi méltóságával ruházza fel: „Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között. Eljutott a híre egész Szíriába, és odavitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, akiket különféle betegségek és kínok gyötörtek, az ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és a bénákat, ő pedig meggyógyította őket” (Mt 4, 23-25). Ezután beavatja Országa titkaiba. Boldognak nevezi a lélekben szegényeket, azokat, akik sírnak, a szelídeket, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, az irgalmasokat, szívükben tisztákat, a békeszerzőket, akiket üldöznek az igazságért. A mennyek országát ígéri cserébe, és azt is felfedi előttük, hogy miatta üldözést szenvednek (Mt 5, 3-11).

Az egyik legszebb evangéliumi üzenet, amikor hálát ad értük a mennyei Atyának: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyek előtt…” Feltárja magát, mint aki ismeri az Atyát, és akit az Atya ismer, és akinek mindent átadott az Atya, hogy annak nyilatkoztassa ki, akinek akarja. Ezért Jézus „kicsinyei”, az ő hálájának alanyai (Vö. Lk 10, 21-22).

Példabeszédeiben tanítja őket, hogy megismerjék az élet valódi értelmét, megtanítja az igazi imádságra, és felkészíti küldetésükre. Az irgalmasság gyakorlása által adja a legszebb eligazítást a szeretetszolgálatban megnyilvánuló krisztusi élet megélésére. Szent Lukács, aki orvos volt, az „irgalmasság evangéliumában” (Vö. Dives in Misericordia,3), az „irgalmas szamaritánusról” szóló példabeszédében hűségesen tolmácsolja azt az átjárhatóságot, amelyet az Úr Jézus épített önmaga és övéi között. Mert az Úr itt magáról beszél: Ő az üdvöt hozó szamaritánus, és ő a félholtra vert ember, akihez le kell hajolni, és ápolni Vö. (Lk 10, 25-37).

Főpapi imájában összegzi saját küldetésének lényegét, és kimondja a legnagyobbat: „értük szentelem magam, hogy ők is meg legyenek szentelve az igazságban” (Jn 17, 19).

Szent Kamill, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentje végigjárta ezt az utat, úgy is, mint szenvedő, és úgy is, mint ápoló. Megmutatta, hogy az Evangélium útja járható, és csak az a járható út. A betegekben és szenvedőkben magát az Üdvözítőt szolgálta és szerette. Tettével életre váltotta Jézus Krisztus életét a kereszténység nagy Családja számára.

Ebbe a nagy Családba simulnak bele a kórházi Betegek, mint evangéliumi alanyok, nap, mint nap járhatják azt az utat, melyet Szent Kamill számukra taposott ki az Úr Jézus nyomában.           

A mindennapos kórházpasztoráció ebbe a méltóságba hívja meg a betegeket, hogy betegségük ideje ne váljon a büntetésnek vélt közfelfogás prédájává, hanem egyesülve az Úr Jézus keresztáldozatával, a megváltás gyümölcsét teremje minden ember javára.

Keresztúton

Hét hónappal ezelőtt született meg Dávid Zsolt, ahogy édesanyja mondta, Zsoltika, súlyos fejlődési rendellenességgel. Mindjárt az elején a keresztség szentségének felvételére kellett gondolni, mert születése után rövid időn belül szívműtéten kellett átesnie. Születése pillanatától megkezdődött Zsoltika keresztútja. Édesanyja, Irénke, bámulatba ejtő odaadással gondozta kisfiát. Imádkozott. Ez éltette benne a reményt a mindennapok harcához, a jövőhöz, a felgyógyuláshoz. A személyre szabott keresztút megtestesült kettőjük lelkében, de nem volt részvétlen senki, aki csak látta ezt az emberi mérce szerint elméretezett hosszas agóniát Hat hónapot töltöttek kórházban a hétből. Akkor hazakívánkoztak, saját otthonukba. Halála előtti nap itt terveztük a jövőt, arról álmodoztunk, hogy milyen gyorsan fog szaladni. Boldog voltam, mert már nem félt tőlem. A kórházban sokszor láttam félni az emberektől, a sok fájdalmas kezelés kimerítette. Most megbékélt, elfogadott. Betegeimmel érte imádkoztunk délután, a remény hangján adtunk hálát érte Istennek.

Másnapra állapota rosszra fordult, majd magas láza lett. Betegeimmel érte végeztük a keresztutat és az első pénteki áhítatot. Éreztem, megnyílik az ég, imánk, újból a Mindenható Istenhez száll. Valóban, a keresztút vége felé járhattunk, amikor Zsoltikát magához ölelte a Mindenható Szeretet. Szenvedése, véget ért. Hét hónap alatt egy egész élet szenvedését élte meg.

Üzenetünk, az Interneten – otthon a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapján: www.hhrf.org/gyrke - kiadványaink/lelkiségi lap. Hálás szívvel köszönöm meg a Jó Istennek, hogy Üzenetünk otthonra lelt a gyulafehérvári Érsekség honlapján, és Mihálcz Márta sajtóreferensnek az odaadó, szeretetteljes munkáját. Isten fizesse meg! (a munkálatok még folyamatban)

 Hírek:

* Hálás szívvel köszönöm Tamás József püspök úrnak, hogy Betegek Világnapjára megajándékozott egy szép Rosa Mystica szoborral,

* a Betegek és szenvedők nevében szeretnék köszönetet mondani Csúcs Mária és Péternek, a „Csíki Harangszó” TV-műsora szerkesztőinek, azért az önzetlen áldozatért, amivel ügyünket szolgálják. A Betegek Világnapja alkalmából idén is eljuttatták az örömhírt a nézőkhöz: a Tamás József püspök úr által bemutatott szentmisét a kórházban, valamint a Szent Kamillról szóló dokumentumfilmet, dr. Pietro Magliozzi kamilliánus pap és orvos tanúságtételét,

* köszönjük a francia Kamilliánus Családnak, hogy nemzetközi oldalukon rólunk is szólnak.

* Csíkszenttamáson tartottunk idén is elmélkedést a Nagyböjtről, Kiss Veronikánál, 18-an,

* K. Családunk felkereste otthonában, Csíkszentsimonban, idős, beteg testvérünket, Pici nénit,

* március 25: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, Kamilliánus Családunk alapításának tizenegyedik évfordulója, kamilliánus találkozó a Megyei Nagykórházban a betegekkel.

 

Mindenkinek áldott Húsvétot kívánunk, a Feltámadott fénye ragyogja be ünnepeiket!

 


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 266 316-830 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra. ro,  www.hhrf.org/gyrke - kiadványaink/lelkiségi lapA csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda