A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXV. évfolyam, 262 lapszám – 2021 január - 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten

Alexandriai Szent Fruzsina

Szentként tisztelt ókori egyiptomi remetenő.
Előkelő származású, szüleinek sokáig nem született gyermeke. Édesanyja fogadalmat tett, ha gyermekkel áldja meg őt Isten, úgy isteni szolgálatra fogja adni az érkezőt.
            Mikor született Fruzsina?
Válasz: 414 körül.

A kezdeti fogadalomtételből édesanyja alkudott, a felcseperedő Fruzsinát a világi élet felé terelték. Ő viszont mindig is vágyódott a magány és aszkéta sivatagi életre. Amikor édesapja férjez akarta adni, titokban megszökött a szülői háztól, férfi ruhát öltve felkereste a remetéket.
            Milyen álnevet vett fel a remete élethez?
Válasz: A Smaragd álnevet.

A remeték főnökétől szegényes, rideg cellát kapott és egy bölcs, jóságos lelki vezetőt, akivel örömmel vetette bele magát az aszkéta életbe. Szülei időközben mindent átkutattak a keresésében, de nem bukkantak nyomára, noha még magával Fruzsinával is beszéltek, de aki felismerhetetlen volt a gondozatlan férfi ruhában és a sok aszkézistől kialakult kemény arcvonásai miatt.
            Hány évet élt Fruzsina a remeték között?
Válasz: 38 éven át.

56 éves korára szervezete már teljesen elhasználódott a megpróbáltatásokban. Halálának közeledtét érezve elhívatta idős édesanyját és feltárta neki valódi személyazonosságát. Édesanyja, aki titokban mindig is remélte leánya életben levését, boldogan ismerte fel, hogy amit ő megfogadott, de később nem tartott be, azt a leánya maradéktalanul beteljesítette.
            Hogyan nevezik Fruzsinát görögösen?
Válasz: Eufrozina.

A rendkívüli találkozás után anya és szentéletű leánya között, Fruzsina elköltözött az örök életbe, édesanyja pedig a még hátralévő napjait, a leánya cellájában, örömteli bűnbánatban töltötte. Örömteli, mert megtalálta lányát, akit éveken át keresett és aki beteljesítette az édesanyai fogadalmat, teljesen Istennek szentelt életével, és bűnbánatban, mert talán ő se gondolta volna, hogy éppen ekkora ajándékot fog visszakapni leányában.
            Mikor van az ünnepe?
Válasz: Január 1.

 

Üzenetünk a XXV. évfolyamba lépett. Köszönjük, aki lépést tart velünk!

Bemutatkozik a venezuelai Világi Kamilliánus Család

            Szeretettel köszöntjük az újonnan alakuló venezuelai Világi Kamilliánus Családot.
Kedves meglepetéssel szolgált a venezuelai induló Kamilliánus Család elnöke és lelki vezetője, két nagyszerű ember. A dolog érdekessége, hogy Venezuelában nincsenek kamilliánusok. A kezdeményezés saját elhatározásból született egy fiatal családapa által és szintén egy fiatal lelkipásztor részéről. A családapa keresett valamilyen lehetőséget az interneten és rátalált a Kamilliánus Családra. Felkereste a spanyol Kamilliánus Családot, akik továbbították kérésüket a Központi Bizottságunk felé.
Megtörténtek az első lépések a Központi Bizottság részéről, és a hivatalos elismerés.
Az elindulást a kolumbiai VKCs elnöknője segítségével tették meg, aki, a már ismert (2019-es találkozó) lelkesedéssel karolta fel az újonnan érkező lelkesedőket. Hálás köszönet a hiteles elindításért.
Egyelőre a VKCs Képzési Kézikönyvét tanulmányozzák, amely eligazítást ad a kamilliánus lelkiség megismerésére, személyes és közösségi megélésére, valamint az ezzel a lelkülettel végzett szeretetszolgálatra a mai társadalom számukra elérhető területén. Lelkes önképzésükkel és szeretetszolgálatukkal az egész Kamilliánus Család, valamint „mindnyájunk és az egész Anyaszentegyház javára” dolgoznak.
            A Jó Isten áldja meg minden jó szándékukat és áradjon ki Rájuk Szent Kamill „ezer áldása” is!

Karcolás…

Ha valamikor sajnáltam, hogy ilyen hosszú nevem van, az akkor éppen az úgynevezett „karcolás” nevű vakcina második műveletekor derült ki.
 A fekete himlő elleni oltásról van szó, melyet szó szerint „belekarcoltak” a gyerekek bal felső karjába. A keletkezett seb után meg kellett maradjon a „karcolás” helye egy életre. Ha valakinél nem maradt meg, azzal megismételték a műveletet. Ebbe a nem éppen szerencsésnek mondható helyzetbe estem bele kezdő kisiskolás koromban.
Maga a „körorvos” dr. Balló Béla jött el a csomortáni iskolához leellenőrizni az oltások helyét. Nálam szépen be volt gyógyulva, hegesedés nélkül. Amikor ezt meglátta, kimondta a számomra elkeserítő ítéletet: újból el kell végezni a „karcolást”. Mivel addigi életemben többet voltam kórházban, mint otthon, teljesen levert a hír. Éreztem, olyan csapdába kerültem, ahonnan nincs menekvés.
Csak akkor szorult belém a lélegzet, amikor a doktor úr közölte velem, hogy most bele fogja „karcolni” a karomba a nevemet, nagy betűkkel. Néztem az orvost, képes lesz ilyesmire? Képes volt. Orv-ul nekifogott a műveletnek. Vette a szikét és azt mondta, hogy jó nagy betűkkel „karcol”, hogy megmaradjon.
Csalódtam benne. Az élet úgy hozta, hogy iskolás  éveim végéig kapcsolatban kellett maradnom vele gyenge egészségem miatt. Ahányszor ránéztem, mindig eszembe jutott ez a tette és soha nem tudtam megérteni a miértjét. Természetesen érzéstelenítő nélkül végezte el, hiszen ő „csak karcolt”...
A műveletnek nagy sebe lett, ami elgennyesedett. Kezeltük, ahogy tudtuk, hiszen abban az időben nem sok esélyünk volt emberibb méltóságra.
Egy alkalommal eljött az iskolába, megnézni a sebemet. Leszedte a kötést és én a fájdalomtól elvesztettem az eszméletemet. A heg azóta is ott tátong a bal karomon 3x2,5 cm nagyságban.

Betánia: a Jóság Hajléka

Idén harminc éve lesz, hogy elkezdődtek a lelkigyakorlatok Betániában: a Jóság Hajlékában.
Isten kegyelméből 47 alkalommal sikerült megszervezni és levezetni ezeket.
A harminc éves évfordulóra emlékkönyvet készítek, amit szeretnék kiadni 2021-ben. A szöveg már készen van hozzá, a fényképek fele is ki van választva, még hátra van a javítás.
Immár két generáció nőtt fel azóta, ami megható eredmény.
Kérem a mindenkori résztvevőket, tartsák szem előtt ezt a hírt, hogy maradjunk egységben az emlékkönyv által is. Még jelentkezem a munkálatok alakulásával kapcsolatban, amint lehet.

Maradjunk egységben a déli harangszókor!Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2021 februári ÜZENET

2020 decemberi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda