A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXIII. évfolyam, 258 szám - 2020 szeptember – Boldog Özséb, a magyar géniusz 750, a Magyar Hiszekegy 100. éve

Szent Kozma és Damján

Közismert ókeresztény vértanú szentjeink. Orvosok voltak, akik a Diocletianus római császár keresztényüldözésének estek áldozatul (303).
Hol tevékenykedtek?
Válasz: Kis Ázsiában, Kilikiában.

Munkásságukra a magyar táltosok magatartása volt jellemző, akik szolgálatukért nem fogadtak el pénzt.
Milyen erővel gyógyítottak elsősorban?
Válasz: Az imádság erejével.

Testvérpárként, sőt ikerként emlegetik és ábrázolják őket, kezeikben orvosi eszközökkel,
Melyik az a legmegbecsültebb nemzeti ereklyénk, amely ábrázolja őket, szentesítve a magyarok nemzeti küldetését, a gyógyítást?
Válasz: A Magyar Szentkorona.

Számos templomot emeltek a tiszteletükre Európa szerte.
Magyar nyelvterületen melyek a legismertebbek?
Válasz: Magyarország: Vát, Zalaszántó, Bogyoszló, Erdély: Marosvásárhely, Vidra, Felvidék: Cigelka, Szekcsőalja.

Elsősorban az orvosok, sebészek és minden betegségben szenvedők védőszentjei, de a borbélyoké és a cukrászoké is. Magyar nyelvterületen tréfásan a szakácsnők védőszentje Szent Kozma.
Mikor van az emléknapjuk?
Válasz: Szeptember 26.

Virtuális formában a 10. oldalon: https://issuu.com/krisztusvilaga/docs/krisztus_vilaga-9_2020
                                                                                                                                                                
A Magyar Szentkorona a felségjelvényekkel
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Crown%2C_Sword_and_Globus_Cruciger_of_Hungary2.jpg/320px-Crown%2C_Sword_and_Globus_Cruciger_of_Hungary2.jpg

Orvosok a tisztánlátásért
2020. augusztus 21-én (augusztus 20 a Szent Istváni államalapítás ünnepe 1083 óta) három magyar doktor, két orvos és egy gyógyszerész indítványozta és megszervezte Budapesten a Magyarok Házában az „Orvosok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért” témakörű nemzetközi konferenciát a jelen járványügyi helyzetre való tekintettel. Jelen volt a Lélek, a Test és a Szellem, holisztikus egysége.
Orvosok a tisztánlátásért elérhetősége:
https://orvosokatisztanlatasert.hu/  +  https://orvosokatisztanlatasert.hu/category/konferencia/  + 
Dr. Weixl Várhegyi László összefoglaló cikke a konferenciáról, nagyvonalakban "Orvosok a tisztánlátásért":
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2735183110052791&id=1635146966723083 

2020 szeptember 11 - COVID 9.11:

Dr. Gödény György Facebook oldalán a teljes összejövetel: https://www.facebook.com/1669342056658448/videos/243638683598333
Dr. Pócs Alfréd - „Ezt a háborút mosolyogva nyerjük meg.”: https://www.youtube.com/watch?v=KpvAGIUHu7Q&feature=share&fbclid=IwAR1RR3dP4fMUsSWw3T5JqePyk4-0rlUwkwb1tz53QdJ10VZ3k4jDFwSF1lw
Dr. Lenkei Gábor: https://www.youtube.com/watch?v=MRkcgpRGEXU
Dr. Tamasi József: https://www.youtube.com/watch?v=TsfJ18sqeV4

Bio-logika
Logosz - görög eredetű szó, jelentése sok féle lehet: ész, szó, nyelv, beszéd, gondolkodás, bizonyítás, bölcsesség, logika. A Szentírási fordításban:”ige”: (latinul verbum) olyan, cselekvést, történést vagy létezést kifejező, ragozható szó, amely alakját személy, szám, időmód és szemlélet (aspektus) szerint változtathatja.
Dr. Ryke Geerd Hamer, immár felnőtt gyermeke elvesztése után (1981) saját „betegsége” kapcsán ismerte fel az öt biológiai természettörvényt. A magzatfejlődés 17. napjára kialakul a három csíralemez, a belső, középső és külső. Ettől kezdve minden sejtünket, szervünket, a megfelelő élettani funkciók szerint ezen csíralemezek irányítják egész életünkön át, törvényszerűen. A csíralemezek kialakulását és funkcióját a harmadik természettörvény írja le: https://szervatlasz.hu/images/szervatlaszdemorig/018.jpg  
A negyedik természettörvény tárgyalja a bennünk élő mikroorganizmusok, gombák, baktériumok és vírusok mibenlétét: https://szervatlasz.hu/images/szervatlaszdemorig/027.jpg

Történelmi atlasz
            Diákkoromban ajándékba kaptam a Bátyámtól egy román nyelvű történelmi atlaszt (akkoriban nem volt még magyar kiadás Romániában). Örömmel forgattam, ismerkedtem a bemutatott anyaggal. Egyszer csak feltűnt nekem a „szkíták” mozgási területe égövünkön, gyakorlatilag az Atlanti Óceántól a Csendes óceánig. Édesapám mesélt a szittyákról, akikkel a Szentírásban is találkozunk, a kutatók szerint kb. 135 törzs, majd forgattam még néhány lapot és ugyanitt ezt látom: szlávok. Hogyhogy? – mondtam és visszaforgattam a „történelem kerekét”. Ilyen hamar hogy lehet megváltoztatni egy ilyen hatalmas népet? Nyílt kérdés maradt bennem hosszú évekre, majd figyelni kezdtem a társadalmak, gazdasági viszonyok stb. megszervezését. El lehet lehetetleníteni az emberiség gazdasági életét? Hát az erkölcsit, a hitbelit, a vallásit?
Manapság szembesülhetünk e tényekkel, kérdés az, hogy mit kezdünk vele? Meg tudunk-e maradni őseink erényeiben? Elég tud-e lenni a három isteni erény, a Hit, a Remény és a Szeretet? – és mindez önmagunkban.

Híreink:
* Szeptember 7-11 között ha szűk körben is, de sikerült megtartani a ministránsok lelkigyakorlatát. Témánk a felolvasás volt, ami sok felismerést örömet és kihívást is hozott mindannyiunknak. Hálásan köszönjük jótevőinknek a nagylelkű mellénk állást, amivel bensőségesebbé tették együttlétünket.
* Idén elmaradt a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a jövő év szeptemberére (1938-ban volt az előző):   https://hu.wikipedia.org/wiki/52._Nemzetk%C3%B6zi_Eucharisztikus_Kongresszus
* Szeptember  18: kamilliánus találkozó Gyimesben, a Réce patakán a Sebestyén családnál, akik a szívüket tették az asztalra régi jó „vendégszeretet” gyanánt. Együttlétünket a szentmise tette kegyelemben teljessé.
* Kajcsa Kálmánka 1994-i ifjú hitvallónk közbenjárt idén a kórházpasztorációért: megmaradt a „kuckó”.
 Imádkozzunk sokat a gyermekeinkért, unokáinkért, viseljük szívünkön a sorsukat!Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2020 októberi ÜZENET

2020 augusztusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda