A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XXIII. évfolyam, 256 szám - 2020 július – Boldog Özséb, a magyar géniusz 750, a Magyar Hiszekegy 100. éve

Sarlós Boldogasszony

Az áldott állapotban lévő Boldogságos Szűz Mária ünnepe, Magyarországon és Erdélyben július 2-án, a világegyházban május 31-én. A katolikus magyarság, mely minden munkáját a Szűzanyával és az ő oltalma alatt végezte, az aratás és a gabona begyűjtésének idejére eső ünnepnek a Sarlós Boldogasszony nevet adta.
            Magyar nyelvünkben a „sarló” két jelentéssel is bír, melyek ezek?
Válasz: Kézi szerszám az aratáshoz és a Hold sarlója, különösen az Újholdé.

Teológiai értelmezése szerint ez az ünnep a „találkozás” ünnepe a Boldogságos Szűzanya és Keresztelő Szent János édesanyja, Erzsébet, valamint a két születendő magzat között. Erről a találkozásról mondta ki 1990-ben a budapesti Háló szervezet alapító gyűlése a következőt, ami számunkra is érték lehet:
„A találkozás olyan nagyszerű dolog, hogy lehetne akár a nyolcadik szentség is…”
            Hogy nevezik a Szűzanya és Erzsébet találkozását a teológiai nyelvben?
Válasz: Vizitáció.

Az, hogy a magyarok „Sarlós Boldogasszonynak” nevezik ezt az ünnepet, valószínű a régmúltba visszanyúló oka van. Életet, áldást jelent a gazdálkodó embernek, aki úgy a gabona elvetésekor, mint aratáskor imádkozott, nem máshoz, mint a minden kegyelmek közvetítőjéhez a Boldogságos égi Anyához.
            Imádsága éppen ezt a találkozást jelenítette meg, melyik az?  
Válasz: Az Üdvözlégy Mária.

A csíksomlyói kegytemplom névadó ünnepe, búcsúnapja a Sarlós Boldogasszony. Ekkor magát az áldott állapotban lévő Szűzanyát ünnepeljük. Van még a Szűzanyának két másik ünnepe is, amikor sokkal többen eljönnek Őt köszönteni. Úgy is szokták nevezni, hogy nagy és őszi búcsú.
            Melyek ezek az ünnepek?
Válasz: A Pünkösd és Mária neve napja szeptemberben születésnapját, azaz Kisboldogasszonyt követő vasárnap.
Érdekes megfigyelni, hogy a csíksomlyói Szűzanya szobra fekvő Hold-sarlón áll. Székely zászlónkon, mint az égbolton Újholdkor, függőleges Hold-sarlót látunk.
Latin Amerikában lehet látni viszont fekvő Hold-sarlót Újholdkor.
            Vajon miért?
Erre a kérdésre nincsen válaszom, ha valakinek van, kérem, küldje be a plébániára.

Július 14-én, Szent Kamill ünnepén álljunk meg egy percre a déli harangszókor, önmagunkért, a világ minden Kamilliánus Családjáért és barátaiért átelmélkedni az Úrangyalaimádságát.
Húsz éves a Bucchianico-i „Szent Kamill” Világi Kamilliánus Család. Isten éltesse!

Macchia di Monte Sant’Angelo (Foggia) - 2020 június 21 vasárnap
A GARGANÓ-i VILÁGI KAMILLIÁNUS CSALÁD ELSŐ KÖZÖSSÉGI NAPJA,
SZÜLETENDŐ CSOPORT

            A mai napon, a Siculo/Szicilia-Nápolyi kamilliánus provincia provinciális atyja, Rosario Mauriello, a Siculo/Szicilia-Nápolyi provincia Világi Kamilliánus Család lelki vezetője P. Rosario Messina, az ugyanazon Siculo/Szicilia-Nápolyi provincia VKCs elnöke dr. Giosuè Sparacino és a Macchia di Monte Sant’Angelo-i kamilliánus atyák közössége jelenlétében hivatalosan megkezdődött egy ígéretes, önkéntesekből álló csoport képzése, akik San Giovanni Rotondo-ból, Manfredoniá-ból és Monte Sant’Angelo-ból érkeztek, hogy megalapítsák az új Garganó-i VKCs-ot, amely 2021-ben a nyilvános Belépési nyilatkozattal fog kiteljesedni. 
            A vendégek fogadása után a bájos Macchia-i templomocskában zajlott le a szentmise áldozat, a provinciális atya bemutatásában. Koncelebráltak: Rosario Messina és Alfredo Tortorella kamilliánus atyák.
A Provinciális atya beszédében nem hiányoztak a bátorító szavak a Garganó-i VKCs-hoz, mint: „tárjátok ki a kapukat Krisztusnak és ne féljetek megharcolni az új útszakasszal Szent Kamill nyomában, aki éppen ezen a földön (a Halál Völgye) tért meg az új életre”.
            A szentmise végével az önkéntesek és kamilliánus szerzetesek a plébániai teremben gyűltek össze, a templom szomszédságában, hogy meghallgassák a Provinciális atya beszédét az önkéntes világiak jelentőségéről, Szent Kamill karizmája szerint, valamint a provincia VKCs elnökének a történelemről szóló buzdítását, a napi programmal együtt.
            Továbbá Alfredo Tortorella atya moderálta a résztvevők között kialakult vitát. Nem hiányoztak a részletesebb tudnivalók sem, amelyekkel az előadók és a kamilliánus szerzetesek ellátták a résztvevőket. Ezek után egy örömteli és testvéri kedélyesség következett, amelyet az önkéntesek szerveztek.
A napot az Irgalmasság rózsafüzérének elvégzése és Szentség-imádás zárta.
Dr. Giovanni Campo, a Provincia Titkára,

„Az Evangélium szíve a szolgáló szeretet” (P. Rosario Messina MI)
            Hallottunk már hideget és meleget is az idén kialakult helyzetről, aminek egyik alap pillére a félelem. Kit ne ijesztgettek volna kisgyerek korában a „mumussal”, „böbössel”, vagy hasonlóval?  Engem ez utóbbival ijesztgettek este lefekvés után, hogy ha leteszem a lában az ágyból., a „böbös”, ami ott tanyázik az ágy alatt jön és leharapja. Annyira komolyan vettem a leckét, hogy később nem mertem kimenni este az udvarra, pedig néha Nagymamámnak vacsorát kellett vinnem, amit viszont szívesen tettem. Ezt a félelmet csak akkor tudtam leküzdeni, amikor elhatároztam egy este, hogy ha a „böbös” leharapja a fejemet, akkor is megnézem, mi van az út menti bokor alatt, ahol én azt sejtem. Megmaradt a fejem a helyén, a nyakamon…
            Valami hasonló van most eluralkodva az emberek között valós, vagy vélt félelmek alapján. Olyan a  világ, mint a felbolydult méhkas, mintha sokakat megcsípett volna legalább egy raj.
            A „lélek” valahogyan kimarad a játékból, pedig általa, az érezhető tapasztalatok által tudunk eligazodni a bennünket ért történések világában és adni ésszerű választ azokra, mint cover identity, számolás.
            Szent Kamill, a betegek, kórházak és betegápolók védőszentje a beteg ember személyében magát az Úr Jézust szolgálta, nem kevesebb, mint édesanyai szívvel, és a beteget „lelkem”-nek, Isten szívének és szeme fényének nevezte, akit „élete feláldozása árán is ápol” (a kamilliánusok IV. fogadalma).
            Talán soha nem volt időszerűbb ez a hozzáállás, mint manapság, amikor a „szent” ténye vergődik.

Híreink:
* Visszafogottan ugyan, de Csomortánban megünnepeltük a Pozsonyi csata emléknapját a Kárpátok Őrénél.
* Az „Ezer székely leány találkozó” sem maradt el, noha az is csak körültekintően szervezve, 500 lánnyal.
* „Nemes faladat” adódott nekem, 35 közösséghez és családhoz juttathattam el az „élő szeretetszolgálatot”.
* 40 éves a csíkszeredai „Régizene Fesztivál” – július 11-19 között hálát adhatunk az eltelt 40 évért.
* Idei lelkigyakorlatunk a „felolvasás művészete” témakörben készülődik a ministránsoknak.
* Köszönet a kamilliánus atyáknak, különösen kedves tanáraimnak a tanító, bátorító szolgálatért:
https://www.camilliani.org/ciclo-di-incontri-per-la-famiglia-carismatica-camilliana/Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 721 088 154 / e-mail:  kamillianus@gmail.ro – Archívum: http://www.kamill.romkat.ro/ (mag) www.camillo.romkat.ro (it)


<< 2020 augusztusi ÜZENET

2020 május-júniusi ÜZENET > >


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda