A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XIV. évf. 148. szám, 2010 december

Szükségletek és értékek (21 Helyzetkép)

Folytatás a készülő Angelo Brusco, Átkelni a gázlón…,c. könyve magyar fordításából

 

Ahhoz, hogy az illető személy autentikus növekedésével közreműködjünk, a szükségleteknek és értékeknek összehangoltan kell működniük. Elsősorban figyelembe kell venni, hogy a szükségletek vak energiák, melyek kielégítése különbözőképpen történhet. A kielégítés módozatának kiválasztása az értékektől függ. Például a táplálkozás szükségletének kielégítése különféle módon tör­ténhet. Akiket az esztétikai vagy aszketikai értékek vezetnek, másképpen fognak étkezni, mint akik csupán zabálni akarnak. Hasonlóképpen a házas­ságban élő személy, a szerzetes, a mennyek országáért, az élvhajhász ugyan­azon szükségletre válaszolnak, amikor szeretni és szeretve lenni élnének, viszont megkülönböztetett módon, azon értékek alapján, melyek őket veze­tik. Ama szükséglet, hogy valaki szociálisan és anyagilag érvényesüljön, ami egyeseket meghatározott szakmák választására ösztönöz, egymással ellen­tétes módon valósítható meg, mint például az egészségügyben. Ha vala­kit a beteg személyének és munkatársainak tisztelete vezet, igyekezni fog kielé­gíteni ezt a szükségletet anélkül, hogy erőszakos vagy igazságtalan lenne bárkivel.

A tapasztalat nem mondja talán hogy sok kielégítetlen emberi, lelki és szakmai magatartás oka a szükségletek és értékek közötti nem megfelelő kapcsolatban keresendő?

Azért, hogy a szükségletek és értékek összehangoltan működjenek, tu­do­másul kell venni az alapvető szükségleteket, megkülönböztetve a mester­ségesektől, és be kell építeni az értékeket, célul tűzve ki nem csupán az intelligenciát, hanem a szeretetet és az akaratot is.

 

A megvigasztalás művészete (23 Helyzetkép)

A megvigasztalás művészetének inkább kedvességből kell táplálkoznia, nem nyersességből; szüntetnie kell a fájdalmat, megédesítenie az égést, semmint zaklatást provokálnia. A testi ápolás orvosi művészete biztos tanítást adhat, mert enyhítő gyógyírt tud nyújtani az égető sebekre, ami alkalmas a fájdalom könnyítésére. És a sebeket először csillapítják, majd operálják, épp azért, hogy a szakadás súlyossága ne irritálja vagy ne tegye elviselhetetlenné a sebet.

Láthatjuk tehát, mennyire figyelmesnek kell lennünk vigasztaló látogatásaink során, hogy ne beszéljünk könnyelműen, vagy felületesen! Jób hét napon keresztül csendben maradt; a barátai is hallgattak, és nem is beszéltek volna, ha Jób nem törte volna meg a csendet a fájdalom miatt. Az elkezdés módjára jól oda kell figyelni, ha nem szeretnéd, hogy vigasztalásod ne legyen bosszantó. A csend is lehet gyógyszer, míg aki sokat beszél idő előtt, még jobban megsebez. És az sem ritka, hogy leghamarabb az bánt meg másokat, akit gyakran megbántanak, mivel a fecsegés nem mentes a bűntől.

Az orvos kivárja a megfelelő pillanatot, hogy enge­délyezze a gyógyszerek alkalmazását a betegségre, amikor meggyőződött azok hatékonyságáról, mert – így tartják – egy még akutabb és éretlenebb betegség, ha ellenkezne a terápia gyógyszereivel, nem járna eredménnyel a kezelés.

Ki kell fürkésznünk a megfelelő pillanatot, amikor a kellő pillanatban gyógyítóan kiáradhat szavunk, ami elhozza a várt felismerést, mert nem tetézi a szenvedés tüzét, hanem lecsillapítja azt! A fájdalom keserűsége nyomasztó; elviselhetetlen szívfájdalom sújtja az özvegyet, aki nagyon korán vesztette el férjét vagy gyermekeit. Nincs sietség! Meg sem hallgat addig, amíg a fájdalom megközelíthetősége nem körvonalazódik. Gyakran volt alkalmunk látni veszekedést, ami épp a vigasztalás kísérletéből született. Azért mentél oda, hogy részt vegyél a fájdalomban, nem veszekedést provokálni. Meg kell keresni jól annak módját is, ahogyan megmondjuk a dolgokat, hogy ne essünk bűnbe Isten előtt azért, mert az embert vigasztalni akartuk. Vigyázz, ne mondd: „Hallgasd meg egy kicsit azt a…” – és sok más szó, ami nem használ, ha nem szeretnél ilyen választ kapni: „ Hallottam már elég efféle beszédet. Vigasztalók vagytok ti itt egytől egyig! ” ( Jób 16, 2) Vigyázz, hogy ne okozz senki fájdalmában sikamlós vitából veszekedést. Figyelj oda, hogy ne hiányozz, amikor szükség van rád; vagy ne légy jelen, de túlságosan durva nyelvezettel! Amit az ilyen személyekről el lehet mondani, Jób megtanítja neked: „ Egyesült erővel jönnek seregei, ellenem sáncokat hánynak, és a sátram körül táboroz–nak. Testvéreim távol tartják magukat tőlem, barátaim egészen elidegenedtek. Akik közel voltak és ismertek, mind elmaradtak, házam vendégei mind elfelejtettek.” ( Jób 19, 12-14) (Szent Ambrus)

 

Dánél Éva – az örömszerző kemence

A Mária Rádió nálunk „az Édesanya” szerepét betöltő kommunikációs csatorna. Elhangzik benne Jézus Krisztus tanítása, lebontva a hétköznapi élet különböző szintjeire, az emberi beszéd és a zene nyelvén egyaránt. Lelki, szellemi kapcsolatok születnek az éter hullámai által, amelyek néha szükségképpen személyes kapcsolatokat is kialakítanak. Egy ilyen kapcsolatot jelent számomra a csíkszentimrei Dánél Éva, a fantasztikus családanya, immár Kamilliánus Családunk hozzátartozója.

Egyik műsorom után felkeresett telefonon és határozottan bejelentette, hogy meg szeretne ismerni. Kicsit meglepődtem, de éreztem, át kell engednem a kezdeményezést neki. Ettől kezdve szinte naponta beszélgetünk telefonon, vagy megkeressük egymást, amikor erre alkalom adódik.

Így született meg a gondolat, hogy Szent Erzsébet napjára a gyergyószentmiklósi Öregotthon lakóit megajándékozza a maga készítette diós, mákos és hagyományos üres kaláccsal. Nagy volt a készülődés izgalma. Éppen akkorra készült el a saját új sütőkemencéje, amit szintén a Mária Rádió közvetítésével sikerült életre hívnia. A Rádiónak van egy olyan műsora is, amelyben lehetőség nyílik arra, hogy valaki segítséget kérjen és akinek módjában áll, segítsen rajta. Jóska bácsi, a nyolc gyermekes családapa, már nagyapa vállalta a kemence felrakását „Istennévben”, ahogy felénk ezt az ajándékban elvégzett munkát értelmezik. A kemence homlokzatára felkerült a Mária Rádiót hirdető Szűzanya képe, Aki a kemence védelmezője. A próbasütés után az új kemence az Öregotthonnak dolgozott „Istennévben”, gazdasszonyával együtt, akit családja támogatott az ajándékozásban.

A kalácsok rendkívül jól sikerültek és nagyon finomak voltak. A Szűzanya áldása volt rajtuk. Izgalommal vártuk, hogy az ünnepi, búcsús szentmise után megkínálhassunk minden kedves vendéget és lakót, akik erre az alkalomra összegyűltek. Dánél gazda is kitett magáért a kínálkodásban a szerény emberek nagylelkűségével kecsegtette kóstolgatásra felesége keze által készített ünnepi csemegét.

Hálás szívvel mondunk köszönetet nagylelkűségükért, áldozatukért, amellyel még szebbé tették ezt az ünnepet mindenki számára, főképp az idős, beteg lakókét, akik megízlelhették egy rendkívüli édesanya családján túlmutató, gondoskodó szeretetét. Adjon nekik a Mindenható Isten bőséget, hogy jusson belőle olyanoknak is, akiknek ünnepet jelent az ő áldozatos szeretetük.

 

Híreink :

* Egy éves a csíksomlyói Mária Rádió stúdió! December 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén fennállásának egy éves évfordulóját ünnepelte a csíksomlyói körzeti Mária Rádió stúdió. Délelőtt megbeszélés volt a vezetőkkel, műsorszerkesztőkkel, önkéntesekkel, majd ünnepi műsor. Este 6-tól az ünnepi hálaadó szentmisét élőben közvetítette a Mária Rádió, így mindenki bekapcsolódhatott,

* A Jó Isten segítségével idén is megrendezzük az „angyaljárást” a Nagykórházban dec. 23-án,

* Áldott Szentkarácsonyt és békés boldog Újévet kívánunk minden jóakaratú embernek!

 

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / email: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2011 januári ÜZENET

2010 novemberi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda