A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XII. évf. 114. szám, 2008 február

 

“ Kedves Testvéreim!

A Lourdes-i Szűzanya emléknapján, február 11-én tartjuk a Betegek Világnapját, amely megfelelő alkalom arra, hogy elgondolkodjunk a fájdalom értelmén, és felfedezzük keresztényi kötelességeinket, amelyek a szenvedés jelenléte miatt hárulnak ránk. Idén ez a fontos nap az Egyház életének két jelentős eseményéhez is kapcsolódik, ahogy ezt a témaválasztás is mutatja: „Az Eucharisztia, Lourdes és a betegek lelki gondozása”. Az egyik esemény a Szeplőtelen Szűz Lourdes-i megjelenésének 150. évfordulója, a másik a kanadai Québec-ben megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Mindezek kivételes alkalmat nyújtanak arra, hogy átgondoljuk, milyen szoros kapcsolat áll fenn az Eucharisztia misztériuma, Máriának az üdvözítő tervben betöltött szerepe, valamint a fájdalom és az emberi szenvedés között.

A Lourdes-i jelenések óta eltelt 150 év arra hív minket, hogy a Szent Szűzre tekintsünk, akinek szeplőtelen fogantatása Isten legnagyobb és ingyenes ajándéka egy nőnek. Ő az előtte álló megpróbáltatások és szenvedések ellenére szilárd és megingathatatlan hittel kapcsolódott be az isteni tervbe. Így Mária az Isten akaratára való teljes ráhagyatkozás példaképe: szívébe fogadta az örök Igét, aki megfogant szűzi méhében; Istenre bízta magát, és még a fájdalom tőrével átjárt lelkével is (vö. Lk 2, 35), tétovázás nélkül osztozni tudott Fia szenvedésében, és a Kálvárián, a kereszt tövében megerősítette az Angyali Üdvözletkor kimondott „igent”. Mária szeplőtelen fogantatásáról csak úgy tudunk elmélkedni, ha engedjük, hogy magához vonzzon minket az ő „igen”-je, amely csodálatos módon Krisztushoz, az emberiség megváltójához, és az ő küldetéséhez fűzi. Mária kézen fog és vezet minket, hogy Isten akaratára mi is kimondjuk a saját „igen”-ünket örömmel, szomorúsággal, reménnyel és csalódással átszőtt teljes létünkkel, annak tudatában, hogy a próbatételek, a fájdalom és a szenvedés nem szegényíti, hanem gazdagítja földi zarándokutunkat.

Nem szemlélhetjük Máriát anélkül, hogy ne éreznénk Krisztus vonzását, és Krisztusra is csak Mária jelenlétében tudunk tekinteni. A Fiút elválaszthatatlan kötelék fűzi Édesanyjához, akinek méhében a Szentlélektől fogantatott. Ez a kapcsolat fejeződik ki a maga titokzatos jellegében az Oltáriszentség által, ahogyan erre az egyházatyák és a teológusok az első századoktól kezdve rávilágítottak… Ha Lourdes rávezet minket arra, hogy elmélkedjünk a Szeplőtelen Szűz beteg és szenvedő gyermekei iránti anyai szeretetéről, akkor a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus pedig jó alkalom lesz arra, hogy imádjuk az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust, rá bízzuk magunkat, arra a Reményre, amelyben nem csalódunk, s úgy fogadjuk őt, mint a hallhatatlanság orvosságát, amely testet és lelket egyaránt gyógyít. Jézus Krisztus szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltotta a világot, és mint „az élet kenyere” velünk akart maradni földi zarándokutunkon…

A Betegek Világnapja mindezeken kívül arra is kínáljon lehetőséget, hogy különleges módon kérjük Mária anyai oltalmát a betegeknek, az egészségügyben dolgozóknak, és azoknak, akik ezen a területen végeznek lelki gondozást. Mindenkit Máriára bízok, Isten Anyjára, a mi Édesanyánkra, aki a Szeplőtelen Fogantatás... Ezekkel a szívből jövő gondolatokkal adom mindenkire apostoli áldásomat.”
( XVI. Benedek pápa, a Betegek XVI. Világnapja alkalmából írott leveléből, Vatikán, 2008 január 11)

Ima a 2008-as Betegek Világnapjára (Olasz Püspökkari Konferencia)

 

Máriához, az Irgalmasság Anyjához

 

Köszöntünk Szentsége Szűz, Betegek Gyógyítója és Anyja.

Hozzád fohászkodunk, ó Irgalmasságnak Anyja, aki szemmel tartod

szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is,

melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre és légy közbenjárónk

a megpróbáltatásokban és a betegség kínjaiban, add meg nekünk

minden percben a kellő erőt és türelmet.

 

A Szeretet szolgálatkész Menyasszonya, minden ápolás mintaképe,

lásd el tanácsaiddal és védelmezd mindazokat, akik arra hivatottak,

hogy enyhítsék felebarátjaik szenvedését.

Neked, aki a világ Megváltójának keresztje alatt maradtál,

felajánljuk családjaink fáradozásait és gyötrődéseit

a betegség és gyász idején.

 

Te, Aki ott váltál az emberiség Édesanyjává, segíts és

vigasztald, aki fájdalomban van, szilárdítsd meg és védelmezd a családi

kötelékeket, ihlesd meg azok tetteit, akik ápolnak, tedd, hogy népek és

uralkodók mindig buzgók legyenek a betegek iránt,

különösen, ha szegények és magányosak.

 

Légy számunkra a Remény Csillaga és Anyja, és ahogy tetted volna

Betlehemben és Názáretben, szüldd meg ezután is és

neveljed szíveinkben Jézust, minden remény

fundamentumát és végső célját.

Az Ő Feltámadása és győzedelmes visszatérésének bizonysága,

vigasztaljanak meg várakozásainkban és töltsék meg örömmel

arcainkat, hogy az Ő Nevében üdvözülünk,

Szeretetében fogunk élni az örök életen át.

Ámen. (ford. szerk.)

Hírek:

* Betegek Világnapja a kórházakban: Február 10, vasárnap, a Régi Kórházban, ünnepi szentmisével, 16-tól, 11-én, hétfőn, 16-tól, a Nagykórházban. Jótevőink jóvoltából betegeinket megajándékozzuk a Loudres-i Szűzanya alakját viselő kis műanyag, lourdesi vízzel teli szobrocskákkal. Isten fizesse!

* Betegeim nevében is köszönöm az Olasz Püspökkari Konferencia, Betegpasztorációs Osztályának, Dr. Marta Fradusco-nak az idei Betegek Világnapjára küldött kiadványaikat, plakátjaikat!

* Február 16-án, szombaton Emilkénk Bécsben fog jégre lépni a gyorskorcsolya versenyen,

* Február elsején búcsúztunk Kruppa Gézáné, Ilonától, a Nagymamától, hajdani jótevőmtől, Budapesten. Hálás szívvel köszönöm most is a Sziklatemplom közösségének vendégszeretetét!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55
/ 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro, http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2008 márciusi ÜZENET

2008 januári ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda