A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

XII. évf. 123. szám, 2008 november, 2008 szeptember 13 - 2009 szeptember 29: F őegyházmegyénk jubileumi éve

November: „szentjeink”, elődeink, halottaink hónapja

 

November hónapban megemlékezünk elhunyt szeretteinkről, elődeinkről, szentjeinkről. A megemlékezés újra közösségbe vonz bennünket velük, amit apostoli hitvallásunk szerint egyszerűen a „szentek közösségének” nevezünk. A Katolikus Egyház Katekizmusa így fejezi ki ezt:

957. Közösség a szentekkel . „Az égiek emlékét azonban nemcsak a jó példájuk miatt tiszteljük, hanem még inkább azért, hogy megerősödjék az egész Egyház egysége a Lélekben a testvéri szeretet gyakorlása által. Mert miként az útonlevők keresztény közössége közelebb visz bennünket Krisztushoz, úgy a szentekkel való közösség ahhoz a Krisztushoz kapcsol, akiből mint forrásból és főből minden kegyelem és Isten népének élete árad.” (http://www.katolikus.hu/katek/kek00946.html)

 

Árgyusi Imre , akit az Égi Anyához és Atyához intézett ima ihletett könyve megírására, saját „Isten-keresését” fogalmazza meg: „A könyv címe – Ősmagyarok imádkoznak – arra utal, hogy jelenünk múltunkban gyökerezik. Az Ősmagyarok alatt az Ősapák és Ősanyák értendők, akik a jelenben az időtlenséget képviselik – akiknek bennünk is élő világ–képét, mítoszait, történetét, hagyományait, nyelvünkben megbújó nyomjelző emlékeit próbáljuk meg nyomon követni a múltba, ha lehet az Aranykorig, Orion, Nimród idejéig, a Napba Öltözött Asszonyig. Ez a hagyományban való részesedés az emberi élet létfenntartó tápláléka. Az ősök, akik imádkoznak, és akikkel kapcsolatot keresünk, nem az egyén ősei, hanem az emberiség apái és gondviselői, a nép szelleme, magas és tiszta lelkek, az emberinél mérhetetlenül mélyebb tudással. A címben szereplő Ősmagyarok azok, akik imádkoznak értünk azért, hogy az emberiség a Jó Erők védelme alatt álljon. Ma azt értjük valóságon, ami az anyagi világot sem térben, sem időben nem haladja túl. De ezen a fizikai renden túl létezik, egy metafizikai rend is. Létezik a halandók és halhatatlanok természete, és létezik a látható és tapintható, ez előtt és ezen túl pedig létezik világfelettiségként, szellemként a nem látható és nem érzékelhető. A mítoszok, amelyeket kutatunk, a látható világ mögötti világfelettiségről mesélnek nekünk. Az imában megnyilvánuló túlvilági kapcsolatot kereső óhaj, a tér és az idő megtapasztalásában feltáruló szándék azt a vágyat mutatja, hogy visszajussunk egyfajta kiinduló helyzetbe, hogy felidézzük magunkban azt az időt, amikor a mítosz még az élet maga volt. A spiritualitás, az élet értelme túl van az életen és a halálon, és az „élet”, a mi életünk semmi, ha nem a világfelettiség, az életen túli „több mint élet” irányába közelít.” (Árgyusi Imre: hunkara @ freemail.hu Könyvesboltok : Fehérlófia, Bp.VIII. József utca elején. Magyarok háza, Bp. V. Szemmelweis utca 1-3, Két Hollós Könyvesbolt, Bp. Kenyérmező u 3/a, A Szkítia boltok, és a Püski Könyvesbolt, Krisztina Krt. A könyv bolti ára 2990,-Ft. )

Felszentelték a világ legnagyobb Mária szobrát a hercegszántói/Horvátország Vodica-n

 

Vodicán-Máriakerten 2008. október 13-.án, a fatimai Napcsoda 91. és a kegyhely felszentelésének 170. évfordulóján dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek felszentelte a világ legnagyobb Mária-szobrát ( 10 m 53 cm) amelyet az 1932-ben Hercegszántón született, 1956-ban az országot elhagyni kényszerülő Amerikában lakó Vöő Sándor ajánlott fel szülőfalujának ajándékul. A szobrot a pécsi Rigó István szobrászművész készítette el. Ez a szobor a chicagói 9 méter magas szobornak a másolata. Vöő Sándor templomot szeretett volna építtetni (isteni sugallat hatására), de anyagilag arra nem tellett. A Máriakert rövid története : Az 1830-as években ökrökkel szántva a földet a Babina leđa (Bábiná légyá = Öregasszony háta) elnevezésű határrészben Joza Grličin (grlicsin) megrökönyödve látta, hogy ökrei két hátsó lábukra emelkedtek, utána pedig letérdeltek és a fejüket leeresztették. A tőle nem messze levő fűzfán észrevette Szűz Máriát aki karjaiban tartotta a kis Jézust. A félelemtől és meglepetéstől Joza bácsi (sokác-horvát parasztember; Joza = Józsi) térdre esett és elkezdett hangosan imádkozni.

1838-ban a kalocsai és bácsi érsek, Klobusiczky Péter felszentelte és zarándokhellyé nyilvánította Vodica – Máriakertet. ( A vodica horvát szó jelentése vizecske. Hasonló Vodicák vannak még Baján = Máriakönnye, illetve a környező Katymáron és Csávolyon).

1859-ben Martin Periškić (mártin periskity) és felesége Stana Andrin (sztáná ándrin) száz négyzetméternyi területet ajándékoztak a szent hely részére. Van ott egy forrás, ahol állítólag, több csodás gyógyulás történt.

 

A kórháznaplóból: Gyöngyike és Ildikó

Gyöngyike és Ildikó két fiatal anyuka. Gyöngyike kislánya már egy éves, az Ildikóé néhány hónapos. Tavaly Gyöngyike élete volt veszélyben kislányával együtt, most pedig az Ildikó kislánya áll szívműtét előtt. A kis Renáta első születésnapján a szülők felajánltak nekem egy szép kezeslábast, hogy adjam annak, akinek erre a legnagyobb szüksége van. A helyzet úgy hozta, hogy talán legnagyobb szüksége most a szívműtét előtt álló Szidóniának volt. Nem is annyira a ruhára, mint a szolidaritás gesztusára. Szülei ebben a kezeslábasban vitték a Marosvásárhelyi Klinikára. A két édesanya között én közvetítettem, mindhárman meghatottan éltük át a gyorsan pergő eseményeket.

 

Hírek:

* Október 27-én a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban előadást tartottam a kiégés/burnout szindrómáról a gyulafehérvári Egyházmegye, Caritas keretében fogyatékosokkal dolgozó ápolóknak,

* November 13: magyar szentek és boldogok ünnepe

* November 16: Salus Infirmorum/Betegek Gyógyítója ünnepe, kamilliánus ünnep,

* November 18-án este fél 6-tól Kamilliánus Családunk elhunyt szeretteiért szentmise,
* November 20: a római Camillianum tanulmányi napja: Sebezhetők, szükséget szenvedők és ápolásra képesek. Szent Kamill teológiai antropológiája témakörrel,

* November 25: Szienai Szent Katalin ünnepe, kamilliánus lelki nap a szemészeten d. u. 16, 15-től. P. György Alfréd kamilliánus, Csíkszentdomokos szülötte szentmisét mutat be,

* November 26: folytatódik a kamilliánus lelki nap a Nagykórházban, 16, 00 órától P. György Alfréd, szentmisét mutat be az imaóra szokott helyén, a III. emelet ebédlőjében,

* A Dobogókő-i jezsuita rendház hivatástisztázó megbeszélésre hívja az erre hívást érző fiatalokat: www.jezsuita.hu/hivatas

* Imre Krisztina a csíkszeredai Segítő Mária Líceum idei diáktanács-elnöke. Testvére Emil, nemrég az olaszországi Bormioban nemzetközi versenyen ezüstérmet szerzett. A Jó Isten segítse őket!

***************************************************************************

Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@hr.astral.ro Az összes előző lapszám megtekintése: http://www.hhrf.org/gyrke/uzenet


<< 2008 decemberi ÜZENET

2008 októberi ÜZENET >>


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda