A csíkszeredai
Kamilliánus Család
                                                                  Üzenete

X. évf. 92. szám, 2006 – április

Imaév a magyarság lelki megújulásáért – az előző lapszám folytatása

 

Az ember ugyanis nem puszta termelő vagy fogyasztó, nem egyik tétele csupán a társadalom működésének, hanem egyetlen igazi célja. Ezért kell minden közös igyekezetnek és tervezésnek az ember igazi és teljes boldogulására irányulnia. Ennek a nagy ügynek az előmozdításában vegyük ki a részünket imádságunkkal, de egyéni és közösségi tevékenységünkkel is. Vegyünk részt személyesen vagy imádságban a 2006-os év nagy lelki eseményeiben, január 15-én a Szent Margit tiszteletére rendezett közös engesztelő szentmisén, Szent István király ünnepén a Szent Jobb körmeneten, október 17-20-ig a Fatimai nemzeti zarándoklaton, és más közös zarándoklatainkon hazánk és a szomszédos országok kegyhelyein. Egyházmegyéink programját az imaévre külön körlevelek fogják közölni. Plébániáinkon ajánljuk fel a közös litániákat, rózsafüzér imádságokat és más könyörgéseket erre a szándékra. Havonta egyszer tartsunk minden plébánián engesztelő szentségimádást a családok megújulásáért és a születendő gyermekekért. Kérjük Isten irgalmát hazánkra és népünkre. Kérjük, hogy szabadítson meg minket azoktól az új veszedelmektől, amelyek a jelenben és a jövőben hitünket és életünket fenyegetik. Kérjük a Magyarok Nagyasszonya és a magyar szentek közbenjárását nemzetünk lelki megújulásáért, hogy a magyarság Európa népei számára a megbékélés, bizakodás és a keresztény hitben elfogadott valódi emberi értékek közvetítője legyen.

Irgalmas Istenünk!

Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk, által terjesztjük eléd kérésünket, az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpádházi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez. Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatunk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket, és többé ne vétkezzenek.

Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is.

Azokért és azok helyett:

akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni Téged

-Kérünk Téged hallgass meg minket

akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak,

akiknek a test, a pénz, az alkohol és a kábítószer az istenük,

akik házasságtörésben élnek,

akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat,

akik magzatgyilkosságot követnek el,

akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják,

akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek,

akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek,

akik mások életére törnek,

akik önkezükkel vetnek véget életüknek,

akik Egyházadat megvetik, és akik a sátánt szolgálják.

Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért!

Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.

Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk!

Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!

Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség

 

Budapest, 2006. január 1. Kiadja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

 

A csíkszeredai „Louis Pasteur” Posztliceális Egészségügyi Iskola

 

Április 6-án a csíkszeredai Louis Pasteur” Posztliceális Egészségügyi Iskola meghívására, a Márton Áron Gimnázium (egykori iskolám) dísztermében (volt kápolna), az „iskola nap” alkalmával bemutattam a kórházlelkészséget és a betegpasztorációt az Iskola növendékeinek.

A három éves iskola 2000-ben indult, három éve végzett az első csoport. Jelenleg 200 tanulóval működik, 20 fős tantestülettel. Az iskolába nemcsak fiatalok járnak, hanem az érettebb korosztály is képviselve van. Legidősebb diákja jelenleg 50 éves, aki a Fül-Orr-Gégén dolgozik évek óta ápolóként. Sok ápoló, valamelyik kórházban dolgozó személy is elvégzi ezt az iskolát.

A végzős növendékek bemutatták diploma dolgozataikat a zsúfolásig telt díszterem hallgatóinak.

Számomra ez a találkozás ünnep volt, mert betegeimmel naponta imádkozunk ápolói hivatásokért, Szent Kamill szellemében kérve a Szűzanyát, hogy hívjon a betegek mellé igazi „édesanyai szívvel megáldott” jó betegápolókat. Ez a találkozás igazolta, hogy imáink meghallgatásra találtak. A másik személyes ajándékot az iskola fiatalabbik igazgatónője, Bírta Mária jelentette, aki a 90-es évek elején, egyetemistaként, lelkigyakorlatos segítőtársam volt Marosfőn. Az iskolának egyébként jelenleg ő is egyik végzős növendéke. Az idősebb igazgatónő, aki immár 44 éve tanít, Ráduly Erzsébet, Marikának most másodszor is osztályfőnöke.

Isten áldja meg munkájukat, törekvéseiket!

 

Híreink:

* Ápr. 2: megemlékezés II János Pál pápa halálának első évfordulóján a Millenniumi templomban

* Ápr. 8: lelkiségek és mozgalmak találkozója a csíkszeredai Millenniumi templomban,

* Ápr. 29: kamilliánus találkozó az Adorján családnál délután 3-tól.

 

Minden kedves olvasónknak áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!


Szeretettel, Bakó Mária Hajnalka, RO – 530 194 Csíkszereda, Hunyadi János, 45/A/27, Tel/Fax: 0040 366 10 22 55 / 0040 721 088 154 / e-mail: mariabako@nextra.ro www.hhrf.org/gyrke - kiadványaink/lelkiségi lap 


A csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete

Il Messaggio della Famiglia Camilliana di Csíkszereda